31 Oct 2020  

KBH: Overskyet, 12 °C

En mand, der føler bitterhed overfor, at sammenholdet er for ringe, det er absolut ikke noget dårligt udgangspunkt

I foråret gav jeg i en del af mine skærveknusere udtryk for stigende vrede og bitterhed mod mit arbejde. Både mod firmaet og kammeratskabet - eller rettere det manglende kammeratskab - blandt os betonere indbyrdes.

For mig er det ubegribeligt, hvad der har fået de almindelige lønmodtagere til at stemme, som de nu har gjort, men nu kommer prisen, og den bliver dyr

af Mitchell Møller, København
Jeg ved ikke hvad der er gået galt i dette samfund, men aldrig før har fremmedhadet været større end det er i dag, og det mest rystende er, at det specielt trives blandt de ufaglærte, og blandt folk med en kort uddannelse bag sig. Det giver vitterligt stof til eftertanke.

Hillerød Kommune har mange symptomer på, at der er noget rivende galt i den måde, daginstitutionsområdet drives på.

Udtalelse fra strejkende pædagoger og medhjælpere i Hillerød
Vi har som ansatte tålt en hel del. Børne- og ungeområdet har holdt for i besparelsesrunder og omstruktureringer mange gange i de senere år, og de aktuelle bebudede besparelser er dråben, der får bægeret til at flyde over.

Uddannelsen bliver brugt som skraldespand og social opbevaring Alt dette kunne Lasse Bøttcher have rettet skytset mod, men i stedet retter han smed for bager

af Jens E. Buur, Odder
I JP Århus retter Lasse Bøttcher fra Metal Århus tidligere på ugen et heftigt angreb mod lærerne på smedeuddannelserne og kalder dem uduelige.
Alene det at han bruger JP som organ siger jo noget om manden. I salig Erik Hovmands tid var det ikke gået, men han havde jo også en faglig og politisk bevidsthed.

Per Stig Møller kunne lige så godt mødes med bin Laden

af Anders Fenger, Århus
Vores udenrigsminister og EU-formand, Per Stig Møller har lige trykket hånd med en bøddel under sit besøg med den israelske leder Sharon. Det burde give en dårlig smag i munden at mødes med terroristen over alle terrorister. Lad os se, hvorfor.

I 1878 tog den franske kvinderetsforkæmper Maria Deraismes sammen med en del andre ligesindede kvinder initiativet til ´Internationalt Kongres for Kvindens Rettigheder´.

På kongressen, som blev holdt i Paris, var også to arbejderkvindeorganisationer til stede, men deres tilslutning var forholdsvis lille. Tiltaget blev alligevel permanent og frem til 1912 blev der afholdt 13 kongresser.

Billedet bekræfter, at regeringens primære middel til at få flygtninge og indvandrere i arbejdet er gennem piskemetoden; nedsættelsen af introduktionsydelsen.

Udtalelse fra Dansk Socialrådgiverforening
Det er meget vanskeligt at vurdere det samlede indhold i finanslov 2003 vedrørende den aktive socialpolitik. Der mangler et afgørende element, nemlig konkretiseringen af planen 'Flere i arbejde'.

Med den nye regering har vi set flere angreb på den danske aftalemodel. Det gælder blandt andet deltidsloven og de bebudede indgreb mod eksklusivaftaler og konfliktrettigheder. Landsmødet opfordrer derfor til størst mulig opbakning til landsdækkende aktiviteter for en ny politik.

Åbent brev fra 504 tillidsvalgte samlet til SiD's Industrilandsmøde 14. og 15. september 2002
Til SiD's Hovedbestyrelse og Industrigruppens bestyrelse.

Motorvejene er ikke et af de steder, hvor regeringen sparer

af Svend Vestergaard Jensen, Jyder mod Overflødige Motorveje
Tid til forandring var VK-regeringens valgslogan. Men hvad er forandret i trafikpolitiken? Samme politik blot i et højere gear. Mere motorvej, flere biler i højere fart. De midt- og vestjyske jernbaner udsultes ved discount-udlicitering til det multinationale busselskab, Arriva. Vejen er banet for at Arrivas busser kan udkonkurrere togene, så endnu flere vælger risikoen og miljøbelastningen på landevejene.

Det vil efter vores opfattelse betyde, at såfremt flere skal have erstatninger for deres arbejdsskade, skal alle have mindre erstatninger. Hvilket er totalt uacceptabelt.

Udtalelse fra Arbejdsskadeforeningerne LFA og AVS
Beskæftigelsesministeren og regeringen var efter deres tiltrædelse, imod den tidligere regerings lovforslag, angående en reform af Arbejdsskadeområdet.
Ministeren ville høre arbejdsmarkeds-parterne igen, angående om de nu kunne blive enige om, hvordan en arbejdsulykke skulle defineres.

Sider

Abonnér på Arbejderen RSS