04 Jun 2020  

KBH: Overskyet, 14 °C

Ankenævn underkender EKF's mørklægning af miljøødelæggelser i Armenien

Ny afgørelse

Ankenævn underkender EKF's mørklægning af miljøødelæggelser i Armenien

EKF – Danmarks Eksportkredit har i snart et år forsøgt at holde dokumenter om ødelæggelser af miljøet i Armenien skjult for offentligheden. Nu går Miljø- og Fødevareklagenævnet i rette med fonden.

FOTO: Jens Malling
1 af 1

Som Arbejderen tidligere har beskrevet, var Danmarks Eksportkreditfond, EKF, (i dag: EKF – Danmarks Eksportkredit) mellem 2013 og 2017 indblandet i en kontroversiel kobbermine i Armenien. 

Hemmeligheds-kræmmeriet er dog ikke umiddelbart i overenstemmelse med miljøoplysningsloven.

Som led i mineprojektet var EKF sammen med pensionskassen PensionDanmark og det danske ingeniørfirma FLSmidth involveret i brud på menneskerettighederne og ødelæggelser af miljøet.

Den korrespondance, der har været mellem EKF og de andre danske aktører om skaderne på miljøet, har den statsejede fond prøvet at holde hemmelig i snart et år. Den 28. september 2018 afviste EKF at give Arbejderen aktindsigt i informationerne.

Hemmelighedskræmmeriet er dog ikke umiddelbart i overenstemmelse med miljøoplysningsloven. Derfor ophævede Miljø- og Fødevareklagenævnet den 2. juli 2019 EKF’s beslutning om at mørklægge informationerne om de ødelæggelser af miljøet, som fonden har bidraget til i Armenien. Nævnet har hjemvist sagen til fornyet behandling.

Delvist baseret på artikelserien om kobberminen i Arbejderen fra 2017 er bogen Kobberminen i Armenien – og Danmarks brud på menneskerettighederne netop udkommet.

Overskuddet fra salget af bogen går til lokale armeniere, der arbejder for at udbedre skaderne efter danskernes erhvervsaktiviteter.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


04. jul. 2019 - 15:43   04. jul. 2019 - 16:54

Eksportkredit

Jens Malling
Kobberprojektet i Armenien
  • I 2013 involverede EKF Danmarks Eksportkredit, det traditionsrige danske ingeniørfirma FLSmidth og pensionsselskabet PensionDanmark sig i anlæggelsen af en kobbermine i Armenien. Med EKF og PensionDanmark i ryggen kunne det armenske mineselskab Vallex købe udstyr af FLSmidth til en værdi af 350 millioner kroner.   
  • Minen har enorme konsekvenser for det omkringliggende samfund. En dæmning, der indeholder millioner af tons giftigt affald fra minen, er i fare for at bryde sammen og begrave dele af en nærliggende landsby. Flere hundrede hektar oprindelig skov med et væld af truede dyrearter i den tidligere naturskønne region er blevet fældet, og floder er forurenet.  
  • Lokale småbønder har fået frataget deres jord for at give plads til minen og er ikke blevet kompenseret ordentligt, ifølge deres advokat. Deres sager venter nu på afgørelser ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol.  
  • Kobberet fra danskernes mineprojekt forarbejdes på et nærliggende smelteri under forhold, som ekspert kalder “horrible” og i strid med internationale retningslinjer.
  • Både inden, under og efter opførelsen af minen protesterede det armenske civilsamfund mod projektet. Alligevel besluttede de danske virksomheder at gennemføre det.

Læs alle Arbejderens artikler her