13 Apr 2021  

KBH: Spredte skyer, 3 °C

FN er klar med en bæredygtig udviklingsplan

Underudvikling

FN er klar med en bæredygtig udviklingsplan

Søndag blev forhandlere fra FN's 193 medlemslande enige om en plan, som med sine 17 mål lægger op til at udrydde ekstrem fattigdom og sult inden 2030.

FN skriver, at 2015- planen hjalp mere end 700 millioner mennesker ud af fattigdom. Men samtidigt er der uændret tæt på en milliard mennesker i verden, der sulter og ikke er sikret adgang til rent vand.
FOTO: Verdensbanken
1 af 1

Der ligger et gennemarbejdet forslag til en plan for globalt, bæredygtig udvikling, når FN's generalforsamling mødes senere i denne måned.

2015-målene skulle halvere fattigdom og sult samt forbedre vilkårene for kvinder, mødre og syge. Mange lande har opfyldt målene, men langtfra alle.

Søndag blev forhandlere fra FN's 193 medlemslande enige om en plan, som med sine 17 mål lægger op til at udrydde ekstrem fattigdom og sult inden 2030 samt skabe "menneskelig velfærd samtidig med at miljøet beskyttes", lyder det fra FN.

Der ventes mindst 150 stats- og regeringsledere til et særligt topmøde i FN's generalforsamling den 25. til 27. september, hvor planen ventes vedtaget.

– Det er en folkenes dagsorden, en handlingsplan for at gør en ende på fattigdom i alle dens former, og gøre det definitivt, overalt og uden at glemme nogen. Planen søger at sikre fred og velstand, samtidigt med at der smedes et partnerskab med planetens indbyggere, siger FN's generalsekretær Ban Ki-moon til FN's nyhedsbureau.

Den nye plan kommer i forlængelse af FN's såkaldte "2015-mål", der blev vedtaget på et særligt topmøde i FN i år 2000. 2015-målene skulle halvere fattigdom og sult samt forbedre vilkårene for kvinder, mødre og syge. Mange lande har opfyldt målene, men langtfra alle. FN skriver, at planen hjalp mere end 700 millioner mennesker ud af fattigdom. Men samtidigt er der uændret tæt på en milliard mennesker i verden, der sulter.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


04. aug. 2015 - 08:45   04. aug. 2015 - 08:50

Ulande

se@arbejderen.dk
FN's 2015-mål
  1. Halvere forekomsten af fattigdom og sult.
  2. Sikre skolegang til alle børn.
  3. Sikre alle piger adgang til grunduddannelse og ligeret til videregående uddannelse samt styrke kvinders ligestilling.
  4. Reducere børnedødelighed med to tredjedele.
  5. Reducere dødelighed blandt gravide og fødende kvinder med tre fjerdedele.
  6. Stoppe udbredelsen af HIV/AIDS, malaria og andre alvorlige sygdomme.
  7. Halvere andelen af mennesker uden adgang til rent drikkevand samt øge kloakering og forbedre levevilkårene for 100 millioner slumboere.
  8. Opbygge et globalt partnerskab med øget ulandsbistand, retfærdig handel og gældslettelse for ulandene.

Disse mål blev vedtaget i år 2000. De skal være opfyldt inden udgangen af 2015, men bliver det ikke. I stedet afløses de af en række nye og mere ambitiøse målsætninger kendt som "2030-dagsordenen for bæredygtig udvikling".