28 May 2020  

KBH: Ingen skyer af betydning, 16 °C

Portugisisk kommunist: Vi har skaffet arbejderklassen resultater

Interview

Portugisisk kommunist: Vi har skaffet arbejderklassen resultater

– Vi indgår kun kompromiser, hvis det kan indfri nogle af arbejderklassens umiddelbare krav, siger João Pimenta Lopes fra Portugals Kommunistiske Parti op til dagens parlamentsvalg i Portugal.

Det kommunistiske parti i Portugal har siden 2015 fået regeringen til at indføre en række af arbejderklassens umiddelbare krav, siger João Pimenta Lopes i anledning af parlamentsvalget.
FOTO: European Parliament
1 af 1

I dag den 6. oktober er der valg til det portugisiske parlament. Alle 230 mandater er på spil.

Vi sagde, at socialisterne ikke kunne danne regering, hvis ikke en række af arbejder-klassens umiddelbare krav blev indført. 
João Pimenta Lopes

Det socialdemokratiske Partido Socialista (PS) vil forsøge at forsvare sin regering, der kom til efter sidste valg i 2015. 

Hovedudfordreren er det liberale og konservative borgerlige parti PSD, Partido Social Democrata, hvis partinavn ideologisk er ret vildledende.

Femtestørste parti i parlamentet er Partido Comunista Português (PCP).

Vi har talt med João Pimenta Lopes, der er politisk rådgiver for Portugals Kommunistiske Parti, PCP's to medlemmer af EU-parlamentet.

Partiet har siden 2015 – ifølge João Pimenta Lopes – lykkedes ret godt med at presse PS-regeringen til at indføre en række af arbejderklassens umiddelbare krav, siger han over telefonen fra Bruxelles, Belgien, hvor han bor og arbejder.

– Det er ikke præcist at kalde PCP for parlamentarisk grundlag for regeringen. Men på den skelsættende valgaften, 4. oktober 2015, gjorde vi PS-ledelsen klart, at de som nummer to ikke kunne regne med at danne regering, hvis ikke en række af arbejderklassens umiddelbare krav blev indført, fortæller den 39-årige kommunist til Arbejderen.

Regering for EU og NATO

João Pimenta Lopes understreger, at kommunisterne var skeptiske overfor PS. Den valgalliance, kommunisterne stillede op på hedder CDU (Coligação Democrática Unitária) og består foruden PCP af De Grønne (PEV).

De fik 17 mandater i 2015, og det svarer til 8,4 procent af stemmerne. En fremgang på 0,4 procentpoint fra sidste parlamentsvalg. PS fik 32,3 procent. Det borgerlige PSD fik 38,6 procent.

– PS-regeringen, der blev dannet i 2015, støtter EU. Det gør vi ikke. De acccepterede og accepterer stadig trojkaen, der består af EU-kommissionen, EU's centralbank og Den Internationale Valutafond, IMF. Den pålagde før valget i 2015 Portugal en række voldsomme nedskæringer som betingelse for lån til at klare krisen.

PS støtter også NATO-medlemskab. PCP vil have landet ud.

Krav kom igennem

Hvad har CDU og kommunisterne fået presset igennem hos PS-regeringen?

– For eksempel lykkedes det PCP, som er hovedkraften i CDU, at samle et flertal for at sænke prisen drastisk på månedskort til offentlig transport fra 200 euro om måneden til 40 euro om måneden i landområderne. Det lettede livet betydeligt for en masse arbejdere, der var afhængig af offentlig transport hver dag, fortæller João Pimenta Lopes.

Formand for Portugals Kommunistiske Parti, Jeronimo de Sousa, på et valgmøde i Barreiro, en forstad i hovedstaden Lissabon.
Patricia de Melo Moreira/AFP/Ritzau Scanpix

Han tilføjer, at PCP også havde succes med at forsvare pensionernes størrelse, uddannelserne og blandt andet fastholde regeringen på, at den skulle bevare statsstøtten til en række basisvarer.

>> LÆS OGSÅ: Portugal lægger EU's sparekrav på is

– Endelig fik vi indført tillæg til fattige familier og lagde pres på PS for ikke at skære i understøttelsen til arbejdsløse. Det lykkedes. Desuden ville stærke kræfter i landet hæve arbejdsugen for ansatte i den offentlige administration fra 35 timer om ugen til 40 timer. Også dét blev stoppet, beretter João Pimenta Lopes.

Det lykkedes at samle et flertal for at sænke prisen drastisk på månedskort til offentlig transport fra 200 euro til 40 euro.
João Pimenta Lopes

Han tilføjer, at kommunisterne i CDU foreslog at fjerne en dyr skat på mindre erhvervsdrivende. Det blev vedtaget i parlamentet.

– På et tidspunkt forsøgte politiske kræfter i parlamentet at sløjfe fire af arbejdernes årlige helligdage. Men efter en kampagne med slagordet, "Vi vil ikke arbejde gratis", blev forslaget ikke vedtaget, siger den portugisiske kommunist.

>> LÆS OGSÅ: Socialdemokrater og kommunister i valgdyst

Pres på det offentlige

João Pimenta Lopes erkender, at de seneste fem år har været "hårde".

– Men højrefløjen ville være gået endnu længere i kampen mod den offentlige velfærd. Det var nødvendigt at bryde den onde cirkel, siger kommunisten.

Den tidligere PSD-ledte regering sparede 29 milliarder kroner i 2014. Alle offentligt ansatte gik mellem 2,5 og 12 procent ned i løn. Regeringen hævede pensionsalderen med et år fra 65 til 66 år.

Endelig skulle 30.000 offentlige arbejdspladser have kniven.

Parlamentarisk vedhæng?

Risikerer I ikke i dag at blive "sumpet" ind i rådne korridoraftaler og nye nedskæringer ved at støtte Partido Socialista-regeringen?

– Vi har ikke skrevet under på nogen aftale med regeringen. Der er intet forståelsespapir. Det eneste, der er foregået, er de omtalte samtaler med partilederne fra os, PS, De Grønne og Venstreblokken på valgnatten.

– Kompromiser indgår vi kun, hvis det kan indfri nogle af arbejderklassens umiddelbare krav. Vi optræder selvstændigt i parlamentet, idet vores eneste fokus og bekymring er folkets behov. Men det kræver en vågen parlamentsgruppe, der kan kritisere og sætte hælene i, når det er nødvendigt, siger João Pimenta Lopes.

>> LÆS OGSÅ: Portugal dropper privatiseringer

Han fortæller, at kommunisterne stadig er skarpt kritiske overfor PS-regeringens ja til CETA-aftalen fra 2017. CETA er en omfattende handels- og investeringsaftale mellem EU og Canada.

Alle tjenesteydelser er omfattet af et krav om liberalisering, medmindre de enkelte regeringer udtrykkeligt har undtaget dem. Og det har den portugisiske regering ikke gjort.

Klima præger mediebilledet

Hvad har præget mediebilledet i valgkampen indtil nu?

– Ja, det er jo slående, at alt dét, vi kæmper for, ikke er en del af mainstreammediernes billede. De prioriterer anderledes. Vi eksisterer ikke. Ved dette valg har miljø og klima spillet en fremtrædende rolle i medierne. Men ingen diskuterer, hvad og hvem der foranstalter klimatruslen. Emnet er nemlig ikke "neutralt". Ingen spørger, hvem der er skyldige, og hvad der skal gøres. At sætte handling bag er det vigtigste, mener João Pimenta Lopes.

>> LÆS OGSÅ: Portugal drejer til venstre

– Generelt ser vi atter en kampagne, der fuldstændigt fortier PCP.

Ud af EU

João Pimenta Lopes er politisk rådgiver for PCP's to medlemmer af EU-parlamentets GUE/NGL-gruppe "Forenede Europæiske Venstrefløj/Nordisk Grønne Venstre".

Han har tydeligvis EU inde under huden. Men han hader samme EU efter flere års arbejde inde i "løvens gab".

Vi vil ud af EU, genvinde vor suverænitet, genrejse økonomien og kontrollere bankerne. 
João Pimenta Lopes

– Vi advarede arbejderklassen i Portugal ved det seneste EU-parlamentsvalg om, at Den Europæiske Union har sine fangarme dybt nede i portugisisk muld. Vi advarede imod konsekvenserne af, at EU gør hvert enkelt lands produktionsapparat mere og mere afhængigt.

– Vi har set 30 år med konstante angreb på mit lands fiskeri, industri og landbrug. For eksempel er den gennemsnitlige løn halveret på 30 år, mens den offentlige sektor er bombet sønder og sammen.

João Pimenta Lopes tager en dyb indånding.

– Også vores uddannelser er det gået ud over, mens sundhedssektoren har fået kniven. I stedet er der privatiseret. Alt sammen er en konsekvens af Det Europæiske Semester.

Det Europæiske Semester giver hvert år EU-kommissionen mulighed for at straffe EU-landene økonomisk ved at tilbageholde EU-støttemidler, hvis de ikke følger EU's krav til deres økonomiske politik.

Vil føre egen politik

– Reglerne for at være med i euroen og eurozonen har betydet en voldsom nedgang i den offentlige sektor. Vores lands gæld er steget, siden vi kom med i euroen, siger João Pimenta Lopes og tilføjer, at det er umuligt for landets regering at føre sin egen økonomiske politik, for eksempel støtte industrier, give statsstøtte til udsatte erhverv eller mennesker.

PCP er konsekvent modstander af EU.

– Vi vil ud af EU, genvinde vor suverænitet, genrejse økonomien ved for eksempel at kontrollere bankerne og den vigtige, strategiske industri og kerneinfrastrukturen. Det giver plads til at genforhandle landets gæld, der ulovligt stammer fra private spekulationer, så Portugal kan genrejse den offentlige sektor og produktion.

– Jeg har store håb til, at vi kan stå på egne ben, slutter João Pimenta Lopes, der forklarer, at hele PCP er fuldt mobiliseret til dagens parlamentsvalg og fremtidens kampe.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


06. okt. 2019 - 09:48   07. okt. 2019 - 11:05

Portugal

ah@arbejderen.dk
Portugal: PS og PCP

Portugals Kommunistiske Parti (PCP)

 • Har i dag 54.280 medlemmer. (pr. 19.11. 2016)
 • De 5300 er kommet til siden 2012.
 • PCP bliver stiftet på en konference den 6. marts 1921.
 • I modsætning næsten alle andre kommunistiske partier i Europa stiftes partiet ikke som et resultat af en splittelse i Socialdemokratiet. Partiet bliver derimod stiftet af militante arbejdere i den revolutionære fagbevægelse og anarkosyndikalister, som repræsenterer de mest aktive, militante og revolutionære sektorer i landets arbejderbevægelse.
 • Partiet afholder sin først kongres den 12. november 1923.
 • Dagen før partiets 2. kongres gennemføres et fascistisk militærkup den 28. maj 1926.
 • Partiets hovedkontor i hovedstaden Lissabon bliver lukket helt i 1927, og partiet går under jorden, men arbejder illegalt, indtil det fascistiske militærdiktatur bliver væltet den 25. april 1974.
 • PCP er det eneste politiske parti, der overlever militærdiktaturet.
 • Jerónimo de Sousa bliver valgt til formand på partiets kongres i 2004.
 • Udgiver ugeavisen Avante!, som udkommer første gang i februar 1931 som en illegal avis.
 • Den første legale udgave af Avante! udkommer den 17. maj 1974.
 • PCP opstiller til det portugisiske parlament i valgalliancen CDU sammen med det mindre Økologisk Parti – De Grønne. Den politiske bevægelse Demokratisk Intervention indgår også i CDU.
 • Får ved sidste parlamentsvalg i 2015 8,3 procent af stemmerne og har 15 mandater i parlamentet.
 • PCP har to medlemmer af EU-parlamentet. De indgår i GUE/NGL-gruppen.

Portugals Socialistiske Parti – Partido Socialista (PS)

 • Partiet stiftes den 19. april 1973 i eksil i Tyskland, mens diktaturet hersker i Portugal.
 • Mario Soares vælges som partiets første formand.
 • Partiet er medlem af Den Socialistiske Internationale (2. Internationale).
 • PS støtter EU- og NATO-medlemskab.
 • Partiets formand siden 2011 er António Costa.
 • PS har regeret Portugal seks gange, siden demokratiet blev indført i 1975, oftest som mindretalsregering; fra 2005 til 2009 som flertalsregering med 121 af de 230 pladser i parlamentet.
 • Indgår i en periode fra 1983 i en koalitionsregering med højrepartiet PSD.
 • PS fik i oktober 2015 32 procent af stemmerne.
 • Partiet har otte af Portugals 21 pladser i EU-parlamentet.