19 Sep 2020  

KBH: Ingen skyer af betydning, 7 °C

Temperaturen tæt på kritisk grænse

Forskere slår alarm

Temperaturen tæt på kritisk grænse

Den globale opvarmning kan komme op over 1,5 grader i de næste fem år, og dermed vil den overskride en af de vigtige tærskler i Parisaftalen, lyder det i ny undersøgelse.

Stigningen i temperaturen kan komme til at overskride de kritiske 1,5 grader i de næste fem år.
FOTO: Welp.sk/CC 3.0
1 af 1

En undersøgelse fra eksperter på det britiske meteorologiske institut Met Office konkluderer, at den globale stigning i temperaturen sagtens kan overskride de kritiske 1,5 grader indenfor de næste fem år. Det vil betyde, at bestræbelser på at holde opvarmningen under netop dén grænse vil slå fejl. 

Vi begynder nu at se en lille, men reel chance for, at vi midlertidigt overstiger de berømte 1,5 grader. 
Dr. Doug Smith, Met Office Hadley Center

>> LÆS OGSÅ: Juli blev klodens hidtil varmeste

De seneste år har gennemsnitstemperaturen på jorden været lige omkring én grad højere end perioden før industrialiseringen. 

– Vi begynder nu at se en lille, men reel chance for, at vi midlertidigt overstiger de berømte 1,5 grader, siger Dr. Doug Smith fra Met Office Hadley Center.

Parisaftalen kræver, at temperaturstigningen skal holdes under to grader, "mens parterne vil stræbe efter at holde den under de 1,5 grader", som formuleringen diplomatisk lyder i klimaaftalen.

>> LÆS OGSÅ: Fattige lande stiller klimakrav

Kritikere af Parisaftalen har påpeget, at med de nuværende klimaløfter har verden kurs mod en opvarmning på tre til fem grader. Hvis vi skal holde os under to grader, skal vi beholde mindst 85 procent af de kendte fossile reserver i jorden og stoppe al skovrydning, lyder kritikken fra klimapolitiske organisationer, skriver det britiske dagblad The Guardian.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


06. feb. 2018 - 10:37   07. feb. 2018 - 11:01

Klima

ah@arbejderen.dk
Her er klimaproblemet
  • Jo mere CO2 vi udleder, des mere stiger temperaturen, hvilket øger risikoen for ukontrollable, katastrofale klimaændringer.
  • CO2 i atmosfæren virker som glasset i et drivhus. Det tillader solens varme at trænge ind og lukker derefter varmen inde.
  • I 2010 udledtes globalt 50 milliarder ton CO2.
  • I 2020 vil verden udlede 59 milliarder ton, hvis de nuværende tendenser fortsætter.
  • I 1997 vedtog landene under Kyotoprotokollen at sænke den samlede CO2-udledning i verden med 5,2 procent (i forhold til udledningen i 1990) mellem 2008 og 2012. Målet blev ikke nået.
  • I december 2015 vedtog knap 200 lande Parisaftalen om at holde den gennemsnitlige globale temperaturstigning under to grader.

Kilder: COP19, COP21, FN’s miljøprogram UNEP