29 Mar 2020  

KBH: Ingen skyer af betydning, 3 °C

Regeringen vedtog i går den meget omdiskuterede lov om deltid med hjælp fra Dansk Folkeparti

Udtalelse fra CO Arbejdspladsnetværket
Det er et tilbageskridt for aftalefriheden i Danmark, vi ikke har set magen til. Den såkaldte danske model undermineres, og det bliver fremover vanskeligt at lave aftaler mellem to ligeværdige parter.
De mere end 400 tillidsrepræsentanter landet over, som er med i CO Arbejdspladsnetværket tager skarp afstand fra lovvedtagelsen, men accepterer de demokratiske spilleregler.

EU har uden juridiske argumenter og helt grundløst stemplet kurdere som terrorister

Kommentar afImdat Yilmaz, formand for Fey-Kurd

54 tillidsfolk fra forskellige virksomheder i Københavns lufthavn i Kastrup ønsker ret til fuldtids job - ikke tvang til deltid.

Udtalelse fra Lufthavnens tillidsfolk
Til regering, folketing og pressen.
Vi mener fortsat, at Folketinget skal overlade regulering af løn- og arbejdsvilkår til parterne på arbejdsmarkedet. Men hvis Folketinget absolut vil lovgive - så giv i stedet den enkelte deltidsansatte, der ønsker det, ret til at få et fuldtidsjob!

I valgkampen sidste efterår var alle partierne enige om, at de ældre skulle have bedre vilkår. Efter valget har VC-regeringen sparet på u-landsbistanden, miljøet, uddannelserne, ja næsten hvad som helst med den begrundelse, at der skulle flere penge til sygehusene og de ældre.

Udtalelse af SiD Silkeborgs bestyrelse
Alligevel kan vi nu opleve i Silkeborg, at socialudvalget vil spare 10,4 millioner kroner på de ældre og de handicappede. Det er ganske enkelt ikke anstændigt at løbe fra sine valgløfter på den måde!

SiD´s ledelse skal lægge hele sin styrke i arbejdet for at bevare den danske aftalemodel

Udtalelse fra AB's landsbranchemøde
Til SiD´s daglige ledelse og hovedbestyrelse.
300 tillidsmænd forsamlet til anlægs- og bygningsarbejdernes årlige landsbranchemøde i Aalborg i dagene 25.-26. maj 2002 udtaler: Den nuværende regering med Anders Fogh Rasmussen og Dansk Folkeparti som støtteparti er ved at ødelægge vores overenskomstsystem, samt de frie forhandlinger med arbejdsgiverne.

Problemet er ikke de arbejdsløse, ej heller dagpengenes størrelse, men mangelen på arbejdspladser

Udtalelse fra tillidsmandsmøde AB's landsbrancheklub
Til regeringen og Folketinget.
300 faglige tillidsmænd forsamlet til anlægs- og bygningsarbejdernes landsbranchemøde i Aalborg i dagene 25.- 26. maj 2002 udtaler:
Den nye regering har erklæret krig mod fagbevægelsen, dens medlemmer og dens grundlæggende principper om et solidarisk velfærdssamfund. Denne krigserklæring vil vi ikke sidde overhørig.

Liberalisterne siger, at de starter og slutter ved individet, og at det alene er formålet med deres samfundsindretning. Det, vi kan se, er, at den liberalistiske model rammer fra top til bund - fra samfund til individ.

Det, vi kan se, er, at den liberalistiske model rammer fra top til bund - fra samfund til individ.

Den dagligdag, jeg lever i, giver mig ikke megen berøring med tidens storpolitiske konflikter. Men min frisør er palæstinenser. Når jeg med lange mellemrum får mig taget sammen til at få håret forkortet, benytter jeg mig af chancen til at få lidt flere vinkler på verdenssituationen

Vi diskuterede USA og Al Qaeda, da det var aktuelt, og nu her sidst diskuterede vi naturligvis Israels besættelse af Palæstina.

Der er næppe nogen tvivl om, at nej´et den 2. juni i Danmark fødte den europæiske EU-modstand

af Niels Eriksen, politisk sagsbehandler for Folkebevægelsen mod EU

Om bogen ´Islam i Vesten - Koranens vej´ og hvad den nu bruges til

Kronik af Nahid Riazi, koordinator for kvindeorganisationen IKIR

Sider

Abonnér på Arbejderen RSS