16 Jan 2021  

KBH: Ingen skyer af betydning, -6 °C

Arbejdere hos Google opretter fagforening

Efter hemmelige forhandlinger

Arbejdere hos Google opretter fagforening

For første gang har arbejdere hos Google oprettet en fagforening, der er åben for alle firmaets ansatte. Fagforeningen vil beskytte arbejdere mod chikane og forhindre Google i at samarbejde med "undertrykkende" partnere.

Googles arbejdere mener ikke, firmaet lever op til sit motto, "Vær ikke ond!"
FOTO: Steve Rhodes/flickr
1 af 1

I USA har over 200 arbejdere hos Google oprettet Fagforeningen Alphabet (AWU), hvilket er den første fagforening, der er åben for alle Googles ansatte og ansatte i Alphabet og alle dets datterselskaber.

Ifølge netmediet Common Dreams er AWU opkaldt efter firmaet Alphabet, der er Googles moderselskab. Den nye fagforening bliver en del af CWA – kommunikationsarbejdernes fagforening – og kommer til verden efter et års hemmelige forhandlinger mellem organizere fra CWA og ansatte hos Google.

Google bærer et ansvar overfor sine tusindvis af arbejdere og milliarder af brugere for at gøre verden til et bedre sted.
AWU's formand og næstformand, Parul Koul og Chewy Shaw

"Vores fagforening stræber efter at beskytte arbejdere hos Alphabet, vores globale samfund og vores verden. Vi fremmer solidaritet, demokrati samt social og økonomisk retfærdighed", skriver AWU på sin hjemmeside.

Ifølge AWU er det af flere årsager nødvendigt for Googles arbejdere at organisere sig. Fagforeningen kæmper nemlig ikke blot for ordentlig løn, men også mod chikane på arbejdspladsen og firmaets samarbejdsaftaler med "undertrykkende" partnere.

Magt til arbejderne

AWU kritiserer Google for at prioritere profit over brugere og arbejdere. Desuden mener fagforeningen, at Google ikke lever op til sit ansvar om at være en "kraft for godhed i verden".

I The New York Times skriver AWU's formand og næstformand Parul Koul og Chewy Shaw, at Googles arbejdere "har fået nok". De peger på deres tidligere kollega Timnit Gebru, en sort kvinde der forskede i kunstig intelligens hos Google.

Koul og Shaw fordømmer Google for at fyre Gebru. Hun blev angiveligt fyret på baggrund af hendes forskning, der var kritisk overfor store projekter om kunstig intelligens, og fordi hun kritiserede Googles manglende indsats for at ansætte minoriteter.

Gebrus fyring satte fokus på et større problem ved Google som arbejdsplads, hvor flere ansatte har været udsat for diskrimination og chikane.

Koul og Shaw fortæller, at Google betalte to ledere ti millioner dollars, efter de var blevet anklaget for sexchikane på jobbet. Google forblev desuden tavs omkring de to lederes opførsel og lod dem gå fri uden konsekvenser.

Men det ville Googles arbejdere ikke acceptere. Omkring 20.000 ansatte nedlagde arbejdet i 2018 og forlod arbejdspladsen i flere byer rundt i verden, og mange gik på gaden i protest, fortæller AWU's formand og næstformand.

Det er blandt andet disse begivenheder, der har gjort det tydeligt for Googles arbejdere, at de har behov for at organisere sig i en fagforening, som kæmper for deres interesser.

"Vær ikke ond"

Men fordi Google er et globalt firma med milliarder af brugere på verdensplan, kæmper AWU ikke kun for at forbedre ansattes arbejdsforhold, men også for at forbedre verden.

Koul og Shaw oplyser, Googles motto plejede at være: "Vær ikke ond". De fortæller, at Google fra start ønskede at være et firma, der gør "gode ting for verden, selv hvis vi skulle give afkald på nogle kortsigtede gevinster".

Men ifølge AWU's formand og næstformand afviger Google fra sine oprindelige principper, da firmaet i dag samarbejder med aktører, som arbejderne ikke kan stå inde for.

"Vores chefer har samarbejdet med undertrykkende regeringer rundt i verden. De har udviklet teknologi for kunstig intelligens til USA's forsvarsministerium og tjent penge på reklamer fra en hadegruppe", kritiserer Koul og Shaw.

Derfor mener AWU, at Googles arbejdere skal have "frihed til at nægte at arbejde på projekter, der ikke stemmer overens med deres værdier".

Google "er en magtfuld virksomhed, der er ansvarlig for store dele af internettet. Det bruges af milliarder af mennesker over hele verden", skriver Koul og Shaw, der fortsætter:

"Det bærer et ansvar overfor sine tusindvis af arbejdere og milliarder af brugere for at gøre verden til et bedre sted. Som arbejdere for Alphabet kan vi hjælpe med at opbygge den verden".

Artiklen kan downloades og printes i PDF her

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


06. jan. 2021 - 10:50   07. jan. 2021 - 12:17

USA

mbs@arbejderen.dk
Lyt til artiklen

Fagforeningen Alphabet (AWU)
 • Er en fagforening oprettet i januar 2021.
 • Over 200 af Googles arbejdere stod bag oprettelsen.
 • Fagforeningen er opkaldt efter Alphabet, som er Googles moderselskab og bliver en del af fagforbundet CWA – kommunikationsarbejdernes fagforening.
 • Alle Googles ansatte samt ansatte i Alphabet og alle dets datterselskaber er velkomne i AWU.
 • Googles arbejdere har organiseret sig i en fagforening af flere årsager:
 • Flere medarbejdere har oplevet sexchikane og diskrimination på arbejdspladsen.
 • Arbejdere er blevet fyret, fordi de har stillet sig kritisk overfor Googles samarbejdspartnere og manglende inkludering af minoriteter.
 • Desuden mener arbejderne ikke, at Google lever op til sit motto, "Vær ikke ond".
 • Dette skyldes, at Google har samarbejdet med USA's militær og forsvarsministerium, undertrykkende regeringer og en hadegruppe.

AWU vil sikre:

 • At arbejdernes arbejdsforhold er inkluderende og retfærdige.
 • At gerningsmænd bag chikane, misbrug, diskrimination og repressalier holdes ansvarlige.
 • At arbejderne har friheden til at nægte at arbejde på projekter, der ikke stemmer overens med arbejdernes værdier.
 • At alle arbejdere uanset ansættelsesforhold kan nyde de samme fordele.