13 Nov 2019  

KBH: Spredte skyer, 5 °C

Konferencen er sidste chance for at redde klimaet

Klimatopmøde - COP 18

Konferencen er sidste chance for at redde klimaet

- Konferencen vil afgøre, om der skal ske handling nu, eller om vi skal stå med ti års forsinkelse, hvor der er fare for skader på Jordens naturlige økosystemer, der ikke kan genoprettes, siger Asad Rehman.

Rige landes angreb på Kyoto-protokollen og dens juridisk forpligtende krav om nedsat udledning af CO2 blev hård på klimatopmødet COP15 i København i 2009. "Slå ikke Kyoto ihjel", lyder aktivisternes appel.
FOTO: Aage Christensen
1 af 1

Når klimaforhandlere fra alle verdens lande på mandag mødes i Qatars hovedstad Doha for at indlede to ugers klimatopmøde, har de en skæbnesvanger opgave foran sig.

Klimaeksperterne og de store FN-organisationer udsender alarmerende budskaber om, at problemerne med opvarmningen af jordens atmosfære er omtrent dobbelt så store som formodet. I stedet for at have kurs mod en temperaturstigning på to grader er der kurs mod fire grader:

- Konferencen er sidste chance for at sikre en aftale med ambitiøse mål og regler for årene mellem 2012 og 2020, siger Mohamed Adow, der er klimatalsmand i den internationale sammenslutning Christian Aid, som også Folkekirkens Nødhjælp i Danmark er med i.

Kontrol med udledningerne kan blive svækket.

Meena Raman

- Konferencen vil afgøre, som der skal ske handling nu, eller om vi skal stå med ti års forsinkelse, hvor der er fare for skader på Jordens naturlige økosystemer, der ikke kan genoprettes, og ødelæggelse af livsvilkårene for udsatte folkeslag, advarer Asad Rehman, som er klimachef i den internationale miljøorganisation Friends of the Earth, som danske NOAH er medlem af.

Efter en række klimatopmøder i København 2009, i Mexico i 2010 og i Sydafrika sidste år er der skepsis blandt klima- og miljøorganisationer. Især frygter de, at landene ikke bliver enige om om at nedsætte udledningen af CO2 og andre drivhusgasser i tilstrækkeligt omfang. Og der er især kritik af, at de rige lande ikke skærer tilstrækkeligt ned i deres udledninger:

- Der er udbredt bekymring for, at industrilandenes mål for [reduceret] udledning i realiteten vil være udtryk for stilstand - og at regelsættet for opgørelse og kontrol med udledningerne vil blive svækket, siger Meena Raman fra organisationen Tredje Verdens Netværk.

Hans bekymring handler blandt andet om, at Kyoto-protokollen med dens juridisk forpligtende mål for industrilandes nedsættelse af CO2-udledning er ved at blive erstattet af frivillighed, der bygger på den såkaldte 'Copenhagen Accord', som de rige lande pressede igennem under COP 15 i København i 2009.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


24. nov. 2012 - 11:57   24. nov. 2012 - 12:00

Klimatopmøde

se@arbejderen.dk
Her er klimaproblemet
  • Jo mere CO2 vi udleder, des mere stiger temperaturen, hvilket øger risikoen for ukontrollable, katastrofale klimaændringer.
  • CO2 i atmosfæren virker som glasset i et drivhus. Det tillader solens varme at trænge ind og lukker derefter varmen inde.
  • I 2010 udledtes globalt 50 milliarder ton CO2.
  • I 2020 vil verden udlede 59 milliarder ton, hvis de nuværende tendenser fortsætter.
  • I 1997 vedtog landene under Kyotoprotokollen at sænke den samlede CO2-udledning i verden med 5,2 procent (i forhold til udledningen i 1990) mellem 2008 og 2012. Målet blev ikke nået.
  • I december 2015 vedtog knap 200 lande Parisaftalen om at holde den gennemsnitlige globale temperaturstigning under to grader.

Kilder: COP19, COP21, FN’s miljøprogram UNEP