08 Aug 2020  

KBH: Let skyet, 26 °C

Stormødet udtrykker sin tilfredshed med, at en række af spareforslagene hermed er fjernet, og at forliget indeholder en række forbedringer på området.

Udtalelse fra Pædagoger og medhjælpere i Århus
Pædagoger og pædagogmedhjælpere forsamlet til stormøde torsdag den 12. september udtaler følgende:

Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti og Enhedslisten De Rød-Grønne har indgået et delforlig, der berører vores arbejdsområder. På et stormøde i dag har vi diskuteret forligsteksten.

Den israelske besættelsesmagt må tvinges til at rømme de besatte områder NU - Israels krigsforbrydelser mod det palæstinensiske folk må bringes til ophør

Udtalelse fra nordiske Boykot Israel bevægelser

KØBENHAVN - Ofrene fra Sabra og Shatila-flygtningelejrene mindes med levende lys i morgen

162 israelske og palæstinensiske børn er blevet dræbt de sidste to år. Et vidnesbyrd om deres tragiske og meningsløse død udstilles på Blågårds Plads i morgen mellem kl. 16 og 21.
Hvert barn repræsenteres af et par brugte børnesko, som udstilles sammen med barnets navn og oplysning om omstændighederne ved barnets død.

Jeg vil derimod, på egne og medlemmernes vegne, rette en stor tak til DR´s journalister for den solidariske kamp de kæmper mod Ultra Ny Løn, for det er jo det konflikten handler om.

af Ole Nors Nielsen, formand for SiD Havne- og Lagerarbejdernes Fagforening Aalborg
Mange mennesker tager afstand fra konflikten på Danmarks Radio (DR), blandt andet på grund af at journalisternes løn er stor nok, nogen større end andres, ja der er sågar stillet spørgsmål ved om DR skal bestå.

Men det er godt, at Anders Fogh og præsident Bush griber den røde fane og holder den rejst, når dens gamle bærere falder fra.

Der har nylig været international miljøkonference. Og det er fint. Det trænger vi til. Det tænker jeg tit på, når jeg cykler til eller fra arbejde.

Lad festugen tage udgangspunkt i den århusianske befolkning.

Åbent brev fra Helle Jørgensen og Rabih Azad-Ahmad
Til ledelsen af Århus Festuge,
Århus er en af de få byer i Danmark, der virkelig er beriget med en befolkning med flere kulturer.
Her er arabere, tyrkere og somaliere, blandet med danske hiphoppere, hippier og skatere. En blandet landhandel. En spændende smeltedigel.
Det er en værdifuld kraft for byen. Og det burde arrangørerne af Århus Festuge udnytte.

Spørgsmålet er, hvorfor skulle alt dette til i en by som Sønderborg, og hvorfor skulle der arresteres folk for en så uskyldig handling som at hoppe i vandet

af Henrik Poulsen, Sønderborg
Der er nu gået to måneder siden EU's topmøde i Sønderborg. To spørgsmål står tilbage.
Sønderborg blev ikke kendt ude i verden, som borgmesteren naivt regnede med, da han flot beværtede de fine ministre med følge. Der blev nævnt beløb på 100.000 kroner af borgmesteren og i adskillige læserbreve, men runde tal er jo lette at håndtere.

Hvorfor er der ikke et ord om en arbejdsskadereform i finanslovsforslaget, når regeringen godt ved, den kommer, og at den koster penge.

af Søren Søndergaard MF, Enhedslisten
En af de åbenlyse mangler i regeringens forslag til finanslov er, at der ikke er afsat en eneste ekstra krone til erstatninger for arbejdsskader. Det på trods af, at alle ved, at der er behov for en reform af arbejdsskadesystemet, som i dag er håbløst forældet.

KØBENHAVN - A.P. Møller og danske søfolk spillede en ofte overset rolle under krigen

'A.P. Møller og danske søfolks rolle under Anden Verdenskrig.' Det er titlen et offentligt debatmøde, som afholdes på torsdag i næste uge.
- Mødet tegner til at blive et spændende og afslørende møde med oplægsholdere, som er grundigt inde i emnet, fortæller Leif Larsen fra Dokumentationscenter mod Historieforfalskning.

Den spanske forfatter Frederico Garcia Lorca blev myrdet af fascisterne den 12. september 1936.

I en af den Spanske Borgerkrigs første dage blev han pågrebet i sin hjemby Grenada og ført ud af byen til en kløft, hvor han med koldt blod blev skudt.
Frederico Garcia Lorca var/er en af Spaniens mest berømte og sin tids mest fornyende forfattere. Han tilhørte den såkaldte 98-generation blandt spanske digtere og forfattere, som stod for en fornyende 'radikal' og 'liberal' holdning til livet, hvilket for nogle også gav sig udtryk politisk.

Sider

Abonnér på Arbejderen RSS