07 Mar 2021  

KBH: Ingen skyer af betydning, 1 °C

De rigeste vil genstarte kapitalismen

Davos-mødet 2021

De rigeste vil genstarte kapitalismen

På mødet for verdens rigeste og mest magtfulde personer i Davos i Schweiz i slutningen af januar blev der diskuteret, hvordan covid-19 har nulstillet kapitalismen. Målet er nu at "gøre den bedre".

Deltagere på World Economic Forum følger med i debatterne online.
FOTO: Fabrice Coffrini/AFP/Ritzau Scanpix
1 af 1

Covid-19-pandemien betyder, at kapitalismen er blevet "nulstillet". Når smittefaren er ovre, skal der global handling til for "at gøre samfundet mere inkluderende og sammenhængende", hvor bæredygtighed i forhold til både miljø og sociale forhold kommer på dagsordenen.

Verden, som vi kendte den for et år siden før covid-19, findes ikke mere.
Klaus Schwab, World Economic Forum

Det var et af hovedtemaerne på mødet for 1700 af verdens rigeste, mest magtfulde personer i den schweiziske alpeby Davos i slutningen af januar. 24 regerings- eller statsledere deltog.

Mødet blev for 51. gang arrangeret af The World Economic Forum, men denne gang afholdt online på grund af pandemien og havde overskriften: "Et afgørende år for at genopbygge tillid".

Sætter dagsordenen

WEF mener, at tilliden til det kapitalistiske system efter "fejlhåndteringen af coronapandemien skal genoprettes".

WEF præsenterer sig selv som "den internationale organisation for offentlig-privat samarbejde, som "engagerer de vigtigste politiske ledere i verden i at udforme en global, regional og industriel dagsorden".

WEF-stifter og formand, Klaus Schwab, mener, at covid-19 har medført, at "verden, som vi kendte den i de første måneder af 2020, ikke findes længere". Han mener, at kapitalismen skal "genstartes".

– Vi er nødt til at bevæge os væk fra en verden, der alene er baseret på materielle mål, til en verden, der er meget mere bevidst om menneskers velbefindende, sagde han ifølge en pressemeddelelse fra WEF efter mødet.

Han tilføjede, at verden bør gå bort fra "kortsigtet profitmaksimering til en verden, der er meget mere præget af ansvar for interessenterne i samfundet".

Med begrebet "interessenter" mener han en kapitalisme, hvor "virksomheder søger langsigtet værdiskabelse ved at tage højde for behovene hos alle deres interessenter, herunder samfundet som helhed".

Privat tilegnelse

Men det er umuligt, mener den danske civiløkonom og marxist Carl-Aage Jensen, der også er medlem af Kommunistisk Parti.

– Uanset om de satser på kort- eller langsigtet profitmaksimering, så er hovedproblemet, at tilegnelsen af overskuddet fra produktionen er privat under kapitalismen. Derfor løser de hverken klimaproblemerne, problemerne med ulighed eller det manglende demokrati, siger han til Arbejderen.

De største risici

Op til Davos-mødet udgav WEF den årlige Global Risk Report 2021, hvor gruppen oplister de største risici, der truer kapitalismen. I år er det ikke overraskende covid-19, der er den største trussel. Men også eftervirkningerne af pandemien i form af øgede forskelle og "social fragmentering" vil true økonomien i de kommende tre-fem år.

Desuden er klima og miljø højt på listen over trusler i det næste årti.

Under Davos-mødet kunne deltagerne vælge mellem 140 onlinemøder. De fleste handlede om "behovet for større samarbejde", "bæredygtighed" og "en grøn dagsorden i centrum for et økonomisk opsving", samt hvordan man anvender teknologi til at opnå disse mål.

Ifølge Klaus Schwab må begrebet kapital have en bredere definition: "En menneskelig kapital, en social kapital og naturens kapital".

Nationalstater for skud

Præsidenten for WEF, Norges tidligere udenrigsminister Børge Brende, slog til lyd for at nedbryde nationalstaterne, som vi kender dem i dag.

– Vi kan kun komme igennem covid-19, hvis interessenter arbejder sammen (...) Og de mest presserende problemer, vi står over for lige nu, anerkender ingen grænser, sagde han.

Derved flugter Brendes holdning med konklusionen i Klaus Schwabs og Thierry Mallerets bog fra sidste år, "The Great Reset", der argumenterer for, at det store flertal af mennesker på Jorden må godtage at blive styret af en overnational korporation af offentligt-private samarbejdspartnere. Her har et demokrati inden for nationalstatens rammer ikke nogen som helst plads, skriver Erik Plahte i en anmeldelse af bogen på netportalen steigan.no.

Erik Plathe er professor emeritus ved Norges Miljø- og Biovidenskabelige Universitet.

Carl-Aage Jensen mener, at demokratiet allerede er hårdt presset, fordi mange beslutninger, som er samfundsmæssigt vigtige, bliver overladt til direktionsgangene i de store virksomheder.

– De mener, at vi skal overlade magten til de private firmaer. At samfundene skal underlægge sig de store virksomheders interesser. Det ser vi allerede tendenser til globalt, lyder det fra civiløkonomen, der er blogger i Arbejderen.

– Man må give WEF, at de har fat i en pointe – at produktionen er blevet mere samfundsorienteret og internationaliseret. Men den private tilegnelse af overskuddet forhindrer, at der bliver gjort noget reelt ved problemerne i verden, tilføjer han.

Selskaber som tillidsmænd

I bogen The Great Reset står der, at verdens største private virksomheder bør være "samfundets tillidsmænd". Og sidste år skrev Klaus Schwab i Davos Manifest 2020, at kapitalismen bør reddes ved, at "virksomheder behandler kunder med værdighed og respekt. At de respekterer menneskerettighederne i hele deres forsyningskæder og fungerer som miljøforvaltere for fremtidige generationer".

– Hovedformålet med at sprede deres produktion udover flere lande er netop for at udnytte de steder, hvor lønnen er lav, og arbejdsforholdene er dårlige, mens de globale selskaber som Apple kontrollerer adgangen til markeder, hvor de kan sælge til høje priser, siger Carl-Aage Jensen.

Påstanden om, at virksomhederne skal være samfundets tillidsmænd og behandle kunder fair, afviser Carl-Aage Jensen.

– Det er en illusion. Drivkraften i kapitalismen er at skabe det størst mulige overskud. Det står i skarp modsætning til demokrati, velfærd og lighed. Den private tilegnelse af overskud kommer i vejen for de gode meninger. I stedet for at behandle mennesker med behov, betragter kapitalisterne mennesker som kunder med købekraft, lyder det tørt fra den marxistiske økonom.

WEF's konference i Davos bliver fulgt op af anden del, der finder sted i Singapore i maj.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


09. feb. 2021 - 06:52   09. feb. 2021 - 09:36

World Economic Forum

ah@arbejderen.dk
World Economic Forum
  • World Economic Forum blev grundlagt af den tyske professor Klaus Schwab i 1971. Han er stadig vært for det årlige møde, som afholdes i den schweiziske alpeby Davos i slutningen af januar.
  • World Economic Forum er en medlemsorganisation. Medlemmerne tæller de fleste af verdens største virksomheder.
  • Medlemsvirksomhederne betaler omkring 20.000 dollars for en billet til det årlige topmøde.
  • Derudover inviteres en lang række af verdens regeringsledere samt ledere fra internationale organisationer som FN, Verdensbanken og IMF samt kunstnere.