16 Jul 2018  

KBH: Ingen skyer af betydning, 22 °C

Island ophæver valuta- og kapitalkontrol

Kapitalens fri bevægelighed

Island ophæver valuta- og kapitalkontrol

Knap er Island kommet ovenpå igen før landets regering beslutter at ophæve den kontrol med valuta- og kapitalbevægelser, som hjalp Island ud af det økonomiske sammenbrud.

Chefen for Islands centralbank Mar Gudmundsson (tv) sammen med statsminister Bjarni Benediktsson (midt) og finansminister Benedikt Johannesson (th) indkaldte 12. marts til pressemøde for at meddele, at valuta- og kapitalkontrollen ville blive ophævet to dage senere.
FOTO: GEIRIX/Reuters/Scanpix
1 af 1

Da Islands økonomi brød sammen, indførte landets myndigheder valuta og kapitalkontrol fra 28. november 2008. Inden for rammerne EØS-aftalerne med EU herskede der tidligere fri bevægelighed for kapital, og det havde islandske investorer og spekulanter udnyttet. Da krisen kom i 2008 brød Islands økonomi sammen.

Med krisen tabte den islandske krone halvdelen af sin værdi. Inflationen eksploderede og arbejdsløsheden voksede dramatisk.

Investorer og banker havde gang i forretninger, som betød, at det islandske bankvæsens samlede volumen i 2008 var 12 gange så stor som landets bruttonationalprodukt.

Med krisen tabte den islandske krone halvdelen af sin værdi. Inflationen eksploderede og arbejdsløsheden voksede dramatisk. Underskuddet på statens budget blev på over 10 procent.

I den situation suspenderede Island kapitalens fri bevægelighed og indførte kapital- og valutakontrol. Enkeltpersoner skulle fremvise en flybillet for at købe udenlandsk valuta og investorer skulle have godkendt deres økonomiske transaktioner uden for Island, inden de kunne sættes i værk.

På fode

Siden er det lykkedes at bringe landets økonomi på fode og Island har siden 2011 havde en betydelig vækst. Sidste år var væksten på hele 7,2 procent. Turistindustrien er især vokset meget, og landets økonomi går i dag på flere ben end tidligere, og den er sundere og stærkere, skriver Thordur Snaer Juliussen på EUobserver.com.

Nu har Islands regering den 14. marts besluttet igen at ophæve valuta- og kapitalkontrollen.

24. mar. 2017 - 19:42   24. mar. 2017 - 19:50

Island

se@arbejderen.dk
Island
  • Island er to og en halv gange så stort som Danmark og har 320.000 indbyggere.
  • Island er en republik med en præsident (Ólafur Ragnar Grimsson ) som blev valgt i 2009.
  • Island er ikke medlem af EU, men deltager i det europæiske økonomiske samarbejde gennem EØS-aftalen. 
  • Ansøgning om medlemsskab af EU er droppet.
  • Valuta: Islandsk krone.
  • Island er medlem af NATO.
  • Fisk og fiskeprodukter er stadig den vigtigste indtægtskilde for øen efterfulgt af aluminium. 
  • Fiskeindustrien stod frem til 2000 for 75 procent af eksportindtægterne. I de seneste år er tallet faldet til 35 procent.
  • Island har investeret stort i energiområdet og har store anlæg for geotermisk energi og vandkraft.

Kilde: Norden.org