28 May 2020  

KBH: Ingen skyer af betydning, 6 °C

Socialdemokrater og kommunister i valgdyst

Valg i kriseramte Portugal

Socialdemokrater og kommunister i valgdyst

Både socialdemokraterne og kommunisterne i Portugal kritiserer den siddende højrefløjsregering for at have smadret landet økonomisk. Kommunisterne kaster skylden for krisen på EU og kræver et brud, mens socialdemokraterne holder fast ved Unionen.

Socialdemokraternes leder Antonio Costa (billedet) lover at regere til fordel for alle. Portugals kommunister advarer mod at tro på hans løfter og hans støtte til EU.
FOTO: Rafael Marchante/Reuters/Scanpix
1 af 1

Den nuværende regering må ikke få lov til at fortsætte med at regere, lyder det fra både socialdemokrater og fra kommunister i Portugal, som går til parlamentsvalg i dag.

12,1 procent er arbejdsløse. Blandt unge er 31 procent uden arbejde.

Men længere rækker enigheden ikke. Socialdemokraterne er ivrige EU-tilhængere, mens Portugals Kommunistiske Parti ønsker et opgør med EU's økonomiske politik.

Det er et kriseramt land, der går til valg på søndag. Levevilkårene i Portugal er styrtdykket under krisen, siden Portugals nuværende regering i 2011 sagde ja til et kriselån på 78 milliarder fra EU og Den Internationale Valutafond. Samtidigt sagde regeringen ja til de skrappe betingelser om sociale nedskæringer og privatisering af statslige virksomheder, som fulgte med lånet.

Arbejdsløshed, lønnedgang og nedsatte pensioner har siden 2011 øget antallet af mennesker, der lever under fattigdomsgrænsen med 800.000. Det samlede tal er i dag 2,7 millioner.

1,2 millioner portugisere er arbejdsløse og hundrede tusinder ved ikke, om de har arbejde i morgen, fordi de er ansat som daglejere. Når arbejdsløshedstallet ikke er endnu højere, skyldes det, at over 500.000 portugisere er udvandret.

Tallene fremgår af en tale, som formanden for Portugals Kommunistiske Parti hold i starten af september. De bekræftes af andre kilder. Således skrev avisen Dawn i juli sidste år, at 428.000 var udvandret.

Befolkningstallet ligger omkring 10 millioner, så det er hver 20., der har forladt det kriseramte land.

EU's statistiske kontors nyeste tal viser, at 12,1 procent er arbejdsløse. Blandt unge er hele 31 procent arbejdsløse.

– Den højreorienterede koalition, der ledes af en generation af konservative, ultraliberale og radikale politikere har ødelagt velfærdsstaten, lyder det fra formanden for det socialdemokratiske parti PS, Antonio Costa.

Han rejser i disse dage fra valgmøde til valgmøde og lover at repræsentere alle portugisere.

For og imod EU

Selvom mange af Portugals økonomiske vanskeligheder har rod i lånebetingelserne fra EU, så fastholder socialdemokraterne forholdet til EU:

– Vi forbliver tro mod den europæiske social model, siger Costa ifølge partiets hjemmeside.

Modsat agiterer det kommunistiske parti for et opgør med EU.

– Vi skal have et valgresultat, som vælter regeringen og dens politik, men som også straffer de partier – PS, PSD og CDS – som skrev under på aftalen med trojkaen, siger Jerónimo de Sousa, formand for Portugals Kommunistiske Parti (PCP).

PSD og CDS dannede regering efter sidste valg. PSD er et konservativt parti og ligger ligesom CDS til højre. I 2011 fik partierne henholdsvis 108 og 24 af de 230 pladser i Portugals parlament.

Det egentlige socialdemokratiske parti PS fik 74 mandater i 2011, og skal have yderligere 42 mandater for at få absolut flertal.

PCP er hovedkraften i en valgalliance (CDU) sammen med blandt andet De Grønne. CDU fik 7,9 procent af stemmerne og 16 mandater i 2011.

På venstrefløjen er også "Venstreblokken", som har otte pladser.

PCP's valgprogram

Kommunisternes formand fremlagde partiets valgprogram, da han 6. september talte til en kvart million ved den årlige folkefest for kommunisternes avis Avante!. Nogle af hovedpunkterne er:

I stedet for at Portugal hvert år betaler otte milliarder euro i renter på krisegælden, kræver PCP gælden genforhandlet.

PCP vil trække Portugal ud af EU's budgetlov og alle de mekanismer, hvormed EU styrer medlemslandenes offentlige udgifter. 

Partiet vil indføre en mindsteløn på 600 euro. 

De dele af 'velfærdsstaten', som er blevet afviklet på grund af de nedskæringer, som er fulgt med lånene fra EU, ECB og IMF, skal genoprettes.

Og kommunisterne kræver, at al privatisering stopper, og at en række strategiske sektorer skal tages tilbage i statslig ejerskab – i første omgang bankerne.

PCP understreger, at disse politiske mål skal vindes i den politiske kamp, og jo stærkere PCP og CDU-alliancen står i parlamentet, desto bedre muligheder er der:

– Arbejderne, ungdommen og hele det portugisiske folk har brug for et stærkere PCP, sagde de Sousa i sin tale. Et parti, som kan kæmpe for et brud med højrepolitikken, tilføjede han.

Partiet har organiseret over 2000 nye medlemmer de seneste år, oplyste Jerónimo de Sousa.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


04. okt. 2015 - 07:47   04. okt. 2015 - 11:48

Portugal

se@arbejderen.dk
Portugal valg 2015

Der sidder efter 4. oktober-valget i 2015 fem partier og valgalliancer i Portugals parlament, der har 230 pladser. 

 • PSD/CDS (konservative/nyliberale): 107 mandater.
 • PS (socialdemokrater): 86 mandater.
 • BE (Venstreblokken, socialistisk): 19 mandater.
 • CDU (kommunister og grønne) 17 mandater.
 • PAN (humanistisk, økologisk): et mandat.
Portugal: PS og PCP

Portugals Kommunistiske Parti (PCP)

 • Har i dag 54.280 medlemmer. (pr. 19.11. 2016)
 • De 5300 er kommet til siden 2012.
 • PCP bliver stiftet på en konference den 6. marts 1921.
 • I modsætning næsten alle andre kommunistiske partier i Europa stiftes partiet ikke som et resultat af en splittelse i Socialdemokratiet. Partiet bliver derimod stiftet af militante arbejdere i den revolutionære fagbevægelse og anarkosyndikalister, som repræsenterer de mest aktive, militante og revolutionære sektorer i landets arbejderbevægelse.
 • Partiet afholder sin først kongres den 12. november 1923.
 • Dagen før partiets 2. kongres gennemføres et fascistisk militærkup den 28. maj 1926.
 • Partiets hovedkontor i hovedstaden Lissabon bliver lukket helt i 1927, og partiet går under jorden, men arbejder illegalt, indtil det fascistiske militærdiktatur bliver væltet den 25. april 1974.
 • PCP er det eneste politiske parti, der overlever militærdiktaturet.
 • Jerónimo de Sousa bliver valgt til formand på partiets kongres i 2004.
 • Udgiver ugeavisen Avante!, som udkommer første gang i februar 1931 som en illegal avis.
 • Den første legale udgave af Avante! udkommer den 17. maj 1974.
 • PCP opstiller til det portugisiske parlament i valgalliancen CDU sammen med det mindre Økologisk Parti – De Grønne. Den politiske bevægelse Demokratisk Intervention indgår også i CDU.
 • Får ved sidste parlamentsvalg i 2015 8,3 procent af stemmerne og har 15 mandater i parlamentet.
 • PCP har to medlemmer af EU-parlamentet. De indgår i GUE/NGL-gruppen.

Portugals Socialistiske Parti – Partido Socialista (PS)

 • Partiet stiftes den 19. april 1973 i eksil i Tyskland, mens diktaturet hersker i Portugal.
 • Mario Soares vælges som partiets første formand.
 • Partiet er medlem af Den Socialistiske Internationale (2. Internationale).
 • PS støtter EU- og NATO-medlemskab.
 • Partiets formand siden 2011 er António Costa.
 • PS har regeret Portugal seks gange, siden demokratiet blev indført i 1975, oftest som mindretalsregering; fra 2005 til 2009 som flertalsregering med 121 af de 230 pladser i parlamentet.
 • Indgår i en periode fra 1983 i en koalitionsregering med højrepartiet PSD.
 • PS fik i oktober 2015 32 procent af stemmerne.
 • Partiet har otte af Portugals 21 pladser i EU-parlamentet.