23 Aug 2019  

KBH: Spredte skyer, 17 °C

Afvis USA's stramning af blokaden mod Cuba

Afvis USA's stramning af blokaden mod Cuba

Danmark stemmer hvert år i FN mod USA's blokade mod Cuba, men nu må regeringen omsætte denne politik i praktisk handling, så forbindelserne mellem Danmark og Cuba udvikles yderligere.

Regeringen må aktivt stå ved sin Cuba-politik udtrykt ved Danmarks stemme i FN mod USA's blokade. Den danske regering har siden starten af 1990'erne hvert år stemt for en resolution i FN's Generalforsamling, som kræver ophævelse af USA's blokade mod Cuba. Resolutionen er hvert år blevet vedtaget næsten enstemmigt, idet kun USA selv og Israel har stemt imod.

Trump tager aktive skridt til at stramme blokaden yderligere med juridisk-økonomiske udspil, der kan få alvorlige konsekvenser for Cubas økonomi 

USA's regeringer har år efter år ladet hånt om dette krav fra verdens lande. Og nu tager præsident Donald Trump aktive skridt til at stramme blokaden mod Cuba yderligere med juridisk-økonomiske udspil, der kan få særdeles alvorlige konsekvenser for Cubas økonomi og dertil ramme internationale og danske erhvervsinteresser.

Trumps stramninger af blokaden går i korthed ud på, at personer og virksomheder i USA nu kan rejse erstatningssager mod de, som handler med eller investerer i ejendom i Cuba, som blev nationaliseret i årene efter revolutionen i 1959. Disse nationaliseringer blev i sin tid gennemført helt lovligt i henhold til national og international lov. Og de skadelidte har fået tilbudt erstatning, hvilket USA har afvist, mens lande som Spanien og Canada har indgået erstatningsaftaler. Trumps stramning af blokaden er derimod et brud på international lov, idet den påtvinger andre lande at følge USA's lovgivning.

Der er grund til at frygte, at Trumps planlagte stramninger af blokaden direkte vil påvirke livsvilkårene i Cuba, hvor den hårdt prøvede befolkning risikerer igen at opleve alvorlig varemangel og knaphed på fødevarer, i lighed med situationen i 1990'erne.

Dansk-Cubansk Forening protesterer kraftigt mod denne umenneskelige politik og mod den økonomiske jagt på Cuba, som skal skræmme investorer og handelspartnere fra at engagere sig i Cuba.

Vi kræver, at den danske regering dels tager skridt til at beskytte danske erhvervsinteresser mod de risici og tab, som stramningen af blokaden kan medføre, og dels nu omsætter sin stemme i FN mod blokaden til en aktiv politik med konkrete og positive initiativer for at udvikle forbindelserne mellem Danmark og Cuba.

Vedtaget på foreningens generalforsamling, lørdag den 9. marts.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


15. mar. 2019 - 08:25   15. mar. 2019 - 08:30

Udtalelse

fra Dansk-Cubansk Forening