04 Dec 2020  

KBH: Spredte skyer, 3 °C

70 organisationer i 20 lande kræver stop for USA's blokade mod Cuba

#Unblock Cuba

70 organisationer i 20 lande kræver stop for USA's blokade mod Cuba

En europæisk kampagne mod USA's blokade er skudt i gang under den fælles overskift #UnblockCuba. I Danmark deltager allerede Dansk-Cubansk Forening, Arbejderen og Kommunistisk Parti. Flere danske organisationer ventes at slutte sig til i den kommende tid.

Plakater, løbesedler, bannere og klistermærker har det samme udtryk i alle landene. Paroler, appeller, krav og tekster vil være de samme. På dansk vil det lyde sådan: #Unblock Cuba. Stands den økonomiske krig mod Cuba!
FOTO: junge Welt
1 af 1

I perioden fra april 2019 til marts 2020 kostede USA's blokade cubanerne over 5,5 milliarder dollars i tabte indtægter og ekstra udgifter. Det svarer til 96 millioner kroner hver dag! Det er ødelæggende. Det er økonomisk krig!

Tallene fremgår af en ny rapport, som Cubas regering netop har afleveret til FN.

Det er en forbrydelse, som skal stoppes, mener mennesker over hele verden. I Europa er 70 organisationer i 20 lande gået sammen for i det kommende halve år at sætte fuld fokus på blokaden.

Kampagnen skal også sætte fokus på denne europæiske dobbeltmoral.
Claudia Uhlmann, junge Welt

– Målet er at skabe den størst mulige opmærksomhed på USA's blokade mod Cuba og de konsekvenser, den har, forklarer Claudia Uhlmann fra dagbladet junge Welt i Tyskland til Arbejderen.

– Vi retter kampagnen mod regeringerne i de europæiske lande, som er medskyldige, fordi de i strid med EU-retten tillader, at USA opretholder blokaden og under Trump endog skærper den massivt, lyder det videre fra avisens kampagneleder.

Junge Welt koordinerer mange af de aktiviteter, der foregår eller er i støbeskeen, og avisen opdaterer den fælles hjemmeside: www.unblock-cuba.org.

Plakater, løbesedler, bannere og klistermærker har det samme udtryk i alle landene. Paroler, appeller, krav og tekster vil være de samme på de forskellige sprog.

På dansk vil det lyde sådan: #Unblock Cuba. Stands den økonomiske krig mod Cuba!

Initiativet er taget af dagbladet junge Welt i Tyskland i samarbejde med Cuba-solidaritetsgrupper i Tyskland, Østrig og Belgien. Kampagnen havde sin debut sidste år i de tre lande, som her i 2020 har inviteret hele Europa til at deltage.

Og svaret har været overvældende positivt.

Det startede med cirka 30 organisationer i 15 lande, og i løbet af nogle uger er der mere end dobbelt så mange organisationer med.

Danmark med

I Danmark er Dansk-Cubansk Forening, Arbejderen og Kommunistisk Parti med.

Dansk-Cubansk Forening håber, at flere partier, organisationer og fagforeninger vil tilslutte sig kampagnen. Interesserede kan kontakte foreningen med en mail til post@cubavenner.dk.

FN’s generalforsamling har de seneste 29 år diskuteret USA's blokade mod Cuba. Hvert år har et meget stort flertal af verdens lande fordømt blokaden og krævet, at USA ophæver den. Også landene i Europa støtter Cubas krav om ophævelse af blokaden. Ukraine undlod sidste år at stemme, mens alle andre lande i Europa stemte imod blokaden den 7. november 2019, hvor 187 lande stemte for resolutionen om ophævelse af blokaden. Kun USA, Israel og Brasilien stemte nej til resolutionen om 'nødvendigheden af at afslutte blokaden', som det er formuleret.

Alligevel understøtter europæiske lande fortsat blokaden i praksis ved at bøje sig for den. Dermed svigter man Cuba, lader hånt om egne principper og international ret og svækker europæisk erhvervslivs interesser i handel og samarbejde med Cuba.

– Så kampagnen skal også sætte fokus på denne europæiske dobbeltmoral, siger Claudia Uhlmann. Når det drejer sig om Kina og Rusland, så bliver menneskerettighederne hurtigt trukket frem, men blokadens konsekvenser for cubanernes menneskerettigheder er der dødstille om, tilføjer Uhlmann.

Kampagne fra oktober til maj

Kampagnen blev lanceret den 17. oktober, blandt andet med en 'livestreaming' fra Berlin, hvori også deltog talere og kunstnere Cuba, Italien og Storbritannien.

>> Se kampagnestart her

I Danmark skydes kampagnen i gang med en aktivitetsuge fra 2. til 8. november med deltagelse i flere byer. Der bliver hængt bannere og plakater op i Odense, Kolding, Aarhus og Aalborg samt København. I nogle af byerne er der gadefremstød med bannere og løbesedler torsdag den 5. november.

I København kører der en kampagnebil med udsmykket trailer rundt hele torsdagen for at 'flashe' kampagnebanneret og kravet #Unblock Cuba. Stands den økonomiske krig mod Cuba!

Klokken 15 til 15.30 er der stop på Christiansborg Slotsplads og klokken 16 til 16.30 et tilsvarende stop ved USA's ambassade på Dag Hammarskjölds Allé.

Foreningen ber' om støtte til dagens aktioner. Man kan dukke op med mundbind de to nævnte steder og demonstrere sin støtte til Cuba og sin modstand med blokaden.

Hvert lande lægger sine kampagneplaner.

I Schweiz og flere andre lande er der aktioner den 17. i hver måned. I Irland organiseres en serie ugentlige protestmarcher, som ender med, at deltagerne har gået 61 kilometer, svarende til én kilometer for hvert år med USA's blokade. Der er filmaftener og livestreaminger i Tyskland, Grækenland og Spanien.

Og så kan ministre og politikere i landene samt EU-parlamentarikere og kommissærer i EU regne med at blive sat under pres, er det aftalt på to internationale webinarer, som er afholdt op til kampagnestart.

Kampagnens tidsrammer var oprindeligt fra 17. oktober og ind i november, idet FN's generalforsamling traditionelt behandler resolutionen om blokaden mod Cuba i denne periode. Men på grund af corona er dette punkt på FN's generalforsamling udsat til starten af maj 2021.

Derfor er #Unblock Cuba-kampagnen udvidet, så den holdes kørende et halvt år for at kulminere i april-maj næste år.

Artiklen kan downloades og printes i PDF her

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


30. okt. 2020 - 06:47   30. okt. 2020 - 10:36

Cuba

se@arbejderen.dk
Blokadens historie
 • 1960: USA stopper olieeksport til Cuba og import af cubansk sukker.
 • 1961: USA afbryder de diplomatiske forbindelser med Cuba.
 • 1962: Præsident Kennedy underskriver loven om blokaden mod Cuba. Efter pres fra USA beslutter OAS – Organisationen af Amerikanske Stater – at ekskludere Cuba.
 • 1963: Kennedy skærper blokaden og knytter blokaden til loven, der forbyder "handel med fjenden".
 • 1977: USA og Cuba opretter under præsident Jimmy Carter 'interessekontorer' i henholdsvis Havanna og Washington.
 • 1982: USA sætter Cuba på sin liste over stater, der støtter terrorisme.
 • 1989: Senator Connie Mack foreslår at skærpe blokaden og forbyde datterselskaber af USA's virksomheder samt USA-ejede virksomheder i andre lande at handle med Cuba. Forslaget bliver del af blokadelovene i 1992, da Toricelli-loven vedtages.
 • 1992: Medlem af Kongressen Robert Toricelli foreslår en skærpelse af blokaden (Cuba Democracy Act), som på mange områder strammer blokaden og rammer skibsfarten til Cuba. Loven vedtages og underskrives af præsident Bush (senior).
 • 1992: FN's generalforsamling fordømmer for første gang USA's blokade mod Cuba. Det har generalforsamlingen gjort hvert år siden da. I 2014 stemte 188 lande mod blokaden og to lande (USA og Israel) for.
 • 1996: USA strammer blokaden yderligere med vedtagelsen af Helms-Burton-loven, der underskrives af præsident Bill Clinton. Samme år vedtager EU sin "fælles holdning" til Cuba. Den betyder, at EU-landene lægger Cuba på is og undlader at modvirke USA's blokade – også når den rammer virksomheder i EU. Blandt andet Canada vedtog omvendt en lov, som forbød canadiske virksomheder at efterleve USA's blokade mod Cuba.
 • 2001: Efter orkanen Michelle dispenserer USA fra blokaden og tillader, at Cuba – mod kontant betaling – kan købe fødevarer i USA. Det er fortsat siden.
 • 2006: Præsident George W. Bush strammer blokaden og afsætter millioner til øget undergravende virksomhed i Cuba – til "fremme af frihed og demokrati", som det formuleres.
 • 2009: Præsident Obama suspenderer nogle af de stramninger, som George W. Bush indførte, men skærper samtidigt bødestraffen for handel med Cuba.
 • 2013: Rejsebureau i USA får en bøde på 5,2 millioner dollars for gennem et udenlandsk datterselskab at sælge rejser til Cuba.
 • 2014: En række store banker får milliardbøder for at formidle handel og valutatransaktioner i dollars for Cuba.
 • 2014: Præsidenterne Barack Obama og Raúl Castro taler 17. december på tv. Der er indgået en aftale om at normalisere forholdet og genoprette de diplomatiske forbindelser.
 • 2015: USA fjerner Cuba fra listen over lande, der støtter terrorisme. Ambassader åbnes i Washington og Havanna. Enkelte lempelser af blokaden iværksættes af præsidenten. Cuba kræver blokaden ophævet.
 • 2017-20: Under præsident Trump er Obamas lempelser af blokaden suspenderet og nye stramninger iværksat. Mest alvorligt er iværksættelsen af det såkaldte kapitel III i Helms-Burton-loven, der åbner for, at virksomheder i hele verden kan retsforfølges i USA, hvis de handler med eller investerer i cubanske virksomheder, der blev nationaliseret i starten af 1960'erne.