29 Mar 2020  

KBH: Ingen skyer af betydning, 3 °C

USA mener at have patent på, hvor og hvornår der skal være krig og fred

Udtalelse af Murerarbejdsmændenes Fagforening, Århus
Vores fagforening har altid været mod krig og terror og går ind for fredelig sameksistens verden over. Det er derfor med den største bekymring, vi følger udviklingen på den internationale arena. USA mener at have patent på, hvor og hvornår der skal være krig og fred.

Regeringens ideologiske opgør med fagbevægelsen skal bekæmpes

Udtalelse af Murerarbejdsmændene fagforening, Århus
VC-regeringen med støtte fra Dansk Folkeparti blev (desværre) en kendsgerning efter valget den 20. november. En borgerlig liberal regering med støtte fra det yderste højre har efterfølgende afsendt en krigserklæring mod fagbevægelsen og dens medlemmer.
Det samme gør sig gældende i en række kommuner landet over, således også her i Århus.

Danskere risikerer at blive udleveret, hvis de har foretaget sig noget, der er forbudt i andre EU-lande

Debat af Line Barfod, MF, Enhedslisten
'Klokken er 14.48. De har foretaget dem noget, der er forbudt i Portugal. De er anholdt.' Danskere risikerer at blive udleveret, hvis de har foretaget sig noget, der er forbudt i andre EU-lande. Sådan vil situationen være, hvis Danmark tilslutter sig den europæiske arresteordre.

Det forlyder nu, at Ariel Sharon har indkaldt reservister til et formodet nyt militært angreb på den palæstinensiske befolkning. Gasa forventer Jenins skæbne.

Debat af Søren Juul-Nielsen, Århus
Dette som svar på en forudsigelig (og naturligvis forkastelig) ny selvmordsbombe, hvor 15 blev dræbt.
Ti eller flere hundrede gange så mange uskyldige palæstinensiske flygtninge vil yderligere blive dræbt, tortureret, fængslet uden ret, deres huse - de der måtte være tilbage - bulldoset og bombet ned over hovederne på kvinder og børn.

Det offentliges ydelser skal gøres til et tag-selv-bord for det private initiativ

Kommentar af Dennis Kristensen, formand for Forbundet af Offentligt Ansatte, Afdeling 1, Storkøbenhavn
Kommuner og amter skal arbejde mere systematisk med overvejelser om, hvordan kvalitet og effektivitet i løsningen af de kommunale opgaver kan udvikles, og borgerne skal have et bedre indblik i politikernes overvejelser og beslutninger.

Forudsætningen for at lære dansk eller andre sprog, er netop kendskab til sit modersmål

Kommentar af Ahmet Demir, Hvidovre
Siden KV-regeringen kom til magten, har den på alle mulige måder forsøgt at ramme samfundets svage grupper, blandt andet de etniske. Her henviser jeg til regeringens tanke om etniske børn og unges sociale integration. I forhold til dette, skal vi ikke diskutere: Vi skal sørge for, at de bliver integrerede.

Beskæftigelsesministeren ved, at enhedsfagbevægelsen - alle fejl og mangler til trods - er den største stopklods imod den borgerlige regerings langsigtede strategi om at rulle velfærd og demokrati tilbage, og give arbejdsgiverne og markedskræfterne endnu friere spil end de har i forvejen

Kronik af Finn Sørensen, formand for Bryggeriarbejdernes Fagforening, København
Regeringens - og nu også Dansk Folkepartis - omsorg for lønmodtagerne og deres familier er rørende - deres fantasi er grænseløs, når de skal beskrive de positive muligheder i lovforslaget.

Tyske erstatninger til danske slavearbejdere og kz-fanger trækker ud

Åbent Brev af Bestyrelsen for Horserød-Stutthof Foreningen
Til udenrigsminister Per Stig Møller.
For år tilbage gjorde den tyske regering og tysk industri et stort nummer ud af, at man nu - et halvt århundrede efter 2. verdenskrigs afslutning - ville udbetale erstatning til 'Det Tredje Riges' kz-fanger og slavearbejdere.

Flere aviser har anklaget Pinsepakken for utilsigtet at sætte marginalskattetrykket op og sænke skatten for de laveste indtægter.

Debat af Svend Brandt, Haderslev
Det fremgår af en undersøgelse af lektor Peter Guldager, Nationaløkonomisk Institut ved Handelshøjskolen i Århus - citeret i flere aviser.
Da Pinsepakken i 1998 blev vedtaget med Enhedslistens stemmer var kritikken fra de borgerlige, at de grønne afgifter, som var en del af Pinsepakken, går mest ud over de lave indkomster.

Boykot Israel - Israel ud af de besatte områder nu

Udtalelse fra Hotel og Restaurationspersonalets fagforening, København
Udviklingen i Mellemøsten giver anledning til en stigende bekymring. Israel besættelse af de palæstinensiske områder er i klar modstrid med både grundlæggende folkeretslige principper og en række FN-resolutioner.
Israels stadig mere hårdhændede afstraffelse og undertrykkelse af det palæstinensiske folk, hvor menneskerettigheder og fundamentale humanitære principper sættes ud af kraft, kan ikke accepteres.

Sider

Abonnér på Arbejderen RSS