10 Dec 2019  

KBH: Ingen skyer af betydning, 4 °C

Hvilken krig venter så, nu hvor den kolde krig er slut. Bliver det en varm krig, en lunken krig, eller har krigene nu fået smag i form af bitre krige, søde krige eller krydrede krige...

'Den kolde krig er slut. Færdig. Kaput'! Det var det - nu må vi så se at komme videre. Det var meldingen fra den britiske udenrigsminister Jack Straw da NATO's udenrigsministre mødtes i tirsdags med deres russiske kollega Igor Ivanov. Alle var de enige om, at sådan var det - den kolde krig er slut. Hvad er det så for en krig, der nu skal til at begynde?

Livet er et regnebræt. Nu om dage, hvor arbejde og karriere skal være tilværelsens vigtigste identifikationspunkt, kræves der positive outputs af os hele tiden. For at klare det må vi sørge for også hele tiden at få positive inputs. Familie og venner skal fungere. Fritid.

Brænder man for noget, udover arbejdet, skal det helst kunne integreres i selve arbejdet. Og kan det ikke det, skal man i hvert fald være i stand til at hente psykisk overskud ud af det. For regnskabet er benhårdt.

Folkets Radio er skabt som en politisk radio, forankret i Fælles Kurs og den øvrige venstrefløj

Kommentar af Jørgen Tved, daglig leder af Folkets Radio
Gennem nogen tid har der været vanskeligheder på Folkets Radio, hvor flere udsendelser er blevet aflyst, og der har været dage hvor radioen slet ikke er kommet i luften.

Sygehusene i Tønder og Haderslev kan ikke nedlægges uden at have været til høring i otte uger

Debat af Baltser Andersen, Tønder
Strukturplanforslag 2004-2008 for sundhedsvæsenet i Sønderjyllands Amt vil, såfremt det vedtages i en sådan form, at der lukkes ét eller flere sygehuse føre til, at Planloven med krav om en formel regionplanhøring træder i kraft. Jeg skal her citere fra Hans Jacob Ranks responsum:

Overfor den brede offentlighed forsøger Dansk Folkeparti at fremstille sig som et socialt bevidst og EU-kritisk parti. Men bag facaden gemmer sig en helt anden virkelighed.

Debat af Søren Søndergaard, MF for Enhedslisten
I de seneste måneder har vi i Folketinget set Dansk Folkeparti stemme imod det ene forslag efter det andet om bedre forhold for pensionister, handicappede, kronisk syge med flere.

Danske soldater er ikke smittet af depleted uranium...

Debat af Holger Terp - www.fred.dk
Ingen af de 3.700 danske soldater, som har været udstationeret i Golfen eller på Balkan har fået leukæmi, viser en ny lægelig undersøgelse, som forsvaret har bestilt.

Storkapitalens ´krig imod terror´ er stadig i gang, og modstanden vokser.

Debat af Ron Ridenour, Silkeborg
Læserne af Dagbladet Arbejderen vil ellers i de sidste mange dage ikke have lagt mærke til, at der er en større modstand i gang - også i Danmark.
Den allerstørste demonstration, siden storkapitalen invaderede Afghanistan sidste oktober, foregik i København den 20 april. DKP/ML var ikke medarrangører (heller ikke KPiD og de to fra Enhedslisten).

Karen Riis-Jørgensen, medlem af EU-parlamentet for Venstre, havde den 15. april et indlæg i forskellige dagblade, som der er god grund til at korrigere lidt.

Debat af Eva Romme, Haslev
Jeg er enig med Karen Riis-Jørgensen, KRJ, i, at det er vigtigt at få gennemdebatteret det nyoprettede EU-konvents opgaver. At der er forskellige meninger om konventets betydning er naturligt, da hvert enkelt medlem bedømmer det set ud fra egen synsvinkel.

Generalforsamlingen kan konstatere, at valgkampen startede allerede i sommeren 2001, hvor en række politikere fra den nu siddende borgerlige regering erklærede sig parate til, så snart de kom til regeringsmagten, at ville ændre på de meget uhensigtsmæssige reparationsregler på skadede biler.

Udtalelse af Autobranchens Fagforening, Metal København, afdeling 14

USA mener at have patent på, hvor og hvornår der skal være krig og fred

Udtalelse af Murerarbejdsmændenes Fagforening, Århus
Vores fagforening har altid været mod krig og terror og går ind for fredelig sameksistens verden over. Det er derfor med den største bekymring, vi følger udviklingen på den internationale arena. USA mener at have patent på, hvor og hvornår der skal være krig og fred.

Sider

Abonnér på Arbejderen RSS