25 Feb 2021  

KBH: Spredte skyer, 5 °C

Bevægelser fortsætter kampen, selvom flertal stemmer ja til at bygge på naturområder

Kamp i København

Bevægelser fortsætter kampen, selvom flertal stemmer ja til at bygge på naturområder

Mandag stemte et politisk flertal ja til at bygge på to københavnske naturområder. Amager Fælleds Venner og Fiskerhavnens Venner ruster sig nu til at fortsætte kampen mod byggeplanerne.

Fra demonstration 23. august 2018 mod byggeplanerne på Strandengen på Amager Fælled. De massive protester førte til, at politikerne droppede byggeplanerne på Strandengen, men i stedet besluttede at bygge på Lærkesletten på Amager Fælled og Stejlepladsen i Sydhavnen.
FOTO: Knud Erik Hansen
1 af 1

Kampen mod byggeplanerne på Amager Fælled og Stejlepladsen i Sydhavnen fortsætter, selvom et flertal i kommunens Teknik- og Miljøudvalg mandag besluttede at godkende de lokalplaner, der åbner for at bebygge de to områder.

Mange har en oplevelse af, at politikerne helt tilsidesætter borgernes mulighed for at få indflydelse på de beslutninger, de tager. 
Steffen Rasmussen, Amager Fælleds Venner

Talsmænd for både Amager Fælleds Venner og Fiskerhavnens Venner fastslår overfor Arbejderen, at den folkelige kamp for at bevare de to naturområder fortsætter.

De eneste politikere i Teknik- og Miljøudvalget, der stemte nej til lokalplanerne, var Enhedslistens to medlemmer og Alternativets ene medlem. Begge de to partier står også som de eneste udenfor budgetforliget i efteråret 2018, hvor det blev besluttet at bygge på Lærkesletten på Amager Fælled og Stejlepladsen ved siden af Fiskerhavnen i Sydhavnen.

Det betyder, at SF, Socialdemokratiet, Radikale, Dansk Folkeparti, Venstre og Konservative mandag stemte for lokalplanerne, der åbner for byggeri på de to naturområder.

Nej til at udskyde beslutning

Enhedslisten og Alternativet stillede forslag om at udskyde beslutningen til efter coronaepidemien, fordi den demokratiske proces omkring behandlingen af lokalplanerne har været lagt ned på grund af coronarestriktioner. Det blev nedstemt af alle partier på nær forslagsstillerne.

Det samme blev et forslag om at afvente resultatet af de seneste undersøgelser af giftstoffer i undergrunden på Amager Fælled, inden der blev taget endelig stilling til lokalplanerne. 

– Jeg er ked af, at politikerne ikke lyttede til forslaget om at udsætte beslutningen. Det havde vist et demokratisk sindelag fra deres side, hvis de havde valgt at tage situationen med pandemien i betragtning i en situation, hvor der er tale om så store projekter som det her, siger Steffen Rasmussen fra Amager Fælleds Venner.

– Jeg er sikker på, at mange har en oplevelse af, at politikerne helt tilsidesætter borgernes mulighed for at få indflydelse på de beslutninger, de tager. Det betyder, at mange føler sig afmægtige og bliver trætte af politik, tilføjer han.

Både Amager Fælleds Venner og Fiskerhavnens Venner havde inden mødet henvendt sig til politikerne og opfordret dem til at udskyde beslutningen på grund af coronaepidemien. Men det afviste politikerne altså. 

"Jeg ser ikke noget formål i at udsætte beslutningen. Beslutningen blev reelt truffet under budgetforhandlingerne for to et halvt år siden, så det er jo en gammel beslutning, og der er ingen grund til at trække det i langdrag", skriver  Konservatives Jakob Næsager, der også er medlem af Teknik- og Miljøudvalget, i et svar til Fiskerhavnens Venner.

Mere tydeligt kan det ikke siges, at hele høringen omkring lokalplanen er en skueproces, hvor der tales meget om borgerinddragelse, men hvor der ikke lyttes til borgerne, konstaterer Jan Mathisen fra Fiskerhavnens Venner.

– Beslutningen er reelt truffet, og den står ikke til at ændre af noget så ligegyldigt og imaginært som borgernes massive protester. Jakob Næsager kunne lige så godt skrive, at vi må være både dumme og naive, hvis vi tror, at borgerinddragelse kan ændre noget som helst. Jeg forstår godt, at stadig flere mister troen på demokratiet med en så arrogant politisk udmelding, siger Jan Mathisen.

Breve til Ombudsmanden

Både Fiskerhavnens Venner og Amager Fælleds Venner Venner har nu sendt et brev til Ombudsmanden og bedt om hans vurdering af, om kommunen kan vedtage så omfattende et projekt uden at sikre en reel dialog med borgerne og i en situation, hvor borgerne på grund af coronaepidemien er forhindret i at demonstrere og på anden måde protestere mod beslutningen.

Derudover har Amager Fælleds Venner også flere andre initiativer i støbeskeen.

– Hvis Borgerrepræsentationen stemmer ja til lokalplanerne på sit møde den 4. februar, hvor den endelige beslutning skal tages, er der mulighed for, at vi kan klage til Planklagenævnet over lokalplanen, der er meget mangelfuld på flere områder. Der ses ikke på den påvirkning, byggeriet har på hele Fælleden og ikke kun på byggeområdet, siger Steffen Rasmussen.

Han peger på, at et af problemerne med lokalplanen er, at den ikke i tilstrækkelig grad sikrer overholdelsen af internationale habitatsbestemmelser, der skal beskytte levesteder for dyr og planter.

På Amager Fælled lever blandt andet stor vandsalamander, der er totaltfredet i Danmark, og hvis levesteder er beskyttet gennem Bernkonventionens liste II og EU's habitatsdirektiv bilag 2 og 4.

Amager Fælleds Venner har også skrevet til Miljøministeriet med opfordring til, at Amager Fælled bliver udpeget til Natura 2000-område. Der er 257 Natura 2000-områder i Danmark. Hensigten med områderne er at sikre en særlig beskyttelse af bestemte arter og naturformer.

– Vi mener, at Amager Fælled skal udnævnes til Natura 2000-område på grund af det rige dyreliv, siger Steffen Rasmussen. 

Bliver en del af kommunalvalgkampen

– Derudover vil vi gøre kommunalvalget i efteråret til et grønt kommunalvalg, hvor naturen kommer til at stå i centrum, tilføjer han.

Også Jan Mathisen fra Fiskerhavnens Venner peger på, at kampen om Stejlepladsen og Amager Fælled bliver helt central op til kommunalvalget.

– Jeg håber, at de partier, der stemmer ja til byggeplanerne, får en ordentlig omgang klø. Der er ingen tvivl om, at spørgsmålet om, hvorvidt det er hensynet til mennesker og natur eller hensynet til profit, der skal styre, bliver helt centralt ved det her kommunalvalg, konstaterer han.

Bestyrelsen i Fiskerhavnens Venner skal mødes i weekenden og diskutere den videre kamp for Stejlepladsen. Personligt mener Jan Mathisen, at det vil være en god idé at kræve en bindende folkeafstemning om byggeplanerne på de grønne områder.

– Beslutningen har måske bred opbakning i Borgerrepræsentationen. Men hvad med københavnernes opbakning? Vi er aldrig blevet spurgt. Det er på tide, at det sker, erklærer han.

Artiklen kan downloades og printes i PDF her

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


12. jan. 2021 - 14:54   01. feb. 2021 - 15:21

Natur

ur@arbejderen.dk