01 Mar 2021  

KBH: Spredte skyer, 7 °C

Læsermøde: Mød optimistisk brite efter vellykket brexit

Debat om EU-modstanden

Læsermøde: Mød optimistisk brite efter vellykket brexit

Hvad betyder det for EU-modstanden, at brexit nu er en kendsgerning? "Forhåbentlig kan vi bruges som eksempel for andre lande på, at det er muligt at træde ud af EU, uden at himlen falder ned", siger dansk-britiske Henrik Overgaard-Nielsen, der sammen med Susanna Dyre-Greensite deltager på Arbejderens næste læsermøde.

Mød den britisk-danske Henrik Overgaard-Nielsen, der er tidligere medlem af EU-parlamentet for Brexit Party. Han er med på læsermøde sammen med Susanna Dyre-Greensite.
FOTO: Aage Christensen
1 af 1

Mød Henrik Overgaard-Nielsen, tidligere medlem af EU-parlamentet for Brexit Party, samt Susanna Dyre-Greensite fra Folkebevægelsen mod EU til online-læsermøde om EU-modstanden efter brexit.

Det bedste ved brexit er, at po-litikerne nu er direkte an-svarlige overfor deres vælgere.
Henrik Overgaard-Nielsen

På dette læsermøde giver Arbejderen dig mulighed for at blive klogere på, hvad aftalen mellem EU og Storbritannien går ud på, og hvad det endelige brexit betyder for EU-modstanden i resten af Europa – inklusive i Danmark.

Henrik Overgaard-Nielsen er pæredansk, men bosatte sig i Storbritannien i 1996. Han var med helt fremme for at få et nej til medlemskab af EU ved den britiske folkeafstemning i 2016. Nu fire år senere er briterne endeligt ud af EU.

– Det bedste ved brexit er, at politikerne nu er direkte ansvarlige overfor deres vælgere. Det betyder, at demokratiet er flyttet nærmere på vælgerne – og folk føler, at de har mere indflydelse, siger Henrik Overgaard-Nielsen til Arbejderen.

Han tilføjer, at det for eksempel er "op til Westminster-parlamentet at beslutte alt omkring covid-19, det gælder lige fra, hvilke vacciner de vil købe, hvordan og hvem de vil vaccinere først – og hvordan de vil håndtere lockdown.

Brexit som eksempel

Henrik Overgaard-Nielsen er 60 år og tandlæge, født på Frederiksberg i Danmark, men bor i London, er britisk gift og har to børn. Hans far, Poul Overgaard Nielsen, var med til at stifte Folkebevægelsen mod EF i Danmark i starten af 1970'erne som medlem af Det Radikale Venstre.

Henrik Overgaard-Nielsen mener, at EU-modstanderne i resten af Europa i høj grad kan bruge brexit som eksempel.

– Forhåbentlig kan vi bruges som eksempel for andre lande på, at det er muligt at træde ud af EU, uden at himlen falder ned, siger han til Arbejderen.

Henrik Overgaard-Nielsen har været aktiv EU-modstander i 40 år og deltaget i flere folkeafstemninger på nej-siden i Danmark. Han var blandt andet en af lederne af nej-kampagnen op til folkeafstemningen om Maastricht-aftalen i 1992.

Spændende for Danmark at følge brexit

Vi har også inviteret Susanna Dyre-Greensite, formand for Folkebevægelsen mod EU. Hun er født i 1994 i San Francisco i Californien i USA. Bor i dag i København.

Hun er vældig glad for, at briterne i dag er ude af EU.

– Briterne valgte demokrati over EU, da de stemte for brexit. Der er ikke længere lige så mange ting, de folkevalgte ikke må for EU. Det er spændende for os i Danmark at følge, hvad briterne vælger at bruge deres demokrati til. Vi har allerede set nogle positive ligestillings- og miljøtiltag. Det er inspirerende for EU-modstandere herhjemme, siger hun til Arbejderen op til læsermødet, der foregår digitalt.

Susanna Dyre-Greensite har en kandidatgrad i statskundskab fra Københavns Universitet og arbejder til daglig som marketingkoordinator. Hun mener, at den langvarige og ofte kaotiske proces for at komme ud af EU har skræmt mange i Danmark fra at støtte EU-modstanden.

– Derimod tror jeg på, at briternes succes uden for Unionen vil vække mere EU-modstand i Danmark de kommende år. Vi er allerede ved at se de første tegn på det i forhold til briternes meget mere kompetente håndtering af vaccinationsindkøb, siger hun.

Intet læsermøde uden læserne! Husk, at du (som altid) kan stille spørgsmål til gæsterne undervejs i debatten.

Vi ses den 3. marts klokken 16:30.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


21. feb. 2021 - 19:34   26. feb. 2021 - 11:50

Læsermøde

ah@arbejderen.dk