09 Jul 2020  

KBH: Ingen skyer af betydning, 10 °C

Kinas folkekongres nedjusterer de økonomiske forventninger

Verdens største parlament mødes

Kinas folkekongres nedjusterer de økonomiske forventninger

Kinas parlament – Folkekongressen – holder samling, hvor 3000 delegerede diskuterer, hvordan landet har klaret coronakrisen og kan komme ud af den. Pandemien og dens eftervirkninger vil betyde mindre økonomisk fremgang, lyder det.

Folkekongressen er sammensat af 3000 delegerede fra alle landets provinser. Heraf er 70 procent medlemmer af Kinas Kommunistiske Parti, mens 30 procent ikke er.
FOTO: Leo Ramirez/AFP/Ritzau Scanpix
1 af 1

Hvordan har Kina klaret coronapandemien, og hvad er udsigten til fremgang efter pandemien? Hvad har coronakrisen betydet for Kinas økonomi og især for den private sektor?

Hovedårsagen til den mindre fremgang er usikker-heden omkring covid-19-pandemien og verdens-økonomiens situation. 
Li Keqiang, premierminister

Det er ifølge den britiske marxistiske økonom Michael Roberts to hovedtemaer på Kinas Folkekongres, der startede sin årlige samling torsdag i sidste uge og fortsætter halvanden uge frem.

Det forslag, som har vakt mest opmærksomhed i vestlige medier, er et forslag om en ny sikkerhedslov for Hongkong, der vil straffe blandt andet forsøg på oprør og løsrivelse, hvis det vurderes, at det truer den nationale sikkerhed.

Folkekongressen – hvis samling er blevet udsat 76 dage på grund af coronapandemien – er Kinas parlament og landets øverste lovgivende myndighed. Den er sammensat af 3000 delegerede fra alle landets provinser. Heraf er 70 procent medlemmer af Kinas Kommunistiske Parti, mens 30 procent af de delegerede tilhører de otte tilladte demokratiske partier, skriver den dansksprogede Kina-portal.

Coronadebat

Ifølge premierminister Li Keqiangs tale i sidste uge på Folkekongressen, transmitteret af TV-stationen CGTN, er Kina gået foran andre store økonomier i forhold til at bekæmpe coronapandemien. Men han indrømmede, at der er blevet – og bliver – begået mange fejl, og at der "stadig er plads til forbedring i regeringsarbejdet".

Blandt andet blev befolkningerne advaret for sent, hvilket gjorde det muligt for corona at sprede sig.

– Meningsløse formaliteter og bureaukratisme er stadig et akut spørgsmål. Et lille antal embedsmænd udfører ikke deres pligter eller er ude af stand til at udføre dem, sagde Li og tilføjede, at "korruption stadig er et alment problem på nogle områder".

Men han tilføjede, at Kina har gjort det meget bedre end andre industrialiserede lande i forhold til at holde dødstallet nede.

Svagere økonomi

Li Keqiang slog også tonen an i forhold til Folkekongressens andet store tema: økonomien.

Han meddelte i sin tale, at der ikke vil komme et konkret vækstmål for året frem til næste Folkekongres, hvilket er første gang siden 1980. Kina havde ellers forventet, at landets BNP i år ville være fordoblet i forhold til 2010.

– Hovedårsagen til det manglende væksttal for i år er usikkerheden omkring covid-19-pandemien og situationen i verdensøkonomien, sagde Li.

Væksraten var på 6,1 procent i 2019, mens de fleste prognoser for resten af året ligger på omkring 3,0 procent – altså en halvering. Dette tal er dog stadig meget højere end vækstraterne for de fleste økonomier i G7-samarbejdet. I USA er vækstraten for eksempel decideret i minus.

"Økonomi vil klare sig"

Ifølge økonomen Michael Roberts' blogindlæg tyder de aktuelle manglende kinesiske vækstmål på, at Kina står ved en korsvej. Pandemien og nedlukningen af verdensøkonomien har drevet Kinas økonomi ud i en alvorlig sammentrækning. Han mener dog, at det især er Kinas kapitalistiske sektor, der har problemer med rentabilitet og gæld. 

Michael Roberts vurderer samlet set, at Kinas økonomi alligevel vil klare sig. Det vil den, fordi den "ikke domineres af markedet, af investeringsbeslutninger baseret på rentabilitet; eller af kapitalistiske virksomheder og chefer – eller af udenlandske investorer".

Landets økonomi domineres stadig af statskontrol, statslige investeringer og af statsbanker. Og gælden er indenlands, ikke udenlands, lyder hans analyse.

Dog udtalte Li Keqiang i sin tale, at den markedsorienterede del af økonomien vil blive styrket.

Lån og obligationer

På Folkekongressens første dage fremlagde Li Keqiang en plan for at "løfte" økonomien med blandt andet flere statslån til lokalregeringer og ved at udstede obligationer, der skal hjælpe lokale myndigheder og firmaer i vanskeligheder.

Arbejdsløsheden, der officielt er på 5,5 procent, skal ned ved at skabe flere job, mindske fattigdom i landdistrikterne og begrænse strømmen af migranter fra landet, der strømmer til byerne, lød det fra premierministeren.

Det er muligt selv at følge Folkekongressen live på YouTube med engelsk simultantolkning.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


27. maj. 2020 - 11:08   27. maj. 2020 - 11:19

Kina

ah@arbejderen.dk
Kinas Folkekongres
 • Den Nationale Folkekongres er Kinas parlament.
 • Er Kinas højeste statslige myndighed. 
 • Den blev etableret i 1954 – fire år efter dannelsen af Folkerepublikken Kina.
 • Tæller knap 3000 delegerede, der mødes halvanden til to uger én gang om året.
 • De er valgt for fem år af repræsentanter for de lokale folkekongresser i Kinas regioner.
 • 70 procent af de delegerede tilhører kommunistpartiet.
 • 30 procent af de delegerede er ikke medlemmer af kommunistpartiet, men tilhører otte andre tilladte partier.
 • I forfatningen er kommunistpartiet KKP formelt underordnet staten.
 • Folkekongressen vælger præsidenten.
 • Statsrådet er Kinas udøvende magt, men står til ansvar for Den Nationale Folkekongres. 
 • Når Folkekongressen ikke er samlet, varetages mange af dens funktioner af dens faste komité med 153 repræsentanter.
Kina
 • Folkerepublikken Kina har 1.320.241.051 indbyggere (2012).
 • Landet er med sine 9.326.420 kvardratkilometer det fjerde største land i verden.
 • Hovedstad: Beijing.