07 Mar 2021  

KBH: Spredte skyer, 5 °C

Fagforbund vil undersøge alternativer til EØS

Kongres i Norge

Fagforbund vil undersøge alternativer til EØS

Forslag om helt at melde Norge ud af EØS blev ikke vedtaget på landets største fagforbunds kongres, men kritikken af EØS er omfattende. Et slag er tabt, men kampen fortsætter, siger EØS-modstanderne.

218 delegerede stemte ja til at melde Norge ud af EØS. Men 300 delegerede ønskede blot en undersøgelse af alternativerne til EØS.
FOTO: Fellesforbundet
1 af 1

Fællesforbundet i Norge, der minder om danske 3F, vil have en offentlig undersøgelse af alternativerne til EØS-aftalen, som Norge er tilsluttet.

EØS har skabt problemer på det norske arbejdsmarked, ikke mindst i bygge,- transport og industri-branchen.
Fellesforbundet.

Norge er med i EU's indre marked på grund af EØS-aftalen (Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde), og må derfor rette sig efter det indre markeds regler for fri bevægelighed af varer, kapital, tjenesteydelser og arbejdskraft, selv om landet ikke er med i EU.

Det har skabt stor modstand mod EØS i Fellesforbundet og resten af norsk fagbevægelse.

To resolutioner

På Fellesforbundets kongres fredag-onsdag gik bølgerne højt om EØS, skriver dagbladet Klassekampen. Onsdag kom det til afstemning mellem to resolutioner.

Det ene forslag krævede, at regeringen gennemfører en offentlig EØS-undersøgelse, herunder hvad de mulige alternativer til aftalen er.

Det andet forslag krævede en undersøgelse "med henblik på at opsige EØS-aftalen".

Det første forlag fik 300 stemmer og det andet forslag fik 218 stemmer.

Formanden for Fellesforbundet, Jørn Eggum, der er socialdemokrat og medlem af Arbeiderpartiet (AP), var lettet efter at stemmerne var talt op. Fellesforbundet vil ikke ud af EØS, jublede han.

– Nu kan vi nu fortsætte med at arbejde for verdens bedste arbejdsliv, sagde han ifølge Klassekampen.

Han og AP er tilhænger af EØS, men flertallet Fellesforbundets forretningsudvalg måtte flikke kompromisforslaget sammen på grund af den store modstand i fagforbundet mod EØS, vurderer Klassekampen.

Presser norsk arbejdsmarked

Fellesforbundets største afdeling i Bergen stod i spidsen i modstanden mod EØS. 170 delegerede tog ordet på talerstolen og de fleste kritiserede EØS skarpt, beretter norske nrk.no.

De slog til lyd for, at EØS presser norsk arbejdsliv. Blandt andet kører flere udenlandske busser på norske veje. Det fører til færre norske selskaber og lavere lønninger, lød det.

De mener, at EØS' (og EU's) politik for fri bevægelighed af arbejdskraft fremmer konkurrencen om lønninger mellem norsk og udenlandsk arbejdskraft. Social dumping overalt i Europa er resultatet, sagde flere på talerstolen, refererer Klassekampen.

Ikke en jubel-EØS-resolution

Selv om Fellesforbundet ikke tager skridtet fuldt ud og kræver udmeldelse af EØS, er kompromisforslaget, der blev vedtaget, særdeles kritisk overfor EØS, noterer avisen. Det er ikke en "jubel-resolution for EØS".

I forslaget, der fik flertal, hedder det, at EØS "har skabt problemer på det norske arbejdsmarked".

Dét glæder trods alt en af de skarpeste modstandere af EØS, tillidsmanden Ståle Knoff Johansen fra værftet Kværner Verdal, der stod i spidsen for den mere venstreorienterede opposition i Fellesforbundet.

– Vi ser nu en uændret situation: Vi får flere og flere problemer på arbejdsmarkedet, og der er fare for, at den norske model visner. Vi har i øjeblikket 200.000 arbejdere fra den tidligere østblok i Norge, og blot 5000 af dem er fagorganiseret. Organizerne i fagbevægelsen får nok at se til fremover, sagde han tørt til Klassekampen.

Ståle Knoff Johansen har "ingen problemer" med en undersøgelse af EØS. Og vil støtte den. Men han har "ingen illusioner" om EØS.

AP tilfreds

Arbeiderpartiets formand, Jonas Gahr Støre, advarede mod et EØS-nej, da holdt tale for Fellesforbundets kongres tirsdag. Han glædede sig over, at kompromisforslaget blev vedtaget.

– Fellesforbundet tog en klog beslutning. Budskabet er at afskedige regeringen, ikke EØS. Det støtter jeg fuldt ud, siger han til Klassekampen.

Han tolker resolutionen i retning af, at regeringen skal "undersøge handlerummet i EØS".

– AP går ikke ind for at udforske alternativer til en aftale, vi allerede er med i. Men jeg synes, det er positivt, at Fellesforbundet nu ønsker mere information, siger han.

En advarsel

Formanden for det venstreorienterede parti Rødt, Bjørnar Moxnes, havde støttet en skarpere resolution mod EØS, men mener alligevel, at beslutningen på kongressen er en "klar advarsel" til parlamentet, Stortinget.

– Nu skal regeringen vågne op. Kraftige politiske foranstaltninger mod social dumping er nødvendige, mener han.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


17. okt. 2019 - 15:30   17. okt. 2019 - 16:02

Norge

ah@arbejderen.dk
Fellesforbundet 2019
  • Norges største fagforbund i den private sektor med 142.591 medlemmer ved årets udgang.
  • Siden har Transportarbejderforbundet med omkring 20.000 medlemmer tilsluttet sig Fellesforbundet.
  • Har kongres i Oslo fra 11.-16. oktober 2019.
  • Vigtigste spørgsmål er holdningen til EØS, som Norge er medlem af.

Kilde: Klassekampen

Hvad er EØS
  • EØS står for Europæisk Økonomisk Samarbejdsområde. 
  • EØS-aftalen blev underskrevet i maj 1992 mellem de daværende 12 medlemsstater af EF og de daværende seks EFTA-medlemsstater: Østrig, Finland, Island, Norge, Schweiz og Sverige.
  • Efter en folkeafstemning, der resulterede i et nej, ratificerede Schweiz ikke aftalen. Da aftalen trådte i kraft i 1994, var der derfor 17 deltagerlande. Siden da er tre af de oprindelige EFTA-lande, Østrig, Finland og Sverige, blevet medlemmer af EU, mens Liechtenstein i maj 1995 tiltrådte EØS. Lichtenstein blev medlem af EFTA i 1991.
  • Aftalen gælder derfor nu de 28 EU-medlemsstater og tre EFTA-lande, men ikke Schweiz, som har indgået en handelsaftale med EU.
  • Aftalen betyder, at medlemslande i EØS deltager fuldt ud i EU's indre marked, mod at de gennemfører EU's lovgivning på området. Et land kan dog nedlægge veto mod EU's lovgivning.