07 Mar 2021  

KBH: Spredte skyer, 5 °C

Danmarks krige skaber behov for permanent fredsforskning

Danmarks krige skaber behov for permanent fredsforskning

Danmark er blevet vældig hurtig til at deltage i USA's krige. Hvad er der blevet af vores kompetencer inden for humanitær, diplomatisk og politisk konfliktløsning?

Folketinget har nu igen sendt danske soldater i krig, da våben åbenbart er det eneste værktøj i kassen. Her ses danske elitesoldater på øvelse sammen med soldater fra andre lande.
FOTO: Henning Bagger / Scanpix
1 af 1

Netværket Fredsministerium opfordrer på FN's Internationale Fredsdag Folketingets partier til at sikre øget forskning i og økonomisk støtte til fredelig løsning af internationale konflikter. 

Folketinget har kun bevilget støtte frem til sommeren 2016 for CRIC, Danmarks nye forskningscenter for løsning af internationale konflikter.

Samme folketing har nu igen sendt danske soldater ud for at deltage i fjerne landes konflikter, da våben åbenbart fortsat er det eneste værktøj i kassen - og blot tre måneders fornyet indsats i Irak koster mere, end der samlet er bevilget til konfliktforskning. 

Vi udtrykker vor bekymring over, at Danmark gang på gang deltager i en koalition af nationer, der er villige til at følge USA i krig i stedet for at skabe fredelige løsninger. 

CRIC forsker i, hvordan der kan skabes en fredeligere verden med ikke-militære midler og en generaliserbar viden om konflikters indre dynamikker. Vi mener, at Danmark mere end nogensinde har brug for viden om værktøjer til konfliktløsning, og opfordrer derfor samtlige 
partier til en styrkelse på området. 

I det vi henviser til FN-pagtens krav - der også officielt er NATO's formål - om at bilægge mellemfolkelige tvistigheder ved fredelige midler, udtrykker vi vor bekymring over, at Danmark gang på gang deltager i en koalition af nationer, der er villige til at følge USA i krig i stedet for at skabe fredelige løsninger i tide. 

FN's rolle bør styrkes

Det er rigtigt, at verden synes at være kastet ud i en masse voldsomme kriser, men vi synes ikke, der udvises særlig stor vilje eller evne til at involvere FN's Sikkerhedsråd og forhandle holdbare løsninger på plads.

Vi mener at sådanne koalitioner er med til at underminere FN's internationale rolle og spørger: hvor er diplomaterne og konfliktløserne? 

Dansk krigsdeltagelse har givet masser af erfaring med konfliktoptrapning og krigsførelse, mens Danmarks tidligere så anerkendte kompetencer inden for humanitær, diplomatisk og politisk konfliktløsning er svundet ind.

Den militære dominans hos rådgiverne skygger for alternativerne, der måske kunne have været anvendt med bedre og sikrere effekt, og med tab af færre menneskeliv. 

Et flertal i Folketinget har planer om indkøb af nye krigsfly til en samlet pris af op mod 150 milliarder og taler endda om at øge forsvarsbudgettet.

Flere midler til fredsforskning

Når der nu er et flere milliarder kroner stort råderum afsat til sikkerhed, bør en solid del af midlerne bruges til fredsførelse. 

Hermed mener vi opbygning af civilt beredskab, fredsskabende diplomatiske forhandlinger, mægling, observation og fredsbevarende arbejde. 

Gruppen bag Fredsministerium.dk ønsker, at Danmark fører en virkelig ambitiøs udenrigs- og sikkerhedspolitik med visioner. Vi er flove over at være borgere i et krigsførende land, og over hvad det betyder for Danmarks tidligere så gode omdømme.

Vi ønsker at Danmark indtræder i verdens internationale konflikter med andet og mere end professionelle soldater og våbenplatforme. 

Vi ønsker et fredsministerium i Danmark med fokus på alternativer til krig og vold, når konflikter skal forebygges og løses. I et rigt land som Danmark er der råd til at føre en intelligent og ambitiøs udenrigs- og sikkerhedspolitik.

Danmark kan gøre en stor forskel. Internationalt skal vi presse på for et øget sikkerhedspolitisk samarbejde, i Norden, EU og FN, men altid på fredens præmisser. 
 

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


30. sep. 2014 - 09:27   30. sep. 2014 - 09:30

Udtalelse

fra Fredsministerium.dk