25 Sep 2018  

KBH: Ingen skyer af betydning, 8 °C

Vestsahra må ikke omfattes af EU's fiskeriaftale med Marokko

Ny dom fra EU-domstolen

Vestsahra må ikke omfattes af EU's fiskeriaftale med Marokko

En fiskeriaftale mellem EU og med Marokko er ikke lovlig, hvis den omfatter Vestsahara, siger EU-domstolen i en afgørelse.

EU-domstolen slår fast, at en fiskeriaftale mellem EU og Marokko kun kan være gyldig, hvis den ikke gælder det besatte Vestsahara og dets farvande.
FOTO: Grand Parc/CC 3.0
1 af 1

EU-domstolen slog tirsdag fast, at EU’s fiskeriaftale med Marokko bryder med international lov, da aftalen omfatter det af Marokko besatte Vestsahara.

Regeringen bør øjeblikkeligt kræve, at EU stopper alle forhandlinger med Marokko om en ny fiskeriaftale. Søren Søndergaard, Enhedslisten

I dommen fastslår EU-domstolen, at en fiskeriaftale mellem EU og Marokko kun kan være gyldig, hvis den ikke gælder det besatte Vestsahara og dets farvande.

"I betragtning af det faktum at Vestsahara-territoriet ikke er en del af Marokkos område, er vandområderne, der støder op til Vestsahara-territoriet ikke en del af den marokkanske fiskerizone", udtaler EU-domstolen, citeret af netportalen euobserver.com.

Tidligere advarsel

Generaladvokat ved EU-domstolen Melchior Wathele har tidligere påpeget, at 91,5 procent af al fiskeri på baggrund af fiskeriaftalen mellem EU og Marokko er foregået i farvandene ud for Vestsahara.

EU-domstolens afgørelse får stor betydning får de igangværende forhandlinger om en ny fiskeriaftale mellem EU og Marokko, vurderer iagttagere.

Et meget snævert flertal i Folketingets Europaudvalg har på foranledning af regeringen givet støtte til at indlede forhandlinger med netop Marokko om en fornyelse af fiskeriaftalen.

Dommen betyder, at en sådan aftale vil være et brud på international lov, udtaler Enhedslistens EU-ordfører Søren Søndergaard.

– Jeg mener, regeringen øjeblikkeligt bør kræve, at EU stopper alle forhandlinger med Marokko, som vedrører dommen fra EU-domstolen. Dommen i dag er klokkeklar. Vestsahara må ikke være omfattet af fiskeriaftalen mellem EU og Marokko, siger han.

Han har kaldt den danske fiskeriminister Karen Ellemann i samråd om sagen for at få en redegørelse om, hvordan det har kunne gå til, at man trods flere advarsler har bedt om opbakning til fornyelse af fiskeriaftalen. 

28. feb. 2018 - 09:54   28. feb. 2018 - 14:24

EU-Marokko

ah@arbejderen.dk
EU's fiskeriaftale med Marokkoe
  • EU har indgået fiskeriaftaler med Marokko siden 2000.
  • Den seneste blev indgået i 2012 og udløber i juli 2018.
  • Aftalen giver 120 fiskefartøjer fra 11 EU-lande ret til at fiske ved Marokkos og Vestsaharas kyster.
  • EU betaler årligt omkring 40 millioner euro til Marokko for aftalen. 
  • Fiskeriaftalen er indgået, selvom Marokko har holdt Vestsahara besat siden 1975.
  • EU-domstolen har udtalt i en foreløbig kendelse, at aftalen er i strid med Vestsaharas ret til selvbestemmelse.
  • EU-kommissionen har trods kendelsen fra EU-domstolen bedt EU-landene om mandat til at forhandle en ny fiskeriaftale med Marokko.