26 Jun 2019  

KBH: Ingen skyer af betydning, 29 °C

Olieforbrug når 100 millioner tønder om dagen

CO2-udslip

Olieforbrug når 100 millioner tønder om dagen

60 millioner af 100 millioner tønder olie går dagligt til transportsektoren, og væksten ventes at fortsætte mindst 10 år endnu.

Helt parallelt til væksten i olieafbrænding, så vokser også de globale udledninger af CO2.
FOTO: Global Carbon Project
1 af 1

Det internationale energiagentur IEA advarer om, at det globale olieforbrug stadig vokser og ventes at runde 100 millioner tønder om dagen inden nytår.

Væksten i brugen af olie er stoppet i de rige, vestlige OECD-lande.

Trods alle beviser for at klimaforandringerne forværres af afbrænding af olie, kul og naturgas, så vokser brugen af fossil energi stadig, skriver avisen The Independent.

60 millioner af de 100 millioner tønder olie går til transportsektoren, fremgår det. Og væksten ventes at fortsætte mindst 10 år endnu. Væksten i brugen af olie er stoppet i de rige, vestlige lande, som er med i OECD, men i Asien, Latinamerika og Afrika vokser forbruget.

Kinas Nationale Olieselskab vurderer, at Kinas olieforbrug vil toppe i 2030 med 13,8 millioner tønder.

En tønde olie svarer til cirka 160 liter.

 

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


04. okt. 2018 - 11:27   05. okt. 2018 - 12:20

Fossil energi

se@arbejderen.dk