19 Oct 2018  

KBH: Ingen skyer af betydning, dis, 3 °C

USA's krige bag flygtningekrise

En verden i krig

USA's krige bag flygtningekrise

65,6 millioner mennesker blev i 2016 drevet på flugt. Halvdelen er flygtet på grund af USA's direkte eller indirekte militære internvention.

Flygtninge fra Sydsudan er kommet til Dafur i Sudan. Oven i mere end tre millioner flygtninge truer hungersnød en million mennesker i Sydsudan.
FOTO: Ashraf Shazly/ AFP
1 af 1

Aldrig har der været flere flygtninge siden Anden Verdenskrig. Ifølge en ny rapport fra FN's højkommisariat for Flygtninge, UNHCR måtte 65,6 millioner mennesker sidste år flygte på grund af krig og vold.

Syrien, Irak og Afghanistan står til sammen for næsten en tredjedel af alle tvangsfordrevne.

Tre lande FN's top-ti-liste med absolut flest fordrevne er Syrien med 12 millioner, Afghanistan med 4,7 millioner samt Irak med 4,2 millioner fordrevne i 2016 

Syrien, Irak og Afghanistan står til sammen for næsten en tredjedel af alle tvangsfordrevne. Rapporten anslår, at ud af de 12 millioner fordrevne i Syrien er 5,5 millioner deciderede flygtninge. 

Et fælles kendetegn for de tre lande er krige, som er startet af vestmagter med USA i spidsen. Heriblandt er Danmark, som bærer en del af ansvaret. Danske soldater har skudt og bombet i de tre lande – både med regulære soldater, fly og specialtropper.

Danmark deltog i de oprindelige  invasioner af Afghanistan og Irak, og har bombet i Syrien under USA's ledelse. 

Lægges dertil de 7,7 millioner fordrevne i Colombia, én millioner fordrevne i Somalia og 3,3 millioner fordrevne i Sydsudan, kommer man frem til, at USA's udenrigspolitik er skyld i næsten halvdelen af verdens flygtningeproblem.

USA har gennem 2000-tallet støttet Colombias militær med over fire milliarder dollars og har med sin støtte til delingen af Sudan i 2011 kraftigt pustet til ilden i denne konflikt. Også i Somalia har USA indsat militær og bombet igennem en årrække. 

Rapporten viser, at over halvdelen af de tvangsfordrevne mennesker huses i Afrika og Mellemøsten. Tyrkiet har, med næsten tre millioner, det største antal af enkeltlande, mens Libanon har det største antal per indbygger med en flygtningebefolkning på 17 procent. 

Rapporten fra UNHCR slår fast, at frivillig tilbagevenden uden tvang er den mest bæredygtige måde at overvinde det store, globale problem på. Der ud over skal de hjemvendte flygtninge have hjælp. 

Den nødvendige støtte og hjælp må blive stillet til rådighed for at de hjemvendte flygtninge kan integreres i deres egne samfund, skriver forfatterne blandt andet i rapporten.

Ifølge rapporten er godt en halv million flygtninge vendt hjem i løbet af 2016, heraf langt de fleste til Afghanistan fra Pakistan. 

23. jun. 2017 - 10:01   28. jun. 2017 - 15:14

Flygtninge

rj@arbejderen.dk