19 Sep 2020  

KBH: Ingen skyer af betydning, 8 °C

661.000 flere flygtninge under coronapandemien

Global flygtningekrise

661.000 flere flygtninge under coronapandemien

Med udgangen af 2019 var der det højeste antal flygtninge i verden nogensinde. Det var før coronapandemien. Væksten i antallet af flygtninge fortsætter trods internationale appeller om stop for væbnede konflikter, der er en hovedårsag til flygtningeproblemerne.

Mennesker i Syrien drives stadig på flugt. Her en gruppe der søger ud af det nordvestlige Syrien, hvor områder stadig kontrolleres af regeringsfjendtlige grupper, og hvor der er kampe.
FOTO: Abdulaziz Ketaz/AFP/Ritzau Scanpix
1 af 1

Norges Flygtningeråd udsendte i sidste uge en rapport, der beretter, at det globale antal flygtninge er vokset med mindst 661.000 mellem 23. marts og 15. maj. Altså under coronapandemien. Rapporten har titlen "Krydsild og Covid-19 – en dobbelt krise for fordrevne civile".

Mens mennesker fordrives og dræbes, toppes de magtfulde medlemmer af FN's Sikkerhedsråd som børn i en sandkasse. 
Jan Egeland, generalsekretær i Norges Flygtningeråd

480.000 mennesker i DR Congo, som er blevet tvunget til at forlade deres hjem på grund af borgerkrige, udgør over halvdelen. I hvert af landene Tchad, Niger, Afghanistan, Syrien og Myanmar har over 10.000 mennesker måttet flygte i den nævnte periode på knap to måneder.

Rapporten nævner 19 lande, som har bidraget til den alvorlige stigning i antallet af flygtninge og dermed til mængden af mennesker, der lever under uholdbare vilkår i almindelighed og særdeles farlige forhold med en global pandemi i udbrud.

Generalsekretær i Norges Flygtningeråd Jan Egeland appellerer til FN's Sikkerhedsråd om at levere et stærkere globalt lederskab og udsende en klar opfordring til at stoppe fjendtligheder og konflikter rundt om i verden for at kunne have fuld fokus på bekæmpelse af pandemien.

Befrielsesbevægelser for våbenhvile

Allerede den 23. marts udsendte FN's generalsekretær Antonio Guterres en appel om etablering af en global våbenhvile i alle igangværende væbnede konflikter.

Den har tilsyneladende ikke haft nogen som helst positiv virkning. 

En kreds af befrielsesbevægelser med ELN i Colombia, Baskerne i Nordspanien, Kurdernes Nationalkongres i Tyrkiet, væbnede etniske grupper i Myanmar og NDFP i Filippinerne har energisk tilsluttet sig generalsekretærens opfordring, men konstaterer i en udtalelse, at "i en række områder med væbnede konflikter har staternes styrker åbnet nye fronter og udvidet deres militære operationer".

Jan Egeland er selv tidligere vicegeneralsekretær i FN og leverer en hård kritik af medlemslandene i Sikkerhedsrådet:

– Mens mennesker fordrives og dræbes, toppes de magtfulde medlemmer af FN's Sikkerhedsråd som børn i en sandkasse. Verdens ledere må vise sig opgaven voksne og i fællesskab presse de konfliktende parter til at lægge våbnene og forene sig om at beskytte alle samfund mod covid-19. Tiden er ikke til børnehavepolitik, siger han i en udtalelse.

De 661.000 flygtninge, som er registreret mellem 23. marts og 15. maj, kommer oven i et rekordhøjt antal flygtninge ved årsskiftet. FN's flygtningeorganisation UNHCR har op til FN's flygtningedag på lørdag den 20. juni udsendt sin årlige status på flygtningesituationen.

Over 30 millioner børn

Og den er en sand katastrofe.

UNHCR beretter, at antallet af flygtninge med udgangen af 2019 var på 79,5 millioner. Det er det højeste antal nogensinde, og det er hele 8,7 millioner højere end året tidligere. En stigning på over 10 procent.

FN's flygtningeorganisation vurderer, at mellem 30 og 34 millioner af flygtningene er børn – titusinder af dem uledsagede af voksne.

De 79,5 millioner kan opdeles i tre grupper: 45,7 millioner er flygtet inden for et lands grænser. 4,2 millioner afventer svar på en ansøgning om asyl. 29,6 millioner er flygtet til et andet land.

Samtidig med at antallet af flygtninge vokser, falder antallet af personer der vender hjem.

UNHCR skriver, at i 1990'erne kunne 1,5 millioner gennemsnitligt vende hjem, efter at en konflikt eller en nødsituation var løst. I løbet af det seneste årti er dette gennemsnitlige tal faldet til blot 385.000 om året.

– Vi er vidne til en forandret virkelighed, i og med at landflygtighed og fordrivelse ikke blot er langt mere udbredt, men det er ganske enkelt ikke længere et kortvarigt og midlertidigt fænomen, siger FN’s flygtningehøjkommissær Filippo Grandi.

Artiklen kan downloades og printes i PDF her

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


18. jun. 2020 - 13:00   19. jun. 2020 - 13:18

Flygtninge

se@arbejderen.dk
Lyt til artiklen