25 Feb 2021  

KBH: Spredte skyer, 10 °C

Dialog mellem borgere og politikere mangler

Åbent brev

Dialog mellem borgere og politikere mangler

Amager Fælleds Venner spørger Ombudsmanden: Kan det politiske system vedtage disse store anlægsprojekter uden en ordentlig, sundhedssikker offentlig politisk dialog og borgerinddragelse?

Åbent brev til Folketingets Ombudsmand, 12. januar 2021

I det forgangne år har vi levet under ekstraordinære restriktioner for at sikre borgernes sundhed. Dette har på mange måder sat begrænsninger for dialogen mellem borgere og politikere.

Fra politisk side bliver vores medlemmer mødt med en mur af tavshed.

Amager Fælleds Venner oplever dog i en konkret sag, hvordan behandlingen af lokalplanen for Vejlands Kvarter helt har fjernet dialogen mellem borgerne og politikerne.

Københavns Kommunes forvaltning og bygherren By & Havn (ejet af kommune og stat) har i disse ekstraordinære tider lavet et stort arbejde med at formidle projektet til borgerne. Desværre oplever vi, at dialogen om projektet mellem borgere og politikere har været så godt som ikkeeksisterende.

I de forskellige offentlige arrangementer, der er blevet afholdt det sidste år, møder deltagerne kun repræsentanter fra By & Havn, embedsmænd, arkitekter og ingeniører. Tilstedeværelsen af politiske repræsentanter fra Københavns Kommune har helt været fraværende. En direkte politisk dialog har dermed ikke kunnet finde sted til disse arrangementer.

Fra politisk side bliver vores medlemmer mødt med en mur af tavshed, og i nogle tilfælde bliver medlemmerne udelukket fra sociale medier, da politikerne ikke ønsker at indgå i en saglig dialog på disse platforme.

Vores muligheder for at gøre opmærksom på sagen og vores argumenter ved at demonstrere før afholdelsen af offentlige møder er ligeledes forhindret i denne tid. Specielt når møderne bliver afholdt digitalt. For hvordan informerer man deltagerne om, at der også er andre holdninger til de fremlagte planer, når man ikke kan komme i kontakt med mødedeltagerne, som man ellers kan ved at demonstrere inden et almindeligt offentligt møde?

Den grundlovssikrede ret til at demonstrere er fortsat til stede, men på grund af pandemien og risikoen for deltagernes sundhed er dette en mulighed, som er stærkt begrænset, som eksemplet overfor viser.

Selv om vi arbejder ihærdigt på at sikre deltagerne på den bedst mulige måde til en given demonstration, er der fortsat øget risiko for demonstranterne. Mange af vores støtter vil derfor, af gode grunde, ikke deltage på grund af den øgede smitterisiko.

I et forsøg på at nå ud til vores lokalpolitikere har borgerne indgivet 2.354 høringssvar, hvilket er rekordstort. Her stiller borgerne forskellige relevante kritiske spørgsmål til projektet, i håb om at vi derigennem kunne få politikerne i tale.

Mange af disse spørgsmål falder ikke inden for de juridiske rammer for en lokalplan. Derfor har forvaltningen valgt ikke at medtage disse i den videre proces. Spørgsmålet er så, hvordan kan borgerne nå ind til politikerne bag rådhusets mure, inden hele projektet bliver hastet igennem og vedtaget?

I lyset af den seneste udvikling i covid-19-pandemien og sundhedsmyndighedernes anbefaling om ikke at forsamles i større grupper har vi som organisation besluttet at tilsidesætte vores grundlovssikrede ret til at demonstrere.

På den baggrund har Amager Fælleds Venner anmodet Københavns Kommunes Teknik- og Miljøudvalg om at udskyde beslutningen om vedtagelse af lokalplanen for Vejlands Kvarter, indtil en ordentlig dialog mellem borgere og politikere kan finde sted i trygge rammer for alle parter.

Dette er dog afvist af udvalget, der tilsyneladende kun vil tage sig af de lovpåkrævede retningslinjer for lokalplansarbejdet, som specifikt omhandler byggeriet og ikke den politiske debat.

Et eksempel herpå er udtalelsen til TV2 Lorry fra Jakob Næsager (C), medlem af Københavns Kommunes Teknik- og Miljøudvalg:

"Jeg ser ikke noget formål i at udsætte beslutningen. Beslutningen blev reelt truffet under budgetforhandlingerne for to et halvt år siden, så det er en gammel beslutning, og der er ingen grund til at trække det i langdrag."

Denne linje er fortsat i går, mandag den 11. januar 2021, hvor et politisk flertal i Teknik- og Miljøudvalget har valgt at indstille lokalplanen til Borgerrepræsentationen.

Marcus Vesterager (A) blev spurgt at en journalist: "I har stemt for dette forslag, hvorfor har I det?"

"Det er en del af budgetaftalen, der blev lavet for efterhånden to et halvt år siden ..."

Dermed fortsætter den politiske behandling af dette kæmpe byggeprojekt i Københavns Kommune.

Amager Fælleds Venner vil derfor spørge Ombudsmanden, om det politiske system kan vedtage disse store anlægsprojekter uden en ordentlig, sundhedssikker offentlig politisk dialog og borgerinddragelse?

Med venlig hilsen, Steffen Rasmussen, talsperson for Amager Fælleds Venner

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


12. jan. 2021 - 15:49   12. jan. 2021 - 17:01

Åbent brev

fra Steffen Rasmussen, talsperson for Amager Fælleds Venner
Debat i Arbejderen
  • Vi bringer gerne læserbreve, kommentarer og kronikker, der er skrevet til Arbejderen.
  • Vi bringer også gerne udtalelser fra organisationer og fagforeninger.
  • Et læserbrev skal være mellem 500 og 3000 anslag inklusive mellemrum.
  • En kommentar må maksimalt være på 5000 anslag og en kronik på 8000 anslag inklusive mellemrum.
  • Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte og redigere i de indsendte tekster. Hvis der i indlægget henvises til, hvad andre har sagt eller mener, opfordrer vi til at bringe et link som kildeangivelse.
  • Indhold i læserbreve, kommentarer og kronikker udtrykker alene skribentens egen holdning – ikke Arbejderens. 
  • Indlæg sendes til debat@arbejderen.dk. Husk at angive navn og adresse (by).