22 Sep 2018  

KBH: Spredte skyer, 14 °C

EU-skepsis eksploderer

Ny meningsmåling i EU-lande

EU-skepsis eksploderer

Modstanden overfor EU’s udvikling henimod en stadig snævrere Union er vokset i de største europæiske lande som Frankrig, Spanien, Italien og Tyskland. Støtten er faldet mellem seks og 17 procentpoint på ét år, viser en ny meningsmåling fra Pew Institute.

47 procent af adspurgte i 10 EU-lande ser negativt på EU. Her ønsker spaniere deltagerdemokrati under demonstration i Madrid 2012.
FOTO: Commons Wikipedia/Barcex
1 af 1

De britiske vælgere er ikke de eneste, der tvivler på Den Europæiske Union. EU's image har været udsat for en rutsjetur i de seneste år i alle EU-lande. 

I fem af seks lande er skepsissen over for EU vokset. Det er et af de mest overraskende resultater i vor undersøgelse.
Bruce Stokes

Det viser en ny måling foretaget af det uafhængige amerikanske analyseinstitut Pew, som i dette forår har spurgt 10.000 europæere i 10 EU-medlemslande om deres holdning til EU.

Dyk i støtten til EU

I en række lande faldt den positive holdning til EU markant fra 2012 til 2013, efter at den europæiske økonomi begyndte at skælve under krisens tryk.

Holdningen blev lidt mere positiv i 2014 og 2015. Men nu oplever EU atter et kraftigt dyk i støtten fra befolkningerne i en række af EU's største medlemsstater.

42 procent ønsker mere magt tilbage til deres nationale parlamenter, kun 19 procent vil have mere magt til EU's institutioner, viser en omfattende meningsmåling fra analyseinstituttet Pew Research Center, udført i 10 europæiske lande blandt 10.491 personer.

Og blot et lille flertal på 51 procent ser positivt på EU. 47 procent ser negativt på EU. 61 procent så positivt på EU i 2015 i en lignende Pew Research Center-undersøgelse i seks EU-lande.

Støtten til EU er på ét år faldet i fem ud af seks lande – nemlig i Frankrig, Spanien, Tyskland, Storbritannien og Italien. Hele 61 procent af franskmændene er negative overfor EU. Det er et fald i støtten til EU på hele 17 procentpoint på ét år.

I Spanien er støtten faldet 16 procentpoint i samme periode. Nu er 49 procent negative, mens 47 procent er positive. I Storbritannien ser 48 procent negativt på EU, mens 44 procent er positive. Det er syv procentpoint flere skeptikere på et år.

I Tyskland er skepsissien mod EU steget otte procentpont, og holdningen til EU er nu delt mellem 50 procent positive og 48 procent negative.

I Italien er støtten til EU faldet seks procentpoint, så 38 procent nu er negative, mens 58 procent er positive.

"Meget overraskende"

Bruce Stokes, direktør i Pew Research Center, er overrasket.

– I fem af seks lande, vi har data fra, er skepsissen mod EU vokset. Det forekommer mig som en af de mest overraskende resultater i undersøgelsen, siger han til tv-stationen ABC.

Han noterer sig, at skepsissen faldt mellem 2012-2013, men steg i 2014-2015 og nu topper i 2016.

Pew Research Centers undersøgelse fandt sted fra den 4. april-12. maj 2016. Undersøgelsen omfatter lande, der tegner sig for 80 procent af EU's befolkning og 82 procent af EU's samlede BNP.

Målingen viser, at unge mellem 18-34 år generelt er positive overfor EU, mens adspurgte over 50 år i seks ud af 10 nationer er negative.

I Frankrig er for eksempel 56 procent af de unge positive overfor EU, mens kun 31 procent af de ældre er det.

Samlet set er der størst opbakning blandt alle aldersgrupper til EU i Polen med 72 procent positive og i Ungarn med 61 procent positive.

Den vigtigste årsag til den stigende skepsis i EU er Unionens måde at tackle den økonomiske krise på. Dommen er hård. Omkring 92 procent af grækerne misbilliger EU's håndtering af krisen. Tallet i Italien er 68 procent, 66 procent i Frankrig og 65 procent i Spanien.

Forskellige udtryk

Endelig viser målingen fra Pew Research Center, at skepsissen mod EU spænder over både venstre- centrum- og højreorienterede og har forskellige udtryk fra land til land.

I Spanien er højreorienterede for eksempel mere tilbøjelige til at støtte EU end venstreorienterede. I Sverige støtter højrefløjen overvejende EU. I Frankrig støtter blot 39 procent af de konservatives vælgere EU, mens de socialdemokratiske vælgere er delt midt over.

I Spanien er kun 32 procent af den erklærede venstreorienterede valgalliance Unidos Podemos vælgere positive over for EU.

– Resultaterne i vor undersøgelse viser ikke nødvendigvis, at de adspurgte ønsker at forlade EU. Men de viser, at EU for øjeblikket har nået sin smertegrænse i forhold til integrationsprojektet. De adspurgte mener ikke længere, at EU kan levere. De mener, at medlemsstaterne alene kan få gjort tingene på en bedre måde, siger Bruce Stokes til dagbladet USA Today.

29. jun. 2016 - 11:58   04. jul. 2016 - 14:26

Unionen

ah@arbejderen.dk
EU-skepsis 2016

En ny undersøgelse fra 10 EU-lande den 7. juni 2016 viser, at: 

  • 51 procent ser positivt på EU.
  • 47 procent ser negativt på EU. 
  • 61 procent så positivt på EU i 2015.
  • Støtten til EU er på ét år faldet i Frankrig, Spanien, Tyskland, Storbritannien og Italien med mellem 6-17 procentpoint.
  • Hele 61 procent af franskmændene er negative overfor EU. Det er et fald i støtten til EU på hele 17 procent på ét år.
  • I Spanien er støtten faldet 16 procent i samme periode. Nu er 49 procent negative, mens 47 procent er positive.
  • 42 procent af befolkningerne ønsker i dag mere magt tilbage til deres nationale parlamenter.
  • Kun 19 procent vil have mere magt til EU's institutioner.

Kilde: Pew Research Center