10 Dec 2019  

KBH: Ingen skyer af betydning, 3 °C

Svar på Jens Chr. Stausholms læserbrev i Dagbladet Arbejderen den 24. maj

Debat af Grethe Bille Nielsen, Nyborg
Jeg - en 76-årig kvinde - vil gerne svare Jens Chr. Stausholm, JCS, på hans læserbrev angående racisme-paragraffen. Jeg vil starte med dit sidste spørgsmål om, hvordan så mange arbejdere og pensionister kunne stemme på Dansk Folkeparti?

I valgkampen sidste efterår var alle partierne enige om, at de ældre skulle have bedre vilkår. Efter valget har VC-regeringen sparet på u-landsbistanden, miljøet, uddannelserne, ja næsten hvad som helst med den begrundelse, at der skulle flere penge til sygehusene og de ældre.

Udtalelse af SiD Silkeborgs bestyrelse
Alligevel kan vi nu opleve i Silkeborg, at socialudvalget vil spare 10,4 millioner kroner på de ældre og de handicappede. Det er ganske enkelt ikke anstændigt at løbe fra sine valgløfter på den måde!

´Bare en skide hjemløs´. Med disse ord har en 24-årig ung mand i Odense med stor klarhed defineret sin holdning til nogle af samfundets allersvageste og mest ulykkeligt stillede. Det var ´bare´ en hjemløs (undskyld: bare en skide hjemløs), han en lørdag aften fandt det for godt at forulempe, fordi manden ´lå og flød´, hvor han selv skulle gå

af Kristian Kristiansen, Odense

Hvor ydmyg skal man være? Det er blevet legitimt at kalde folk terrorister, mens det er strafbart at kalde folk racister. På denne og mange andre måder indskrænkes frihederne.

Grundlovsdag er blevet en hel fridag. Jo mindre grundlov jo mere fridag - ser det ud til. Dagen blev fejret ved at lukke hele butikken mens blæsten truede med at rive dannebrog af stængerne. 5. juni er en dag hvor der bruges store ord. 'Vi skal have en ydmyg holdning til magten...' sagde Fogh. Men hvem er magten? Befolkningen eller fremmede magter?

Én af undertegnedes sidste dage i firmaet NCC. I middagspausen gik snakken i skuret på ledelsen af arbejdspladsen. Der faldt en del bemærkninger om den unge ingeniør, der på den ene side ville holde os i en meget stram akkord og på den anden side ikke evnede at lede pladsen.

'Det er en uge siden, han fik at vide, vi mangler tolver-jern og tyver-jern. Da sagde han, det skulle komme dagen efter. Det er ikke kommet endnu.'
'Så må du sætte forskalling op. Han betaler ikke akkord-gennemsnit for ventetid, så det er bare med at være igang.'

Pædagogmedhjælpere forsamlet i Arbejdermuseet, Rømersgade i København den 30. maj til møde i protest mod besparelser på den Pædagogiske Grunduddannelse PGU, udtaler: Vi er vrede, og vi er bekymrede!

Udtalelse af Pædagogisk Medhjælper Forbund, PMF
Undervisningsminister Ulla Tørnæs har indført tilskudsloft på den pædagogiske grunduddannelses særligt tilrettelagte forløb. I år er loftet på 400 elever en besparelse på 40 procent i forholdt til aktiviteten sidste år.

Tiden kræver en anden verdensorden, hvor demokrati, social retfærdighed og fred er i centrum

Udtalelse fra 11 organisationer
Til presse, partier og organisationer.
Den internationale situation har efter terrorangrebet i USA den 11. september 2001 udviklet sig alvorligt.

Enhedslisten ønsker ikke længere at fortsætte forhandlingerne om et nyt medieforlig

Kommentar Af Søren Søndergaard, MF, mediepolitisk ordfører for Enhedslisten
Grundlæggende har Enhedslisten ingen tiltro til, at privatiseringer fører til noget godt. Det gælder også regeringens forslag om privatisering af TV2. Alligevel er vi gået ind i forhandlingerne om et nyt medieforlig, fordi vi mener, at det er afgørende at sikre, at der fortsat er to konkurrerende public-service kanaler i Danmark, og at dagbladene sikres bedre muligheder for at overleve.

Er det osten i musefælden, som skal lokke folk til også at sige ja til EU-forfatningen i år 2004...

Debat af Jens Topsøe-Jensen, Haslev
Utroligt mange misforståelser har rod i EU's tvetydige sprog og uhyggeligt omfattende love, der kvæler demokratiet, fordi det kun er professionelle djævle, lobbyister og konsulenter, som kan finde rundt i EU's enorme papirdynger.

Regeringen vedtog i går den meget omdiskuterede lov om deltid med hjælp fra Dansk Folkeparti

Udtalelse fra CO Arbejdspladsnetværket
Det er et tilbageskridt for aftalefriheden i Danmark, vi ikke har set magen til. Den såkaldte danske model undermineres, og det bliver fremover vanskeligt at lave aftaler mellem to ligeværdige parter.
De mere end 400 tillidsrepræsentanter landet over, som er med i CO Arbejdspladsnetværket tager skarp afstand fra lovvedtagelsen, men accepterer de demokratiske spilleregler.

Sider

Abonnér på Arbejderen RSS