25 Sep 2018  

KBH: Ingen skyer af betydning, 8 °C

Delsejr til spanske havnearbejdere

Havnearbejdere aflyser aktionsdag

Delsejr til spanske havnearbejdere

Planen om at lamme havnene i EU-landen i tre timer i dag er aflyst fordi den spanske regerings dekret om liberalisering er underkendt i parlamentet.

Havnearbejdernes internationale netværk er stærkt. I havnene i hele EU har de spanske havnearbejderes kolleger været klar til at sætte handling bag ordene om solidaritet.
FOTO: idcdockworkers.org
1 af 1

De spanske havnearbejdere har vundet en vigtig sejr. Et flertal i parlamentet i Madrid har trukket et dekret fra regeringen tilbage. Dekretet ville true landets 6000-7000 havnearbejdere på brødet. Nu er der indledt forhandlinger.

De spanske havnearbejdere kæmper for at bevare deres arbejde. Efter pres fra EU havde regeringen i Madrid udstedt et dekret, som vil føre til, at havnearbejdernes eneret på arbejdet bliver ophævet. Med dekretet skulle de konkurrere med skibsbesætninger og andre om arbejdet.

Så snart denne konflikt i Spanien er løst, tager vi fat på tilsvarende problemer i andre lande.
Jordi Aragunde, IDC

De spanske havnearbejderes strejkeaktioner og udsigten til, at konflikten ville sprede sig til til havene i hele EU har fået det spanske parlament til at suspendere dekretet. 

Derfor er dagens havnestrejker ud over verden aflyst, meddeler International Dockworkers Council (IDC).

International solidaritet

De spanske havnearbejdere har fået stor international opbakning til deres kamp imod liberalisering af arbejdet i havnene. Mens havnearbejderne i Spanien strejkede hver anden dag fra 6. marts, blev der forberedt en tretimers strejke i havnene i EU og symbolske strejker på én time rundt om i verdens store havne.

Denne globale strejkedag var først planlagt til den 10. marts, men blev udsat til den 23. marts på grund af dialog med de spanske myndigheder. Torsdag i sidste uge vedtog et flertal i det spanske parlaments så at suspendere dekretet. Derfor har de spanske havnearbejdere afblæst sidste fire planlagte strejkedage og genoptaget arbejdet, og IDC aflyser den globale aktion.

Det er takket være IDC's medlemsorganisationer i hele verden, at denne delsejr er vundet, siger IDC's koordinator Jordi Aragunde.

– Den vedholdende støtte til de spanske arbejdere har lagt et stort pres, som gav resultat, siger Aragunde.

EU er årsagen

Den konservative spanske regering har dog meddelt, at den vil fremsætte et nyt lovforsalg, som ikke vil afviger ret meget fra det forkastede dekret. Det skyldes, at regeringen skal leve op til en kendelse fra EU-domstolen, der i december 2014 forbød den model, som gælder i de spanske havne, hvor én faglig gruppe har eneret på at udføre arbejdet.

Spanien fik en bøde på 15,6 millioner euro i juli sidste år, fordi landet ikke efterlever dommen og liberaliserer havnearbejdet. Beløbet svarer til over 100 millioner danske kroner. Og Spanien betaler i dag 134.000 euro i dagbøder indtil landet lever op til EU's regler, skriver netavisen JOC.com.

IDC havde i protest mod EU's pres på Spanien for at få havnearbejdet liberaliseret boykottet såkaldte dialogmøder med EU-kommissionen. Nu har IDC genoptaget disse møder og Jordi Aragunde er inviteret til at deltage i et møde for EU's transportministre på Malta den 28. marts. Her er havnesituationen på dagsordenen.

Havnearbejderne og arbejdsgiverne forhandler om, hvordan arbejdet i havnene kan organiseres i fremtiden, og IDC-koordinatoren er optimistisk:

– Havnearbejderne kan sammen med regeringen og arbejdsgiverne i fællesskab finde den bedste model for arbejdet i havnene og samtidigt leve op til kendelsen fra EU-domstolen, siger Jordi Aragunde.

Han understreger, at delsejren i Spanien ikke stopper kampen mod liberaliseringer i EU-landenes havne:

– Så snart denne konflikt i Spanien er løst, tager vi fat på tilsvarende problemer i andre lande. Det gælder i Latinamerika, i Afrika, i Sverige, Portugal og i USA, siger Aragunde ifølge IDC's hjemmeside.

23. mar. 2017 - 09:05   23. mar. 2017 - 09:10

Spanien

se@arbejderen.dk
Havnearbejde i Spanien
  • I dag er alle havnearbejderne i de store havne ansat af et privat selskab SAGEP, som står for at anvise alt havnearbejde i de store spanske havne. De stevedorer, som opererer i havnene skal være medlemmer af selskabet. Men den konstruktion er en barrierer for den fri konkurrence, mener EU-kommissionen, som i 2014 vandt en sag mod Spanien ved EU-domstolen. 
  • I juli 2016 blev Spanien idømt en bøde på 15,6 millioner euro – over 100 millioner kroner – for ikke at efterleve EU-domstolens kendelse om at liberalisere arbejdet i havnene.
  • Spanien får dagbøder på 134.000 euro indtil en liberalisering er gennemført.