23 May 2019  

KBH: Ingen skyer af betydning, 8 °C

Kulselskaber som sponsor for klimatopmøde

Klimaaktivister raser

Kulselskaber som sponsor for klimatopmøde

Polske kul- og gasselskaber sponsorerer FN's store klimakonference COP24 i Katowice, Polen.

Kulselskabet PGE's berygtede Bełchatów-anlæg i Polen er næststørst i verden og Europas absolut største kulforurener. PGE sponsorerer det aktuelle klimatopmøde i Polen.
FOTO: Phil MacDonald/CC 3.0
1 af 1

Klimaaktivister og miljøeksperter raser over, at kulindustrien er medsponsor for klimatopmødet, COP24, i Katowice i Polen.

Det kan efterhånden være svært at have tiltro til COP-møderne, når kul- og gasindustrien sponsorerer møderne. Jacob Sørensen, NOAH

Klimaforhandlingerne i Katowice, der startede søndag og løber to uger frem, samler repræsentanter for de fleste af verdens lande. De skal blive enige om reglerne for, hvordan landene skal leve op til de mål, der blev vedtaget i Parisaftalen for tre år siden.

Største kulkraftværk i EU

Polens konservative regering har opfordret kul- og gasselskaber til at sponsorere klimatopmødet. Og det har fået kulselskaberne JSW, Tauron og PGE samt gasselskabet PGnig til at melde sig med en pose penge.

PGE er det største i EU, og blandt dets kraftværker er det berygtede Bełchatów-anlæg. Det er det næststørste i verden og Europas absolut største forurener, skriver den internationale klimagruppe mod fossile energikilder, stopcorporateimpunity.org.

Afsløringen bekymrer Jacob Sørensen fra klima- og miljøorganisationen NOAH Friends of The Earth.

– Nu kender man den polske regering. Det er uheldigt, at de beder om sponsorater fra netop fossile brændselsvirksomheder – især i lyset af at man ved COP24 har forventninger om et godt resultat. Det bliver sværere at lande en god aftale, når de sponsorerer. Målet er nemlig helt at fjerne fossile brændstoffer, siger Jacob Sørensen til Arbejderen.

Han har fulgt rækken af COP-møder, der officielt har som mål at vedtage regler for at nedbringe CO2-udslippet. Men han er blevet mere og mere skeptisk.

– Det kan efterhånden være svært at have tiltro til COP-møderne, når denne sag med sponsorater fra kul- og gasindustrien opstår, lyder det fra Jacob Sørensen, der er aktiv i NOAH's Energi- og Klimaretfærdighedsgruppe.

Han er heller ikke tilfreds med, at et stort polsk gasselskab er sponsor for COP24.

– Jeg kan godt forstå fra virksomhedernes side, at de er voldsomt interesserede i mere gasproduktion. De tror, det er løsningen på klimaproblemet, og at gas udleder mindre CO2 end andre fossile brændsler.

Polen hjælper erhvervsliv

Polens viceenergiminister og vært for COP24-topmødet, Michal Kurtyka, frygter, at kul- og gasindustrien bliver "ofre" i en klimaløsning.

– Jeg advarer mod at skabe urimelige eller for vidtrækkende krav til erhvervslivet, sagde han til formødet for COP24 den 29. oktober i den polske by Krakow. Han tilføjede, at visionen stadig er "en klimaneutral økonomi".

Per Sørensen er uforstående.

– Min reaktion på den polske viceenergiministers udtalelse er, at det er svært at se de to ting hænge sammen. Der skal radikale ændringer til, og det er han ikke parat til.

Nedsmeltning i gang

I oktober lagde FN's klimapanel, IPCC, op til radikale ændringer. I en rapport beskriver panelets eksperter konsekvenserne af en temperaturstigning på 1,5 grader og advarer om, at verden lige nu har kurs mod det dobbelte – nemlig tre grader.

En temperaturstigning på 1,5 grader kan indtræffe allerede om 12 år, og den vil få katastrofale konsekvenser.

Derfor skal den globale udledning af CO2 være halveret inden 2030, og i år 2050 skal den være faldet til nul.

I sidste uge viste en anden rapport fra Den Meteorologiske Verdensorganisation, WMO, at verden har kurs mod en temperaturstigning på tre til fem grader i dette århundrede.

Det er langt over det mål på to grader, som Parisaftalen fra 2015 foreskriver.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


06. dec. 2018 - 09:52   07. dec. 2018 - 11:25

Klima

ah@arbejderen.dk, se@arbejderen.dk
Her er klimaproblemet
  • Jo mere CO2 vi udleder, des mere stiger temperaturen, hvilket øger risikoen for ukontrollable, katastrofale klimaændringer.
  • CO2 i atmosfæren virker som glasset på et drivhus. Det tillader solens varme at trænge ind og lukker derefter varmen inde.
  • I 2010 udledtes globalt 50 milliarder ton CO2.
  • I 2020 vil verden udlede 59 milliarder ton, hvis de nuværende tendenser fortsætter.
  • I 1997 vedtog landene under Kyoto-protokollen at sænke den samlede CO2-udledning i verden med 5,2 procent (i forhold til udledningen i 1990) mellem 2008 og 2012. Målet blev ikke nået.
  • I december 2015 vedtog knap 200 lande Paris-aftalen om at holde den gennemsnitlige globale temperaturstigning under to grader.

Kilder: COP19, COP21, FN’s miljøprogram UNEP