25 Feb 2021  

KBH: Spredte skyer, 10 °C

Villumsen på afveje

Udtalelse

Villumsen på afveje

Udtalelse fra Internationalt Udvalg, Enhedslisten, om Venezuela og Enhedslistens stemme i EU-parlamentet.

Nikolaj Villumsen.
FOTO: GUE-NGL/CC2.0
1 af 1

Udtalelse om Venezuela og Enhedslistens stemme i EU-parlamentet, fra Internationalt Udvalg

Internationalt Udvalg erklærer sig uenig i, at Nikolaj Villumsen undlod at stemme om EU-parlamentets resolution om Venezuela 10. juli og en tidligere 16. januar 2020.

Vi mener, at Enhedslistens EP-medlem skulle have stemt imod

Vi mener, at Enhedslistens EP-medlem skulle have stemt imod – fordi resolutionen udtrykker et klart ønske om regimeskifte i Venezuela og ser Guaidó som den legitime præsident i landet.

Resolutionen udtrykker også en støtte til, at Venezuelas guldreserver i Storbritannien er blevet stillet til rådighed for Guaidó.

Igennem lang tid har det været USA's og EU's politik at arbejde for regimeskifte i Venezuela og indsætte et regime, der er mere følgagtigt over for USA – og således give USA bedre kontrol over Venezuelas enorme olieforekomster.

Vi mener, det er centralt at modvirke dette, blandt andet ved at stemme mod resolutionen. Vi noterer os også, at SF stemte imod, ligesom det store flertal af venstrefløjsgruppen GUE-NGL’s medlemmer.

Vi er ikke ukritiske over for præsident Maduro og de krænkelser af menneskerettigheder, der finder sted i Venezuela, og noterer os også, at der i Venezuela er en opposition til venstre for Maduro. Ved at stemme imod resolutionen ville Enhedslisten ikke udtrykke nogen støtte til Maduros styre. Men vi mener, at det må være det venezuelanske folk, der bestemmer, hvem der er dets regering – og ikke USA og EU.

Vi mener, det er forkert – som EU gør – at afvise at sende observatører til valget søndag 6. december.

Udtalelsen blev behandlet på Internationalt Udvalgs møde 2. december, og 23 stemte for, mens 2 undlod.

Forslag til udtalelsen var på forhånd sendt ud i Internationalt Udvalg, og Nikolaj Villumsen var bekendt med forslaget, men kunne ikke deltage på mødet.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


11. jan. 2021 - 13:06   11. jan. 2021 - 14:33

Udtalelse

af Internationalt Udvalg, Enhedslisten
Debat i Arbejderen
  • Vi bringer gerne læserbreve, kommentarer og kronikker, der er skrevet til Arbejderen.
  • Vi bringer også gerne udtalelser fra organisationer og fagforeninger.
  • Et læserbrev skal være mellem 500 og 3000 anslag inklusive mellemrum.
  • En kommentar må maksimalt være på 5000 anslag og en kronik på 8000 anslag inklusive mellemrum.
  • Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte og redigere i de indsendte tekster. Hvis der i indlægget henvises til, hvad andre har sagt eller mener, opfordrer vi til at bringe et link som kildeangivelse.
  • Indhold i læserbreve, kommentarer og kronikker udtrykker alene skribentens egen holdning – ikke Arbejderens. 
  • Indlæg sendes til debat@arbejderen.dk. Husk at angive navn og adresse (by).