10 Aug 2020  

KBH: Spredte skyer, 18 °C

Efter min mening, fordi hele Moses-skuespillet blev taget og brugt som en stor øvelse forud for EU-topmøderne!

af Preben Henriksen, Frederiksberg
Onsdag den 7. august ved 12-tiden havnede jeg tilfældigt i masseopbudet af kampuniformerede politi og en halv snes fyldte mandskabsvogne og et tilsvarende antal motorcykelbetjente.
Det store politiopbud var begrundet med at sikre ytringsfriheden for hr. M. Hansen og hans korsløbehjul.

Gode råd er dyre, når Horsens Kommune skal spare 60 millioner kroner

Af Per Andersen, byrådsmedlem for Socialdemokratiet, Horsens

Venskabsforeningen Danmark-Den Demokratiske Folkerepublik Korea tager skarpt afstand fra Bush-regeringens leg med ilden i Korea og kræver, at krigsøvelsen omgående stoppes.

af Venskabsforeningen Danmark-Den Demokratiske Folkerepublik Korea

Hvis SiD også vil være lokomotiv i udviklingen af dansk fagbevægelse, må vi som minimum kræve, at ingen valgte/ansatte kan beklikkes i sin embedsførelse

Åbent brev af Jord- og Betonarbejdernes Fagforening
Jord- og Betonarbejdernes Fagforening har på bestyrelsesmødet den 19. august diskuteret den senere tids skriverier i dagspressen angående SiD.

International konference har vurderet langtids-konsekvenserne af den katastrofe, som kaldes Vietnamkrigen

Kommentar af Wilhelm Gluud
'I humanitetens og hæderlighedens navn opfordrer vi FN og alle mennesker med samvittighed og god vilje til at støtte en storstilet indsats for at afhjælpe den nuværende og fremtidige virkning af krigen på livet, livsbetingelserne samt miljøet i Cambodia, Laos og Vietnam.'

Arbejdsledige byder Arbejdsrettens dom af 24. juni 2002 hjertelig velkommen. Dommen fastslår, at kontanthjælpsmodtagere, der i aktivering udfører arbejde, som alligevel skulle være udført, har krav på løn efter relevant overenskomst fra første dag.

Vi har igennem presse og medier konstateret, at dommen fra flere sider mødes med en vis uvilje. En uvilje der bygger på den vildfarelse, at aktiveringssystemet inden dommen fungerede efter lov og hensigt.

Det tyske valg den 22.september kan let blive en gentagelse af det danske Socialdemokratis katastrofevalg i november 2001: ingen kan se forskel på de politiske partier, Socialdemokratiet svigter lønmodtagerne interesser og krav

Nyhedsanalyse af Karen Sunds, DKP/ML

I TV2 nyhederne påstod den konservative justitsminister Lene Espersen, at den forhøjede retsafgift blev indført af ´SR-regeringen og venstrefløjen´.

af Søren Søndergaard, MF for Enhedslisten

Enhedslisten kræver dansk kursændring på Johannesburg-topmødet

Kommentar af Keld Albrechtsen, MF for Enhedslisten

Kampen for ophævelse af Aminas umenneskelige dom fortsætter

Debatindlæg af Nahid Riazi på vegne af Den internationale Komite mod stening den 21. august.

Sider

Abonnér på Arbejderen RSS