22 Jan 2019  

KBH: Overskyet, dis, -1 °C

Rss Feeds

GROBUND – et projekt for fremtiden. Lørdag 26. januar kl. 13:30 – 16.

Mødested: Væksthusene, Botanisk Have, Aarhus.

GROBUND ved Ebeltoft Færgehavn er en vision med klima, miljø og velfærd i fokus. Et gældfrit, bæredygtigt og affaldsfrit samfund. Mød formanden Mathias Bartholomæussen.

Arrangør: Danmarks Naturfredningsforening i Aarhus.

En stor gruppe af partier, herunder Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti, arbejder for, at Danmark skal have verdens måske højeste pensionsalder. De har bundet sig til aftale herom – også efter valget. Stop denne udvikling. Vis hensyn til vore nedslidte lønmodtagere, lyder det fra Enhedslistens Christian Juhl (MF).

Mød Christian Juhl torsdag den 24. januar klokken 19:00 Huset, Blegen 4, Nakskov. Her vil man kunne høre Christian Juhl udrede, hvordan vi sikrer:

  • retten til en værdig tilbagetrækning for alle nedslidte

Det bekymrer World Economic Forum (WEF), at målinger i 20 ud af 28 lande viser, at befolkningerne mangler tillid til den rådende samfundsorden. Brexit og nationalistiske populister er et problem, lyder det på de riges topmøde i Davos.
Frankrig har i en længere periode været præget af demonstrationer og protester mod Macrons regering. Bevægelsen De gule Veste er blevet kendt over hele verden. Men hvilket budskab sender bevægelsen til os her i Danmark?

Torsdag den 24. januar klokken 19 til 21 i Bogcafeen, Frederikssundsvej 64, København NV:

Erik Bach, togfører og faglig aktiv, stiller op til EU-parlamentsvalget den 26. maj for Folkebevægelsen mod EU, lægger op til diskussion. På dagsordenen:

Brexit – situationen lige nu.

Folkebevægelsens landsmøde i oktober 2018 – de vigtigste beslutninger. Hvordan opnår vi det bedste resultat i valgkampen op til EU-parlamentsvalget?

Konflikten mellem DSB og Dansk Jernbaneforbund: Årsagen, forhandlingerne, resultat?

Søndag den 6. januar sov Christian Toubro stille ind i Aarhus. Han blev 66 år.
Dramatikeren Lollike har skåret ind til benet og ført tematikken i Holbergs "Erasmus Montanus" op til vores tid.

Verdens 26 rigeste ejer nu lige så meget som halvdelen af verdens befolkning. Det fremgår af den årlige rapport fra organisationen Oxfam. Sidste år var det 43 personer og i 2016 var det 62, der matchede den fattigste halvdel.

Verdens dollarmilliardærer øgede sidste år deres formuer med 12 procent, mens opsparingen hos verdens fattigste halvdel af befolkningen faldt med 11 procent.
Christian Harlangs billede
Den 17. december har Højesteret pålagt Forsvarsministeriet senest den 21. januar at aflevere sit bevismateriale til Højesteret og til advokat Janus Fürst, der af Højesteret er beskikket for de irakiske torturofre.
Hvordan løser vi de udfordringer, samfundet står overfor, og hvad er det for et samfund, de næste generationer skal vokse op i. Det må være de centrale spørgsmål i den kommende valgkamp.
Når topmødet for verdens rigeste og mest magtfulde personer i Davos i Schweiz går i gang i morgen mangler tre stats- og regeringsledere. Donald Trump, Frankrigs præsident Emanuel Macron og britiske Theresa May har meldt afbud. De bokser med hjemlige politiske kriser som statsbudgettet, De Gule Veste og brexit.

Ingen kvindekamp uden klassekamp – Ingen klassekamp uden kvindekamp.

I år er Demos medarrangør i den store fælles 8. marts-demonstration fra Frue Plads i København.

Alle feminister på gaden!

Kampen for kvinder og queers’ rettigheder er under angreb i hele verden. Og Danmark er langtfra i mål. Hvad end det er retten til at bestemme over egen krop, krav om lige løn eller retten til ikke at blive diskrimineret på grund af vores hudfarve, så er der masser af kampe, der ikke er vundet endnu. Det bliver vi nødt til at handle på.

Folkebevægelsen mod EU og Enhedslisten stiller begge op til det kommende EU-parlamentsvalg i maj 2019, og vi går en travl valgkamp i møde!

Enhedslisten opstiller for første gang selvstændigt til EP-valget, men det skal heldigvis ikke skille Folkebevægelsen mod EU og Enhedslisten ad – tværtimod! Vi skal fortsat samarbejde om EU-modstanden og i valgkampen, og det vil vi rigtig gerne gøre sammen med en masse unge aktivister!

Formålet med mødet er samle mange personer, grupper, organisationer, netværk, bevægelser, partier og så videre i københavnsområdet for at samarbejde om at bekæmpe racisme og diskrimination.

Alle mennesker, som arbejder for at bekæmpe racisme og diskrimination gennem aktiviteter og folkeoplysning, er velkomne, og vi opfordrer specielt repræsentanter for græsrodsorganisationer og netværk til at møde op.

Civilsamfund i hele Europa går sammen for at stoppe brugen af ISDS-mekanismen i handels- og investeringsaftaler, og samtidig sikre bindende lovgivning, der kan holde transnationale virksomheder ansvarlige for krænkelser af menneskerettigheder.

I København er der klimastrejke ved Christiansborg 1. februar klokken 9 til 13.

Regeringen vil sikre flere ansatte i sundhedsvæsenet ved blandt andet at uddanne flere og få deltidsansatte sygeplejersker op i tid. Men hvor er de ekstra penge til at sikre de ekstra hænder, spørger fagbevægelsen.

Hvordan skal venstrefløjen forholde sig til krigen i Syrien? Hvor progressiv er udviklingen i Rojava? Kan man alliere sig med USA og NATO? Er YPG/YPJ fodsoldater for USA-imperialismen? Hvad er kurdernes fremtid i Mellemøsten? Hvem støtter vi og hvordan?

De to kunstmalere L.A. Ring og H.A. Brendekilde var socialt og socialistisk engageret og fulgte hinanden gennem karrieren. De er blandt de betydeligste kunstmalere i Danmark, og en del af deres billeder er nu udstillet samlet på Randers Kunstmuseum.

Søndag den 27. januar samles medlemmer af Folkebevægelsen mod EU fra Region Sjælland til valgtræf i Roskilde.

Der tages herned hul på valgkampen op til EU-parlamentsvalget den 26. maj.

På mødet vil Svend Erik Christensen indlede om planerne for Folkebevægelsens valgkamp og de muligheder og udfordringer, som der er i regionen fra Gedser til Sjællands Odde og fra Nakskov til Greve.

TRO PÅ OS vil skabe en menneskekæde rundt om Christiansborg og derved tydeligt vise de folkevalgte politikere, at vi forlanger en hurtig og retfærdig omstilling til et fossilfrit samfund.

TRO PÅ OS ønsker at skabe en inklusiv og mangfoldig begivenhed, som kan samle folk på tværs af alder, køn, partitilhørsforhold og så videre. For det er kun ved en bred og folkelig opbakning, at vi i tide kan nå i mål med den nødvendige omstilling.

I denne uge fremlagde regeringen endelig sin længe ventede sundhedsreform.

“EU er og bliver fredens projekt”. Således sagde statsminister Lars Løkke Rasmussen, da han i december holdt tale i EU-parlamentet.

Samtidig har Lars Løkke gjort sig til talsmand for, at Danmark skal kunne indgå i et militært samarbejde med EU, som er i fuld gang med en omfattende militær opbygning.

23 af EU's medlemslande besluttede i 2017 at oprette et permanent militært samarbejde, PESCO. De 23 lande har forpligtet sig til regelmæssigt at øge forsvarsbudgetterne.

EU forlangte at Storbritannien efter Brexit stadig skulle betale store summer til unionen, og det ville det britiske parlament naturligvis ikke være med til.
Kan man egentlig have tillid til et parti, som srømmer så meget om privatisering?
Handicaporganisationer og Bedre Psykiatri er dybt bekymrede over regeringens plan om at give kommunerne ansvar for specialiserede institutioner og tilbud.
ifølge USA's præsident Trump og den danske regering kommer truslen om krig kun et sted fra, nemlig fra Rusland. Men virkeligheden ser mere broget ud.

Sider

Abonnér på Arbejderen RSS | Seneste nyt Abonnér på Arbejderen RSS | Indland Abonnér på Arbejderen RSS | Udland Abonnér på Arbejderen RSS | Arbejde & Kapital Abonnér på Arbejderen RSS | Idekamp Abonnér på Arbejderen RSS | Kultur