25 Feb 2021  

KBH: Spredte skyer, 5 °C

En dansk satsning på grøn brint og Power-2-X kræver massiv støtte, men belønningen er enorm

Blogs

Thomas Meinert Larsen
lektor og politisk rådgiver for Klimabevægelsen i Danmark
Klimabevægelsen er en partipolitisk uafhængig bevægelse

DEL DETTE BLOGINDLÆG

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
Fredag, 08. januar, 2021, 06:22:22

En dansk satsning på grøn brint og Power-2-X kræver massiv støtte, men belønningen er enorm

EU-kommissionen vil satse stort på at etablere en grøn brintøkonomi i Europa og gerne globalt. Den dårlige nyhed er imidlertid, at prisen på produktion af grøn brint og P2X-brændsler endnu er noget højere end prisen på fossile brændsler med de nuværende lave priser på CO2.

At omstille hele Danmarks energiforbrug væk fra fossile brændsler kræver teknologisk og økonomisk attraktive alternativer.

Med en satsning på grønt brint og P2X-brændsler vil der følge tusindvis af nye arbejdspladser. Men vi skal i gang nu, hvis vi skal levere mærkbare CO2-reduktioner før 2030.

Heldigvis er vi godt i gang med at gøre vores strøm, vores varme og den lette transport stort set CO2-neutral, primært drevet af vind, sol og markant øget elektrificering.

Men energiintensiv industri, tung lastbiltransport, interkontinental skibsfart og luftfart er endnu helt og aldeles baseret på fossilt og klimaskadeligt kul, olie og gas, og disse sektorer synes umulige at elektrificere langt ud i fremtiden.

Meget peger dog på, at løsningen til disse ”hard-to-abate”-sektorer vil være grøn brint og Power-2-X (P2X)-baserede grønne brændsler som ammoniak, metanol eller eFuels, der kemisk minder om almindelige kulbrinter, men som er produceret med grøn brint (produceret med elektrolyse og grøn strøm) og kulstof bibragt ved udtrækning af CO2 fra atmosfæren.

Fra EU-kommissionen har man allerede meldt ud, at man vil satse stort på at etablere en grøn brintøkonomi i Europa og gerne globalt.

For lav CO2-pris

Den dårlige nyhed er imidlertid, at prisen på produktion af grøn brint og P2X-brændsler endnu er noget højere end prisen på fossile brændsler med de nuværende lave priser på CO2.

Forventningen er dog, at prisen på disse grønne brændsler vil falde ganske markant over de kommende år, i takt med at produktionen opskaleres, ligesom det skete for vind og sol. Men det kræver altså en ganske markant offentlig støtte i starten.

Denne støtte kan ske på forskellige måder, dels i form af lavere afgifter på at benytte elnettet ved produktion af grøn brint, dels ved direkte tilskud til brint- eller P2X-brændselsproduktionen, dels ved direkte støtte til aftagere af grøn brint eller P2X-brændsler, og gerne ved regulering i form af en grøn mærkningsordning og etablering af ambitiøse iblandingskrav i transporten.

Arbejdspladser

Med en satsning på grønt brint og P2X-brændsler vil der følge tusindvis af nye arbejdspladser. Men vi skal i gang nu, hvis vi skal levere mærkbare CO2-reduktioner før 2030.

Et første skridt er den annoncerede danske strategi for brint/P2X og CCU/CCUS, som ventes fra regeringen i løbet af 2021. En vigtig erkendelse er dog, at det vil kræve en enorm udbygning af Danmarks nuværende strømproduktion fra vind og sol for at kunne producere tilstrækkeligt med grøn brint og P2X-brændsler.

En dansk brint/P2X- og CCS/CCUS-strategi bør derfor også have et meget højt fokus på øget energieffektivisering og reduktion af energiforbrug, hvis vi skal lykkes med at gennemføre omstillingen til CO2-neutralitet.

Vi skal desuden acceptere, at det kræver milliardstore investeringer, men at investeringen betaler sig flerfold tilbage, når omkostningerne fra konsekvenserne af accelererende klimaforandringer udebliver. Og vi har egentlig ikke nogen plan B.

Nyeste: Idekamp