16 Jul 2019  

KBH: Ingen skyer af betydning, 11 °C

Bevar vores fælles natur og kultur

Bevar vores fælles natur og kultur

Det er ikke i overensstemmelse med ånden i naturfredningslovgivningen at affrede områder, fordi et stats- og kommunalt ejet selskab ønsker at tjene penge på at bebygge områderne.

Fredningsalliancen opfordrer miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V) til at træde i karakter og sørge for, at fredningen af vores natur ikke overlades til Trafikministeriet.
FOTO: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix
1 af 1

Åbent brev til miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen og ordførerne for Folketingets Miljøudvalg.

Folketinget skal om kort tid tage stilling til "Forslag til Lov om ændring af lov om Metroselskabet I/S og Udviklingsselskabet By & Havn I/S". Lovforslaget fremlægges af transport-, bygnings- og boligministeren.

Det er et voldsomt angreb på et af de vigtigste formål ved vores fredningslovgivning.

Lovforslaget omhandler ophævelse af eksisterende fredninger på Amager Fælled, Selinevej Nord og Stejlepladsen og en reel ophævelse af fredningen på Bellahøjmarken gennem ændringer af fredningsbestemmelserne.

Ønsker at tjene penge

Ifølge den politiske aftaletekst fra den 25. oktober 2018 og af det fremlagte lovforslag fremgår det, hvorfor fredningerne på de nævnte områder ønskes ophævet: 

"Den samlede finansiering andrager herved cirka 1,3 milliarder kroner, som svarer til den beregnede markedsværdi af Ørestad Fælled Kvarter".

Det er i modstrid med principperne og reglerne i naturfredningslovgivningen at affrede områder, fordi et stats- og kommunalt ejet selskab ønsker at tjene penge på at bygge på de fredede områder. 

Der er på ingen måde tungtvejende samfundshensyn, som kan begrunde denne affredning. Dette er også mod praksis i Folketinget. At Folketinget nu skal tage stilling til ophævelse af fredninger med det formål at sikre økonomien i en kommunekasse er ganske unikt, og der findes ikke fortilfælde.

Vi ser fredninger som samfundets måde at bevare naturværdier og beskytte områderne og kulturværdier mod økonomisk spekulation. Det er derfor et voldsomt angreb på et af de vigtigste formål ved vores fredningslovgivning. Det går stik imod befolkningens og mange politiske partiers ønske om at beskytte naturen.

Vi vil i denne sammenhæng understrege, at det er både naturmæssige og kulturelle værdier, der er truet, hvilket lovforslaget slet ikke forholder sig til.

Forsvar naturfredningsloven

Det er for os meget forkert, at netop dette forslag fremsættes af trafikministeren og skal behandles af Trafikudvalget og ikke fremsættes af Miljø- og Fødevareministeriet og til behandling i Miljø- og Fødevareudvalget. Det er i allerhøjeste grad et forslag om naturfredningsloven. 

Vi skal derfor opfordre miljø- og fødevareministeren og Miljø- og Fødevareudvalget til at forholde sig aktivt til lovforslaget ud fra naturfredningslovgivningens principper og regler. Uagtet formalia i Folketinget håber vi, at I alle vil medvirke til at forsvare fredningslovgivningen og bevarelsen af vores fælles natur og kultur og ikke alene overlade det til Trafikministeriet.

Vi opfordrer derfor både miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen og de miljøpolitiske ordførere til at værne om de grønne og kulturelle værdier, som nu trues af ødelæggelse, og til at værne om fredningslovgivningen. 

Stemmer Folketinget ja i denne sag, vil fredede områder i Danmark ikke længere være garanteret imod økonomisk spekulation.

Fredningsalliancen er et paraplynetværk for en række organisationer, som ønsker at beskytte fredede områder imod økonomisk spekulation. Mere info om Fredningsalliancen kan du læse på: facebook.com/fredningsalliancen

Jan Mathisen, Fiskerhavnens Venner, Knud Erik Hansen, Dansk Naturfredningsforening, København, Steffen Rasmussen, Amager Fælleds Venner, June Rebekka Bresson, miljøorganisationen NOAH.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


01. feb. 2019 - 08:37   01. feb. 2019 - 08:40

Udtalelse

fra Fredningsalliancen