07 Mar 2021  

KBH: Spredte skyer, 5 °C

Trods 2700 høringssvar: Forvaltning ser stort på kritik af byggeri på grønne områder

Afgørende møde mandag

Trods 2700 høringssvar: Forvaltning ser stort på kritik af byggeri på grønne områder

På mandag bliver byggeplanerne på Amager Fælled og Stejlepladsen behandlet politisk i kommunens Teknik- og Miljøudvalg. Trods rekord mange kritiske høringssvar lægger forvaltningen kun op til meget få og meget små ændringer af lokalplanerne.

Stejlepladsen i Sydhavnen hvor der planlægges byggeri på op til 72.000 kvadratmeter.
FOTO: Jessie Seehuusen
1 af 1

På mandag skal Teknik- og Miljøudvalget i Københavns Kommune stemme om de lokalplaner, der åbner for store byggerier på tidligere fredede områder på Amager Fælled og Stejlepladsen i Sydhavnen.

Generelt set er hele lokalplanen et salgsmateriale, hvor kommunen forsøger at sælge deres projekt. De lægger ikke op til saglige vurderinger af hele projektet.
Steffen Rasmussen, Amager Fælleds Venner

Politikerne i udvalget skal træffe deres beslutning på baggrund af den offentlige høring om lokalplanerne og miljørapporter. Der er indkommet samlet set over 2700 høringssvar til de to lokalplaner. Langt de fleste er kritiske overfor byggeplanerne og protesterer imod, at kommunen nu vil bebygge endnu flere af Københavns grønne områder.

Men Teknik- og Miljøforvaltningen tager stort set ingen notits af den omfattende kritik og bekymring, der kommer til udtryk i høringssvarene. Den foreslår begge lokalplaner vedtaget med ganske få mindre ændringer. 

Stejlepladsen er der lagt op til et byggeri på op til 72.000 kvadratmeter. Den eneste ændring af lokalplanen på baggrund af høringssvar fra borgere er, at højden i en lille del af byggeriet sænkes fra fem til fire etager. Resten af forvaltningens få forslag til ændringer imødekommer indsigelser fra bygherre.

– Alle relevante indsigelser mod den elendige lokalplan og miljøvurdering bliver bare fejet af bordet af forvaltningen uden egentlige begrundelser. De tager slet ikke højde for kritikken af, hvilke konsekvenser byggeriet vil have for det unikke miljø i Fiskerhavnen, der ligger lige ved siden af Stejlepladsen. De siger bare, at det ikke vedrører lokalplanen, fordi den kun omfatter selve Stejlepladsen. Men vi har jo netop klaget over, at man ikke laver en lokalplan for hele området, som ser på konsekvenserne for området som helhed, siger Jan Mathisen fra Fiskerhavnens Venner.

Et unikt kulturmiljø

Fiskerhavnen stammer tilbage fra 1948 og fungerer i dag som tilholdssted for nogle af de sidste erhvervsfiskere i København. Her er små selvbyggede træhuse og en helt særlig stemning, fremhæver de lokale beboere. Stejlepladsen har gennem alle årene været brugt af fiskerne til at hænge deres garn til tørre. Også i dag bruges pladsen til det formål.

Jan Mathisen ved demonstration mod byggeplanerne.
Aage Christensen

– Kommunen siger selv, at Fiskerhavnen er et unikt og bevaringsværdigt kulturmiljø. Men alligevel vil man placere 550 lejligheder i en helt anden stil og med et stort antal beboere lige op og ned ad Fiskerhavnen. Selvfølgelig vil det komme til at påvirke Fiskerhavnen. De nye beboere har ikke et forhold til det her miljø. Der vil helt sikkert komme klager over larm, lugt, de hjemmebyggede huses udseende, at der ikke er bådepladser til de nye lejligheder og så videre, siger Jan Mathisen.

– Kommunen har ikke undersøgt værdien af miljøet i Fiskerhavnen eller taget stilling til, hvordan det kan bevares. Man påstår bare, at nybyggeriet ikke vil betyde en væsentlig påvirkning af Fiskerhavnen, tilføjer han.

Naturen kommer under pres

Også når det gælder lokalplanen for byggeriet på Amager Fælled, er der tale om få og små ændringsforslag fra forvaltningen, hvoraf en stor del imødekommer ønsker fra bygherre. Den største ændring er, at andelen af flade tage, der må bruges til opholdsareal, hæves fra 20 til 30 procent.

Planen er at bygget et nyt boligområde på 219.000 kvadratmeter med skole, daginstitutioner, plejehjem, serviceerhverv og butikker på Lærkesletten på Amager Fælled.

Forvaltningen afviser bekymringer over byggeriets konsekvenser for naturen og biodiversiteten på Fælleden og fastholder, at planerne om at plante nye træer, lave grønne facader og sætte redekasser op i den nye bydel vil tiltrække nye arter. Bekymringerne over den forurenede jord i området og de uløste trafikproblemer afvises med, at det er der sikret løsninger på.

– I forhold til trafikken er problemet, at der ikke laves en helhedsvurdering for området. I lokalplanen ser man kun på den trafik, der kommer i Vejlands Kvarter, som det nye byggeri kaldes. Man ser ikke på, at der samtidig kommer øget trafik fra andre nye bebyggelser i området som for eksempel Bella Kvarter, der ligger lige overfor Vejlands Kvarter, siger Steffen Rasmussen fra Amager Fælleds Venner.

Steffen Rasmussen viser, hvordan materialet i lokalplanen fortegner virkeligheden.
Carl-Aage Jensen

Han påpeger, at den samme manglende helhedsvurdering gælder i forhold til konsekvenserne for dyrelivet i området. Man ser kun på det område, hvor der planlægges byggeri, men ikke på konsekvenserne for Fælledens dyre- og planteliv som helhed, ved at man placerer omkring 5000 mennesker midt i et naturområde.

– Naturen har brug for plads. Men det forholder man sig ikke til. Man bebygger mere og mere af Amager Fælled, og det samme gør man alle andre steder. Det er skræmmende, konstaterer Steffen Rasmussen.

– Generelt set er hele lokalplanen et salgsmateriale, hvor kommunen forsøger at sælge deres projekt. De lægger ikke op til saglige vurderinger af hele projektet, tilføjer han.

Når det gælder bekymringerne over forureningen i jorden under det planlagte byggeri, har Amager Fælleds Venner nu rettet henvendelse til Sundhedsstyrelsen for at få dem til at vurdere, om det er sundhedsmæssigt forsvarligt at bygge boliger på den tidligere lossepladsgrund. 

>> LÆS OGSÅ: Vejlands Kvarter og folkesundheden

– Vi håber, at Sundhedsstyrelsen vil se på sagen. Det vil jo være forfærdeligt, hvis vi om ti år finder ud af, at beboerne bliver sundhedsmæssigt påvirket af forureningen, siger Steffen Rasmussen.

Krav om at udskyde beslutning

Amager Fælleds Venner og Fiskerhavnens Venner har rettet henvendelse til overborgmester Lars Weiss samt Teknik- og Miljøudvalget for at få udskudt den endelige vedtagelse af lokalplanerne for de to naturområder. De henviser til, at det ikke har været muligt at gennemføre en reel demokratisk høringsproces på grund af coronaepidemien.

– Politikerne burde tage behandlingen af lokalplanerne af dagsordenen på mandagens møde. Det er ikke rimeligt at tage så vigtig en beslutning i en situation, hvor borgerne ikke har mulighed for at påvirke politikerne gennem folkelige aktiviteter som demonstrationer, foretræde for udvalget, store møder og lignende, siger Jan Mathisen.

Fiskerhavnens Venner havde planlagt en fakkeldemonstration på Stejlepladsen den 3. januar i protest mod byggeplanerne. Men på grund af de skærpede coronarestriktioner blev deltagerantallet begrænset til kun 50 med meget god afstand, mens andre var henvist til at følge med online.

De to organisationer havde også planer om sammen at lave en stor protest op til mødet i Teknik- og Miljøudvalget, men også det er blevet droppet på grund af de høje smittetal.

Borgermøder og andre initiativer under høringsprocessen blev ligeledes meget begrænset på grund af coronaregler.

Protester trods coronaepidemi

På trods af svære forhold bruger både Amager Fælleds Venner og Fiskerhavnens Venner tiden op til mandagens møde på at synliggøre den store frustration og vrede over byggeplanerne på de to grønne områder. I denne uge har der været indrykket helsidesannoncer i fire forskellige københavnske lokalaviser med opfordring til politikerne om at stemme nej til byggeplanerne. Annoncerne er betalt af københavnske borgere.

Der er også blevet taget kontakt til politikerne og sendt opfordringer til at stemme nej, både fra en række enkeltpersoner og fra større grupper. Amager Fælleds Venner har sendt en appel til politikerne på vegne af 1096 borgere, mens Fiskerhavnens Venner har fået 536 underskrifter på sin opfordring til at droppe byggeplanerne.

Mandag gennemfører de to folkelige bevægelser i fællesskab en lille, coronasikker banneraktion foran Københavns Rådhus. Fra klokken 10 til 15 vil fire til fem aktivister stå med bannere, som kræver, at de to naturområder bliver bevaret. 

Musikere optræder til stor støtteevent

På søndag, dagen før mødet i Teknik- og Miljøudvalget, afholdes en stor online-støtteevent for byens vilde natur og kultur. Her vil en række professionelle kunstnere optræde, og der vil være taler af en række fagfolk, blandt andet fra Danmarks Naturfredningsforening.

Initiativtager til det store arrangement er Louise Brüel Flagstad, sanger, musiker og vocal coach.

– Jeg har taget det her initiativ, fordi jeg simpelthen er så bekymret over, at man bliver ved med at bygge på naturområder. Både den vilde natur og den vilde kultur er sårbare og pressede, de er ikke ordentligt integreret i vores samfund i dag. Den vilde natur og den vilde kultur bliver ikke rigtig regnet for noget, fordi der ikke er penge i det. Men værdien af de to ting kan ikke gøres op i penge. Det handler om, hvilket samfund vi giver videre til fremtidige generationer, siger Louise Brüel Flagstad.

Hun påpeger, at kulturlivet lige nu er ekstremt presset på grund af coronaepidemien, men fastslår samtidig, at det vilde kulturliv altid er under pres. 

Søndagens støtteevent starter klokken 14 og foregår på YouTube. Her vil være optræden af en lang række forskellige musikere, der bakker op om initiativet. På programmet er blandt andre Agnes Obel, Annisette, Anne Marie Helger, Billie Koppel og Nisse ThorBjørn CPH SLIM.

– Med den her event ønsker vi at lave et opråb til både de københavnske politikere og landspolitikerne og starte en debat om, hvorvidt det er den rigtige vej, vi går lige nu, siger Louise Brüel Flagstad.

Støtteeventen støttes af blandt andre Danmarks Naturfredningsforening, Fiskerhavnens Venner og Amager Fælleds Venner.

Fastholder politikerne i Teknik- og Miljøudvalget at behandle lokalplanerne på mandag på trods af opfordringer til at udskyde beslutningen, vil lokalplanerne efterfølgende skulle til endelig behandling i Borgerrepræsentationen den 21. januar.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


08. jan. 2021 - 13:52   08. jan. 2021 - 17:07

Natur

ur@arbejderen.dk