25 Feb 2021  

KBH: Spredte skyer, 5 °C

Ældreområdet skal højere op på den politiske dagsorden

Blogs

Peter Kay Mortensen
Formand for Faglige Seniorer Nordsjælland
Formand for Faglige Seniores kommunalpolitiske landsudvalg. Tidligere formand for LO Hovedstaden. Forhenværende regionsrådsmedlem for Socialdemokraterne.
Blogindlæg af Peter Kay Mortensen

DEL DETTE BLOGINDLÆG

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
Torsdag, 07. januar, 2021, 08:55:01

Ældreområdet skal højere op på den politiske dagsorden

Når man ser på, hvad der er sket det seneste år på den politiske scene, så er det klart, at det meste har handlet om corona.

Det er vigtigt, at den kommende velfærdslov medvirker til at løfte ældreområdet. 

Det er nu godt, at vi har fået en vaccine, som kan medvirke til, at vi kommer tilbage til en mere normal tilværelse.

Krisen har været særdeles hård ved hele plejesektoren. Mange ældre på vores plejecentre har været isoleret mere eller mindre, og de ansatte i plejesektoren har kæmpet en daglig kamp for at skabe en tålelig tilværelse for de ældre.

Det er derfor helt rigtigt, at det er såvel de gamle på plejehjem og de ansatte i sundhedssektoren, der står forrest til at blive vaccineret.

Derfor er der også en grund til at takke alle i sundhedssektoren, der har været i front her under krisen. Det er samtidig også grund til at takke alle de personer, der på denne ene eller anden måde frivilligt har været med til at hjælpe.

Det har været med kontakt til ensomme og med hjælp til indkøb til dem, der ikke har kunnet forlade deres hjem. Jeg forstår godt, at statsminister Mette Frederiksen adresserede en tak til de mange, der har udvist en solidarisk handling i denne svære tid.

Der er også grund til at fremhæve, at selv om regeringen i stor udstrækning har været optaget af krisen, så har de fået vedtaget Arne-reformen med ret til tidlig pension for nedslidte. Samtidig blev retten til førtidspension også forbedret.

Fokuspunkter i 2021

Her i 2021 kommer der flere ting på den politiske dagsorden. En velfærdslov, decentralisering af væsentlige samfundsopgaver og yderligere tiltag på klima og miljø.

Det er vigtigt, at den kommende velfærdslov medvirker til at løfte ældreområdet. Med baggrund i ældretopmødet er der rejst ret store forventninger til forbedringer.

Det er helt fint med mere nærpoliti, flere lokale uddannelsesmuligheder med mere. Men det er lige så vigtigt, at sundhedsområdet får det rigtige løft lokalt.

Vi skal have gjort op med det kommunale serviceloft, som straffer kommuner, der yder en ordentlig service, og vi må have fjernet skellet mellem serviceloven og sundhedsloven, så borgerne ikke risikerer at falde ned mellem to stole.

Kommunalvalg

Her i 2021 skal vi også have kommunevalg, og det er her, den lokale opgavevaretagelse skal bedømmes.

Jeg husker tydeligt valget i 2017. Her blev der givet rigtig mange løfter om forbedringer, blandt andet på ældreområdet. Ser vi tilbage på, hvad der er sket, så er det ikke mange af disse løfter, der er indfriet.

Vi mangler stadigvæk de rette forbedringer i den lokale hjemmepleje og på plejecentrene. Vi har stor mangel på egnede ældreboliger, og flere kommuner er ikke i stand til at overholde den lovpligtige ventelistegaranti på en plejehjemsplads.

Vi oplever også en underdimensionering af demensområdet i flere kommuner, både når vi taler aktivitetscentre, plejehjemspladser og uddannet personale.

Jeg kunne nævne flere områder, hvor der er plads til forbedringer i ældreplejen. Jeg håber, at det vil være muligt gennem tættere kontakt med lokalpolitikerne at få ældreområdet højere op på den politiske dagsorden, især her op til kommunevalget den 16. november 2021.

Nyeste: Idekamp