13 Aug 2020  

KBH: Ingen skyer af betydning, 22 °C

Togstrejke mod EU's jernbanepakke i Norge

Norske politikere lytter ikke

Togstrejke mod EU's jernbanepakke i Norge

Det norske jernbaneforbund organiserer i dag strejke imod, at Norge skal indføre EU's fjerde jernbanepakke, selv om Norge ikke er medlem af EU.

Den eneste måde, vi kan blive hørt på, er at strejke, siger Jane Brekkhus Sæthre, leder af Norsk Jernbaneforbund.
FOTO: Norsk Jernbaneforbund.
1 af 1

I dag torsdag mellem klokken 12 og 14 kører der ingen tog i Norge. Alle offentligt ejede togforbindelser er nemlig strejkeramt eller påvirket. Også andre områder end togene bliver strejkeramt.

Vi fraråder på det kraftigste, at EU's jernbanepakke 4 implementeres i Norge.
Jane Brekkhus Sæthre, leder af Norsk Jernbaneforbund

Ifølge de norske statsbaner, BaneNor, bør passagererne også "forvente nogle forsinkelser", når strejken er forbi, skriver Dagbladet.

Private aktører

Det er den norske lokomotivførerforening og den norske jernbaneforening, der organiserer strejken. Den sker i protest mod, at Norge skal indføre EU's fjerde jernbanepakke, selv om landet ikke er medlem af EU.

EU-kommissionens fjerde jernbanepakke skal åbne den nationale passagertogdrift for private aktører fra år 2020.

>> LÆS OGSÅ: EU bag angreb på jernbanen

Norge er medlem af EØS (Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde), der bygger på en aftale mellem EU og Norge, Island og Liechtenstein, der alle står udenfor EU.

For de kommende generationer

Alle EØS-medlemmer er medlemmer af EU's indre marked og skal indføre alle EU's direktiver og love for det indre marked – herunder EU's jernbanepakker. Medmindre de siger nej. De tre EØS-lande kan nemlig i modsætning til EU-landene nedlægge veto mod at indføre EU-regler i deres lande.

– Vi ønsker råderet over tognettet for fremtidige norske generationers skyld. Norge mister myndighed over området, som EU tager kontrollen over, siger Jane Brekkhus Sæthre, leder af Norsk Jernbaneforbund til Arbejderen.

Hun begræder selve baggrunden for jernbanepakken: At private selskaber over hele EU skal kunne byde ind på de nationale strækninger. Det kræver en harmonisering af de forskellige systemer. Derfor skal der indføres fælles standarder og fælles godkendelser for adgang for nye operatører.

>> LÆS OGSÅ: Færre tillidsfolk end i Arriva

– Som vi læser det, mister norske myndigheder retten til at udstede certifikater til togdrift, og EU's overnationale agentur for jernbanedrift, European Union Agency for Railways (ERA), overtager retten, siger forbundsforkvinden.

EU vil bestemme

EU's fjerde jernbanepakke er den sidste af en række pakker, der består af direktiver og forordninger, som skal harmonisere og liberalisere jernbanedriften i EU.

Det betyder også ensrettede signalsystemer og mere magt til ERA på bekostning af de nationale sikkerhedsmyndigheder, kritiserer den norske forbundsleder.

Men det betyder også, at Norge bliver frataget retten til at bestemme over sikkerhed og organisering af jernbanen.

Andre deltager i strejken

EU's fjerde jernbanepakke er også blevet for meget for fagforbundene Fellesforbundet, Erhvervstransportforeningen og Delta Railway, der alle deltager i strejken torsdag.

Selvom der hovedsageligt er tale om en togstrejke, vil den offentlige transport også blive påvirket i dele af landet, oplyser Norsk Jernbaneforening.

I Oslo vil sporvogne og metro stå stille mellem 12.30 og 13.00. Nogle busser er også berørt af strejken. Der er protestmøde klokken 12 på Jernbanetorvet. 

Offentlig transport i Trondheim står også stille fra 12.00 til 14.00, og der er protestmøde på Trondheim Centralstation klokken 12.30.

I Bergen er der protestmøde i Torgalmenningen klokken 12.45

Støtte fra Nei til EU

Organisationen Nei til EU støtter op om strejken:

"Vi godtager ikke, at regeringspartierne vil overdrage råderetten over jernbanen til EU og derefter fratage Stortinget muligheden for at tage den tilbage uden at måtte opsige hele EØS-aftalen. Vi siger nej til at blive direkte underlagt EU's jernbaneagentur i Frankrig, noget som også vil være en omgåelse af EØS-aftalen", lyder det i en udtalelse.

Jane Brekkhus Sæthre opfordrer regeringen til at nedlægge veto mod jernbanepakke 4. Og dermed bruge den ret samtlige EØS-lande har.

– Reservationsretten har vi som nation ret til at anvende, men den er aldrig tidligere blevet brugt, siger hun.

Truer med flere strejker

Jane Brekkhus Sæthre lover nye strejker, hvis ikke de norske politikere hører efter.

>> LÆS OGSÅ: DSB på slagtebænken

– EØS-medlemskabet betyder, at Norge er med i EU’s indre marked, der tillader fri bevægelighed for varer, kapital, personer og tjenesteydelser. Europæisk transportpolitik erstatter norsk, kritiserer forbundslederen.

En politisk strejke er lidt af et særsyn ...

– Ja, men det er den eneste måde, vi kan blive hørt på. Vi har deltaget i mange møder med ministerier, og de lytter ikke. Måske ser vi flere strejker fremover, lyder det fra Jane Brekkhus Sæthre.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


10. okt. 2019 - 09:51   10. okt. 2019 - 09:52

Norge

ah@arbejderen.dk
EU's 4. jernbanepakke
  • EU-kommissionens fjerde jernbanepakke skal åbne den nationale passagertogdrift for private aktører fra år 2020.
  • Når private selskaber over hele EU skal kunne byde ind på de nationale strækninger, kræver det en harmonisering af de forskellige systemer. Derfor skal der indføres fælles standarder og fælles godkendelser for adgang for nye operatører.
  • EU's fjerde jernbanepakke er den sidste i en række pakker, der består af direktiver og forordninger, som skal harmonisere og liberalisere jernbanedriften i EU.
  • EU's fjerde jernbanepakke består af en politisk del og en teknisk del.
  • Den tekniske del går ud på at ensrette signalsystemerne og de nationale krav til sikkerheden samt at give EU's Jernbaneagentur mere magt på bekostning af de nationale sikkerhedsmyndigheder.
  • Fremover skal EU's Jernbaneagentur udstede EU-tilladelser til at køre tog.