22 Oct 2018  

KBH: Let skyet, 11 °C

78,5 procent stemte ved Cubas valg

Valg til folkemagten

78,5 procent stemte ved Cubas valg

Der var lidt lavere valgdeltagelse ved søndagens parlamentsvalg i Cuba end traditionelt. Men valgdeltagelsen er stadig høj for et land uden stemmepligt.

Den afgående præsident Raúl Castro stemmer her. Den 19. april træder han tilbage og afløses af en anden på præsidentposten.
FOTO: HO/AFP/Ritzau Scanpix
1 af 1

78,5 procent af de knap ni millioner vælgere stemte i søndags, da der skulle vælges 605 medlemmer til landets lovgivende forsamling, Nationalforsamlingen. Samtidigt var der valg af 1265 delegerede til 15 provinsråd.

Over 200.000 valgtilforordnede og vælgere overværede den efterfølgende optælling af stemmer.

Stemmedeltagelsen var knap 10 procent lavere end ved kommunalvalget for to måneder siden.

Den 19. april samles de 605 nyvalgte lovgivere til det første møde. Her skal Nationalforsamlingen konstituere sig med et statsråd på 31 medlemmer. Ved hemmelig og skriftlig afstemning vælges formand og et antal næstformænd for statsrådet. Den, som bliver valgt til formand for statsrådet, bliver Cubas præsident i de kommende fem år.

Cuba får en ny præsident

Cubas nuværende præsident Raúl Castro genopstiller ikke. Han var vicepræsident, da den daværende præsident Fidel Castro blev syg i 2008, og overtog derfor posten. Raúl Castro blev siden selv valgt og genvalgt i 2008 og 2013. Men han genopstiller ikke denne gang.

Offentlig stemmeoptælling

Cubas valgmyndigheder oplyser, at der var oprettet 24.470 valgsteder i landets 169 kommuner. Over 200.000 valgtilforordnede og vælgere overværede den efterfølgende optælling af stemmer. Cubas valglov fra 1992 åbner for, at vælgere og andre interesserede kan overvære stemmeoptællingen.

15. mar. 2018 - 10:56   16. mar. 2018 - 14:33

Cuba

se@arbejderen.dk
Cuba - valgfakta
  • Befolkningstal: 11.147.407
  • Registrerede vælgere 8.631.836.
  • Valgretsalder 16 år - valgbar fra 18 år.
  • Der er valg til tre niveauer i Cuba: Kommuner, provinser og Nationalforsamlingen.
  • Der er valg til de 169 kommuner hver 2,5 år.
  • Hvert femte år vælges der medlemmer til de 15 provinsråd og den lovgivende nationalforsamling.
  • Cubas Kommunistiske Parti deltager ikke som parti i opstilling af kandidater og valgkamp. Partiets medlemmer deltager på lige fod med alle andre vælgere i Cuba,
  • Den nuværende valglov blev vedtaget sammen med grundloven i 1975. Den er siden revideret i 1992 og er pt. under revision igen.