31 Oct 2020  

KBH: Overskyet, støvregn, dis, 12 °C

Danmarks kommunistiske Partis (DKP) landsledelse fordrer konsekvens i regeringens politik over for Israel

Udtalelse fra Danmarks Kommunistiske Partis landsledelsesmøde den 1. september 2002
Israel har i den forløbne sommer begået en række nye uhyrlige krigsforbrydelser i sin undertrykkelseskrig mod det palæstinensiske folk.

I denne situation, og specielt nu hvor Danmark har EU-formandskabet, bør den danske regering tage klar afstand fra de amerikanske krigsplaner. Al dansk støtte må på forhånd udelukkes.

Udtalelse fra Danmarks Kommunistiske Parti
Meget tyder på, at USA definitivt har besluttet sig for en ny krig mod Irak. Krigen begrundes i kampen mod den internationale terrorisme.

For mig betyder denne måde at arbejde med musik på, at der ved anvendelse af kendte rundgange i melodien ikke sker en kunstnerisk eller kompositorisk fornyelse som berettiger til copyright eller kodaafgifter af melodien.

af Holger Terp
Dette er en protest mod underholdningsindustriens copyright og kodaafgifter på populærmusik.
Baggrund:

Septemberforliget, den såkaldte grundlov for det danske arbejdsmarked, underskrives.

Efter en omfattende arbejdskamp, hvor arbejdsgiverne gennem måneder lockoutede i alt 30.000 arbejdere i byggefagene og jernindustrien, blev det såkaldte septemberforlig indgået mellem arbejdsgiverne og fagbevægelsens ledere.

KØBENHAVN - Kig forbi til reception med eller uden en brugt sofa...

Dansk-Cubansk Forening er flyttet til nye lokaler. Derfor inviterer foreningen sine medlemmer, venner og andre interesserede til reception lørdag den 14. september
Siden solidaritetshuset Cikaden på hjørnet af Griffenfeldsgade og Korsgade lukkede har Dansk-Cubansk Forening boet lidt afsides - på Nattergalevej i Nordvestkvarteret.

Regeringens politik betyder store stigninger i tog- og bustakster

af Keld Albrechtsen, trafikpolitisk ordfører, Enhedslisten
Regeringen vil have højere billetpriser i busser og tog. Det er konsekvensen af, at den foreslår statstilskuddet til nedsættelse af takster fjernet fra og med 2004.
Det vil komme oven i de prisstigninger, som amter og kommuner overalt i landet har budgetteret med allerede fra næste år, fordi regeringen har tvunget dem til at spare og undgå skattestigninger.

Bush og ´høgene´ i hans regering og militærrådgivning har i lige så lang tid sagt, at det ikke nyttede noget at få FN-inspektører ind - det var bedre at gå i krig med det samme

af Susanne Arends, Lønstrup
I flere måneder har den amerikanske regering forsøgt at varme op til en ny krig mod Irak. Denne gang har Saddam Hussein i lang tid sagt, at man vil tillade FN-inspektører, som skal undersøge, hvad Irak har af især kemiske våben.

På trods af regeringens klare ønske om at styrke området for de svageste grupper i samfundet, går amter og kommuner netop i disse uger i diametralt modsat retning.

af Michael Tungelund, KFUM's Sociale Arbejde i Danmark
Uacceptable besparelser og institutionslukninger følger i kølvandet på amternes og kommunernes spareforslag. De svageste grupper bliver endnu en gang taberne.
På trods af regeringens klare ønske om at styrke området for de svageste grupper i samfundet, går amter og kommuner netop i disse uger i diametralt modsat retning.

Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti ser stort på FN´s erklæring om menneskerettigheder

af Lotte Hansen, San Salvador, El Salvador
Mens vi svinger pisken over udvalgte ulande og straffer disse landes fattige med fratagelse af ulandsbistanden, begrundet i manglende demokrati og frihed, så blev et dansk lovforslag vedtaget i al hast inden Folketingets sommerferie.

Den larmende tavshed efter mit indlæg viser efter alt at dømme, at det er et tabubelagt emne. Tabuer hører ikke venstrefløjen til.

af Freja Wedenborg, København
I et indlæg den 14. juni her i avisen skrev jeg om aktionsdagen mod USA's udenrigspolitik og mod krig og terror den 20. april i år.

Sider

Abonnér på Arbejderen RSS