16 Apr 2021  

KBH: Let skyet, 9 °C

Regeringen vil have danske fiskere til Vestsahara

Afrika Kontakt afslører:

Regeringen vil have danske fiskere til Vestsahara

Danske fiskere fisker ud for Vestsahara. Danmark har nu, modsat alle tidligere udtalelser, interesser i en ny fiskeriaftale med Marokko, som også skal komme danske fiskere til gavn.

Daværende fiskeriminister Karen Ellemann har arbejdet sammen med Dansk Folkeparti om at fortsætte EU’s og danske fiskeres udplyndring af det besatte Vestsaharas fiskebestand.
FOTO: Magnus Fröderberg/CC 2.5 Denmark
1 af 1

Den 28. februar 2018 underkendte EU-domstolen en fiskeripartnerskabsaftale mellem EU og Marokko. Siden har EU og Marokko forsøgt at forhandle en ny aftale på plads, der tilsyneladende ikke tager højde for dommen, der klart sagde, at Vestsahara ikke er en del af Marokko. Deadline for en ny fiskeriaftale er sat til midt i juli.

Danske fiskere er allerede aktive ud for Vestsahara, viser en undersøgelse, som Afrika Kontakt har foretaget.

Fiskeripolitisk Kontor i Udenrigsministeriet (der er under ministeren for fiskeri og ligestilling og ministeren for nordisk samarbejde) oplyser i et svar til Søren Søndergaard fra Enhedslisten og Europaudvalget, at ”Danmark agter over for Kommissionen at tilkendegive sin interesse for at opnå adgang til fiskeri i farvandet ud for Vestsahara og Marokko for danske fiskere”.

I realiteten betyder det, at danske fiskere skal være aktive ud for det af Marokko besatte Vestsahara og ikke Marokko, da 91,5 procent af de fisk, der fiskes, fanges ud for Vestsaharas kyst.

Dermed bryder den danske regering med deres tidligere og utallige udmeldinger om, at Danmark ingen interesser har i en fiskeriaftale mellem EU og Marokko.

Mille Neumann fra Afrika Kontakts Vestsahara-gruppe fortæller:

– Dansk Folkepartis støtte til regeringens linje om støtte til et nyt mandat til en fiskeriaftale, der inkluderer Vestsahara, kom med et krav om, at danske fiskere skulle have mulighed for at få del i aftalen.

Danske fiskere er der allerede

Danske fiskere er allerede aktive ud for Vestsahara, viser en undersøgelse, som Afrika Kontakt har foretaget. To danske fisketrawlere har nemlig fisket ud for Vestsaharas kyst.

Den ene trawler har endda været aktiv, efter at EU-domstolen den 27. februar 2018 fastslog, at Vestsaharas farvande ikke tilhører Marokko, og dermed ikke indgår i den nuværende fiskeriaftale med Marokko

Det er ulovligt

I et andet svar fra Udenrigsministeriet oplyser man, at ”Kommissionen har oplyst, at der, i lyset af Domstolens afgørelse, er givet besked til de relevante EU-medlemsstater om, at der ikke kan fiskes i farvandet ud for Vestsahara”.

Det betyder, at danske myndigheder er bevidste om, at danske fiskere ikke kan deltage i plyndringen af Vestsaharas farvande. Dette kan først ske, når en ny aftale mellem EU og Marokko er på plads. Som ministeriet skriver i samme svar ”I forhandlingerne med Marokko om en ny aftale søger EU netop at adressere dette forhold ved at udstrække det geografiske anvendelsesområde.”  

Det kan derfor undre, at en dansk fisker aktivt har fisket ud for Vestsahara efter den 27. februar 2018. Det betyder at den danske regering mener, at hvis bare Vestsaharas geografiske anvendelsesområde skrives ind i aftalen, vil den være lovligt. Hvad ministeren ikke oplyser er, at den aftale, der udløber, og som EU-domstolen underkendte, også tydeligt angav, at det geografiske anvendelsesområde omfatter Vestsahara. Svaret giver derfor ikke mening.

På trods af en EU-dom og EU Kommissionens henvendelse om forbuddet mod fiskeri indtil der er en afklaring om en ny fiskeriaftale med Marokko, har fisketrawlerne, Sebastian (MONSUN - IMO: 8510960), der er hjemmehørende i Skagen, ifølge Afrika Kontakts oplysninger fisket ud for Vestsahara efter dommen fra 27. februar 2018.  

Dens fiskeri er dermed klart i konflikt med udmeldingerne fra Udenrigsministeriet. Man kan se fotos her af Sebastians aktiviteter ud for Vestsahara.

Derudover har fisketrawleren Ariadne L 303, hjemhørende i Thyborøn, efter vores oplysninger fisket ud for Vestsahara i 2016. Dette konflikter med, at både udenrigsministeren og fiskeriministeren i et åbent samråd den 14. marts 2018 oplyste, at der ikke var danske fiskere ud for Vestsahara.

Mille Neumann fra Afrika Kontakts Vestsahara-gruppe er ”trist og bekymret over, at den danske regering bøjer af over for Dansk Folkepartis pres.

– Det lover ikke godt for den fremtidige danske indstilling til Marokkos besættelse af Vestsahara, og den plyndring som blandt andet EU's handelsaftaler er med til at legaliserer, siger Mille Neumann og forsætter:

– I Afrika Kontakt har vi derfor kun et svagt håb om, at ejerne af fisketrawleren Sebastian vil skulle stå til ansvar for det illegale fiskeri ud for Vestsahara. På samme måde kan man også undre sig over, at de danske myndighederne ikke har videreformidlet Kommissionens klare udmelding om at fiskeri ud for Vestsahara ikke er lovligt.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


07. jun. 2018 - 14:28   07. jun. 2018 - 14:35

Besættelse

af Morten Nielsen, Afrika Kontakt
Vestsahara
  • Vestsahara er Afrikas sidste koloni.
  • I 1963 kom den daværende spanske koloni Vestsahara på FN's liste over lande, der skulle afkoloniseres.
  • I 1975 invaderede nabolandene Marokko og Mauretanien Vestsahara.
  • Mauretanien trak sig ud i 1979, men Marokko fastholdt besættelsen.
  • Vestsaharas befrielsesbevægelse Polisario indgik våbenhvile i 1991.
  • I 46 år har Vestsaharas folk ventet på deres ret til selvbestemmelse.
  • Halvdelen af Vestsaharas befolkning lever i flygtningelejre i Algeriets ørken.
Det fulde svar fra ministeren

Daværende minister for fiskeri og ligestilling og ministeren for nordisk samarbejde, Karen Ellemanns svar på spørgsmål - 14. maj 2018:

”Danmark agter over for Kommissionen at tilkendegive sin interesse for at opnå adgang til fiskeri i farvandet ud for Vestsahara og Marokko for danske fiskere. Man vil fra dansk side signalere, at man vil afsøge mulighederne for på sigt at opnå adgang til fiskeri under protokollen. Danmark kommer dog ikke til på nuværende tidspunkt til at bede om fiskerimuligheder under protokollen.”

”Kommissionen har oplyst, at der, i lyset af Domstolens afgørelse, er givet besked til de relevante EU-medlemsstater om, at der ikke må fiskes i farvandet ud for Vestsahara. I forhandlingerne med Marokko om en ny aftale søger EU netop at adressere dette forhold ved at udstrække det geografiske anvendelsesområde.”

”Det var EU’s antagelse, at fiskeripartnerskabsaftalen med Marokko udgjorde det juridiske grundlag for fangsterne i de farvande, der støder op til Vestsaharas område. EU-Domstolens afgørelse af 27. februar 2018 i sag nr. C-266/16 går dog imod den antagelse, idet Domstolen fastslog, at de nævnte farvande ikke er omfattet af aftalen. I forhandlingerne med Marokko om en ny aftale søger EU netop at adressere dette forhold ved at udstrække det geografiske anvendelsesområde.”