18 Sep 2020  

KBH: Ingen skyer af betydning, 17 °C

Folketinget afviser at anerkende Vestsahara

Afrikas sidste koloni

Folketinget afviser at anerkende Vestsahara

FN støtter saharawiernes ret til selvstændighed, men EU er med til at legitimere Marokkos kolonisering af Vestsahara gennem indgåelse af handelsaftaler med Marokko, der også omfatter Vestsahara.

At anerkendelse af Vestsahara er blevet diskuteret i det danske parlament er i sig selv en sejr for Vestsaharas befolkning, mener Polisarios repræsentant i Danmark, Abba Malainin, selvom Enhedslistens forslag vil blive nedstemt.
FOTO: Afrika Kontakt
1 af 1

- En dansk anerkendelse af Vestsaharas eksilregering ville være det første skridt til at lægge pres på det marokkanske kongedømme, samtidigt med at det ville sende en klar opfordring til EU's andre medlemslande til at tage lignede tiltag, sagde Enhedslistens udenrigsordfører Christian Juhl tirsdag i en ordførertale fra folketingets talerstol.

- Nogen skal jo starte processen, hvis den overhovedet skal i gang. Flyvske ord og udenomssnak kan [Vestsaharas oprindelige befolkning] saharawierne ikke bruge til ret meget, tilføjede han.

Vestsahara har været koloniseret af Marokko siden 1975.

Anledningen var Enhedslistens forslag til folketingsbeslutning om at anerkende Afrikas sidste koloni Vestsahara som en selvstændig stat, og at arbejde for en fælles anerkendelse i EU-regi, som ordførerne fra resten af folketingets partier dog alle tilkendegav, at de ville stemme imod.

Vestsahara har været koloniseret af Marokko siden 1975 selv om FN, den Internationale Domstol, og alle andre internationale organer anerkender saharawiernes ret til selvbestemmelse. Der sidder cirka 165.000 saharawier i flygtningelejre i nabolandet Algeriet og venter på at kunne komme hjem.

Udenrigsminister Martin Lidegaard forklarede i sit oplæg, at Socialdemokraterne vil stemme imod forslaget, og opfordrede de andre partier til at gøre det samme, fordi man blandt andet mente at det er forkert at Danmark skulle tage entydigt stilling til fordel for den ene part, at det er en bedre løsning at arbejde igennem FN og EU end alene, og at Marokko reagerer på internationalt pres.

- Det går langsomt, men det går fremad”, påpegede Martin Lidegaard.

Og sidenhen stillede ordførerne fra de andre partier sig op, en efter en, og erklærede sig grundlæggende enige med Udenrigsministeren. Alle ville de stemme imod forslaget.

EU i negativ rolle

De to forslagsstillere, Christian Juhl og Nikolaj Villumsen fra Enhedslisten, påpegede som svar til de andre ordførere, at FN netop har valgt side og støtter saharawiernes ret til selvstændighed, og at EU for tiden netop ikke spiller en positiv rolle, men tværtimod er med til at legitimere Marokkos kolonisering af Vestsahara gennem indgåelse af handelsaftaler med Marokko, der også omfatter Vestsahara.

Man behøvede derfor ikke at udelukke andre tiltag, såsom en anerkendelse af Vestsahara, der netop ville være med til at presse Marokko, mener Enhedslisten. Også i lyset af at Danmark tidligere har valgt side og interveneret i konflikter såsom Sydafrika i firserne og i Jugoslavien i halvfemserne, samt at der er enighed i folketinget om at fordømme Ruslands annektering af Krim.

Regeringsgrundlaget

Det står desuden i regeringsgrundlaget, at man vægter en forebyggende indsats i forhold til konflikthåndtering, og at man ønsker at Danmark skal styrke sin internationale indsats i konfliktramte områder, hvilket er gentaget i en skrivelse fra Udenrigsministeriet fra november 2013. Det fremhævede Enhedslisten som et yderligere argument for, at Danmark burde spille en mere aktiv rolle i Vestsahara-konflikten.

Men selvom forslaget altså med al sandsynlighed ikke bliver vedtaget, har processen omkring lovforslaget ikke været spild af tid, mener Polisarios repræsentant i Danmark, Abba Malainin.

- At anerkendelse af Vestsahara er blevet diskuteret i det danske parlament er i sig selv en sejr for Vestsaharas befolkning. Diskussionen fortsætter i udenrigsudvalget i næste uge, og Danmark kan stadigvæk spille en aktiv rolle i forhold til at presse den FN-sanktionerede folkeafstemning om Vestsaharas tilhørsforhold igennem, så Vestsaharas befolkning kan vælge selvstændighed, påpeger Abba Malainin.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


26. mar. 2014 - 12:47   26. mar. 2014 - 13:26

Vestsahara

Peter Kenworthy, Afrika Kontakt
Vestsahara
  • Vestsahara er Afrikas sidste koloni.
  • I 1963 kom den daværende spanske koloni Vestsahara på FN's liste over lande, der skulle afkoloniseres.
  • I 1975 invaderede nabolandene Marokko og Mauretanien Vestsahara.
  • Mauretanien trak sig ud i 1979, men Marokko fastholdt besættelsen.
  • Vestsaharas befrielsesbevægelse Polisario indgik våbenhvile i 1991.
  • I 46 år har Vestsaharas folk ventet på deres ret til selvbestemmelse.
  • Halvdelen af Vestsaharas befolkning lever i flygtningelejre i Algeriets ørken.