25 Feb 2021  

KBH: Spredte skyer, 10 °C

Vi vil bygge Danmark op!

Læserbrev

Vi vil bygge Danmark op!

Kai Jensen og Irrenne Peier fra Boligaktionen har sendt et forslag til regeringen om at stimulere det almennyttige boligbyggeri.

Boligaktionen* har som nytårshilsen 3. januar 2021 sendt regeringen på Christiansborg et forslag om at stimulere det almennyttige boligbyggeri med en plan på 200.000 nye betalelige almennyttige boliger indenfor de næste 10 år.

For en bolig vi kan betale!

Samtidig påviser vi det irrationelle i ghettoforligsplanen, og hvordan den står i vejen for en progressiv økonomisk og social udvikling de kommende år.

Vi foreslår dermed både en løsning på problematikken med de udfordrede boligområder, beboersammensætningen og en konstruktiv erstatning for ghettoplanen med en bygge- og beskæftigelsesplan, som rykker Danmark socialt og økonomisk i den rigtige retning.

Vi har gennem hele det forudgående år samlet kræfterne om denne store almennyttige boligkampagne lokalt og regionalt.

Ikke mindst i bevidstheden om at der er kommunevalg 16. november 21.

I 2021 vil vi efterfølgende desuden henvende os til hele bolig-, fag- og arbejderbevægelsen og inddrage de store interessenter i vores fælles forsøg på at få Socialdemokratiet og regeringen på Christiansborg til at lægge nye fremsynede planer på baggrund af vores forslag.

For en bolig vi kan betale!

* "Boligaktionen har virket siden 1978, og før den tid hed vi "de boligsøgende" og en overgang "Helsingør Boligaktion (HB)". Vi har landspolitisk fokus på regering, partier og Folketing. Boligaktionen arbejder ekstraparlamentarisk som en gruppe og er dermed ikke en forening i traditionel forstand."

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


12. jan. 2021 - 10:59   18. jan. 2021 - 09:10

Læserbrev

af Kai Jensen og Irrenne Peier, Boligaktionen, Helsingør
Debat i Arbejderen
  • Vi bringer gerne læserbreve, kommentarer og kronikker, der er skrevet til Arbejderen.
  • Vi bringer også gerne udtalelser fra organisationer og fagforeninger.
  • Et læserbrev skal være mellem 500 og 3000 anslag inklusive mellemrum.
  • En kommentar må maksimalt være på 5000 anslag og en kronik på 8000 anslag inklusive mellemrum.
  • Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte og redigere i de indsendte tekster. Hvis der i indlægget henvises til, hvad andre har sagt eller mener, opfordrer vi til at bringe et link som kildeangivelse.
  • Indhold i læserbreve, kommentarer og kronikker udtrykker alene skribentens egen holdning – ikke Arbejderens. 
  • Indlæg sendes til debat@arbejderen.dk. Husk at angive navn og adresse (by).