22 Sep 2020  

KBH: Ingen skyer af betydning, dis, 13 °C

Store fagforeninger kræver velfærdsforliget opsagt

Upopulært forlig

Store fagforeninger kræver velfærdsforliget opsagt

Stadig flere fagforeninger og også fagforbund tilslutter sig kravet om at opsige velfærdsforliget, der betyder, at pensionsalderen stiger.

Over halvdelen af 3F's medlemmer vil opsige velfærdsforliget. Også FOA-afdelinger og Uddannelsesforbundet støtter kravet. De er imod en højere pensionsalder.
FOTO: 3F Aalborg
1 af 1

Flere og flere fagforeninger slutter sig til kravet om at opsige velfærdsforliget fra 2006. Et krav som 3F Aalborg for to måneder siden besluttede at sætte fokus på.

Det vigtigste er, at folk tager stilling til velfærdsforliget og dets konsekvenser.
Allan Busk, 3F Aalborg.

– Velfærdsforliget er den afgørende hindring for, at alle uanset job og uddannelse får mulighed for en værdig alderdom, siger afdelingsformand Allan Busk til Arbejderen.

Det politiske forlig, indgået mellem den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne og Radikale, betyder, at pensionsalderen skal stige i takt med, at den gennemsnitlige levealder bliver højere.

I 2011 blev forliget fulgt op af en tilbagetrækningsreform. Med begge aftaler fuldt gennemført vil pensionsalderen stige, så en ung, der i dag er 24 år, skal arbejde til vedkommende fylder 74 et halvt år.

Et er statistik - noget andet er virkeligheden

– Vi skal væk fra diskussionen om, hvilke grupper på arbejdsmarkedet, der skal have ret til at gå fra et par år tidligere end andre. Diskussionen er dybt skadelig for sammenholdet i fagbevægelsen. Der er brug for en værdig pensionsalder for alle og et arbejdsmarked, der ikke kører folk i sænk, mener Allan Busk.

>>LÆS OGSÅ: 3F Aalborg kræver velfærdsforliget opsagt

Han glæder sig over opbakningen fra andre 3F-afdelinger, men også FOA-afdelinger og enkelte fagforbund. De største 3F-afdelinger som 3F København, Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening og de 2 afdelinger i Aarhus bakker op om det nordjyske initiativ. Det samme gør en lang række små og mellemstore afdelinger, og tilsammen repræsenterer de mere end halvdelen af forbundets cirka 273.000 medlemmer. 

– Kravet om en stigende pensionsalder rammer vores medlemmer. De kan ikke arbejde længere, fordi en statistik siger, at vi gennemsnitligt bliver ældre, siger Niels Jensen, formand for 3F Thy-Mors.

Fagforeningen har 5.500 medlemmer, der blandt andet arbejder som ufaglærte, tagdækkere, murere eller tømrere.

Bedre arbejdsmiljø er tiltrængt

– Når vi snakker pensionsalder og et værdigt seniorliv, er vi nødt til også at snakke arbejdsmiljø. Arbejdsmiljøet trænger til et markant løft, mener Niels Jensen og tilføjer, at 3F Thy-Mors har oplevet en stigning i antallet af arbejdsskader de seneste år.

En mulig forklaring er ifølge afdelingsformanden, at konkurrencen ikke mindst fra udenlandske håndværkere er blevet større:

– Og måske er det derfor, at medlemmerne finder sig i mere i dag. Der er færre, der siger fra i dag, selvom de kan se, at det burde de gøre.

Formand for 3F Midtvendsyssel Per Christian Kjeldsen er enig og tilføjer, at også muligheden for at uddanne sig til et brancheskift eller andre jobfunktioner har stor betydning, når man snakker seniorliv og tilbagetrækning:

– Folk må for min skyld arbejde til de dratter om, men kan de ikke - og det gælder mange af vores medlemmer - så skal de ikke tvinges til det. Man skal efter nogle år på arbejdsmarkedet have retten til at trække sig tilbage. 

Vigtige valgtemaer

Det faglige politiske udvalg i 3F Midtvendsyssel har diskuteret hvilke emner, der bliver vigtige i den valgkamp, der alene venter på at Lars Løkke Rasmussen trykker på knappen. En stigende pensionsalder er ikke det eneste, der rammer medlemmerne hårdt.

>>LÆS OGSÅ: En fjerdedel af dine pensionsår forsvinder i fremtiden

– De mærker også konsekvenserne af de forringelser, der er sket af efterlønsordningen, dagpengesystemet og sygedagpengereglerne. Der er mange ting, der trænger til at blive rullet tilbage, lyder det fra Per Christian Kjeldsen.

Alle deltagerne i 3F Midtvendsyssels nylig afholdte generalforsamling skrev under på kravet om at opsige velfærdsforliget.

Initiativet fra 3F Aalborg startede som en underskriftindsamling og har nu 2774 underskrifter.

– Underskrifterne er sekundære. Det er meget vigtigere, at diskussionen bliver rejst i fagforeninger og på arbejdspladser, så folk tager stilling til velfærdsforliget og dets konsekvenser, siger Allan Busk.

Pension i fremtiden 

Uddannelsesforbundet er blandt de få fagforbund, der indtil videre, støtter en opsigelse af velfærdsforliget. 

Kun ved at opsige forliget kan vi få en reel debat om, hvordan pensionen skal se ud i Danmark i fremtiden, skriver forbundet på sin hjemmeside.

I Dansk El-Forbund bliver spørgsmålet om et mere retfærdigt pensionssystem diskuteret, udtaler forbundsformand Jørgen Juul Rasmussen til Arbejderen: 

– Der var nogle forudsætninger i Velfærdsforliget fra 2006, blandt andet om stigningen i pensionsalderen ikke sker totalt automatisk, og at efterlønnen eksisterede. Dele af den kontrakt er jo revet over, da man stort set nulstillede efterlønnen.

Efter forbundsformandens mening er der også grænser for, hvor længe kroppen kan klare de krav, der er på arbejdsmarkedet, uanset omfanget af nedslidning og kvaliteten af arbejdsmiljøet.

– Meget tyder jo på, at der er ved at være politisk opbakning til et mere retfærdigt pensionssystem. Så må vi se, om det kan ske indenfor rammerne af Velfærdsforliget, udtaler Jørgen Juul Rasmussen.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


01. maj. 2019 - 07:30   02. maj. 2019 - 12:56

Pensionsalder

noc@arbejderen.dk