23 Sep 2018  

KBH: Let skyet

Træflis på kraftværker er grøn energi

Træflis på kraftværker er grøn energi

Svar til Andres Petersen, Verdens Skove: Skovene rummer et kæmpe potentiale for at bekæmpe klimaforandringerne, hvis vi sørger for, at de bliver drevet bæredygtigt.

De fleste forskere er enige om, at dyrkede skove har et større optag af CO2, end skove der ikke bliver dyrket. Skovene rummer et kæmpe potentiale for at bekæmpe klimaforandringerne, hvis vi sørger for, at de bliver drevet bæredygtigt.
FOTO: Liselotte Sabroe/Scanpix
1 af 1

Andreas Petersen fra Verdens Skove kritiserer den 13. februar her i avisen, at Ørsted dropper brugen af fossile brændsler for i stedet at bruge træflis fra bæredygtigt drevet skov. Lad os få lidt fakta på bordet, så vi undgår misforståelser.

>>Andreas Petersens indlæg her

Langt størstedelen af den flis, Ørsted bruger, produceres af resttræ fra tømmerproduktion.

Det er en rigtig god løsning for vores klima at droppe fossile brændsler i vores el- og varmeproduktion, da fossile brændsler som kul og gas udleder en masse ekstra CO2 til atmosfæren.

De fleste forskere er enige om, at dyrkede skove har et større optag af CO2, end skove der ikke bliver dyrket. Skovene rummer et kæmpe potentiale for at bekæmpe klimaforandringerne, hvis vi sørger for, at de bliver drevet bæredygtigt. Træernes optag af CO2 bliver lagret i skovens produkter, og udtyndingstræer og træaffald kan erstatte kul og gas.

Langt størstedelen af den flis, Ørsted bruger, produceres af resttræ fra tømmerproduktion. Typisk toppe, grene og savsmuld fra savværker, samt frasorterede stammer, der er ramt af sygdom. Det er træ af en så lav kvalitet, at det ikke giver mening for træindustrien at benytte det til huse, møbler, gulve eller andet.

Hvis vi ikke anvendte resttræet til at producere grøn el og varme på kraftværkerne, ville det blive efterladt i skovene, gå i forrådnelse og udlede CO2.

Vi skal naturligvis sikre, at vi kun bruger flis, som er certificeret og kommer fra bæredygtigt drevet skov, hvor træerne genplantes. Vi stiller krav til vores leverandører for at sikre dette, og vi efterlever den danske brancheaftale, som betyder, at en uafhængig tredje part kontrollerer, at flisen kommer fra bæredygtigt skovbrug.

Netop nu lægger EU sidste hånd på strenge bæredygtighedskrav baseret på nogenlunde samme kriterier, som vi allerede bruger i Danmark i dag. Det er rigtig positivt, da det sikrer, at biomassen, uanset hvor den bliver anvendt, kommer fra bæredygtigt skovbrug.

Så længe vi sikrer, at vores flis kommer fra skove, der bliver genplantet og er i vækst, kommer det ikke til at betyde, at der bliver færre træer til at optage CO2 fra atmosfæren. Til gengæld sørger vi for, at vi har grøn strøm i kontakten og bæredygtig varme i radiatorerne, når solen ikke skinner, og vinden ikke blæser.

16. feb. 2018 - 07:40   16. feb. 2018 - 15:36

af Peter Kofod Kristensen, forstkandidat, Ørsted