11 Apr 2021  

KBH: Overskyet, let støvregn, 3 °C

Bagmændene bag Lynetteholm mødte borgerne online

Borgermøde om Lynetteholm

Bagmændene bag Lynetteholm mødte borgerne online

Bygherren By & Havn og deres rådgivere stod tirsdag for skud, da borgere stillede spørgsmål om alt fra lastbilstøj til konsekvenserne for havmiljøet dér, hvor den kunstige ø Lynetteholmen skal ligge.

Spørgelysten var stor, da borgerne tirsdag fik mulighed for at spørge By & Havn om Lynetteholm-projektet.
FOTO: Screendump: Byoghavn.dk
1 af 1

Spørgelysten var stor bag skærmene, da By & Havn tirsdag afholdt tre onlinemøder om konsekvenserne for miljø og mennesker, hvis den kunstige ø Lynetteholm bliver oprettet.

Hvis Folketinget siger ja til projektet, er vi klar til at gå i udbud og begynde at anlægge Lynetteholm i slutningen af året.
Anne Skovbro, By & Havn

Lynetteholm er betegnelsen for den 2,8 kvadratkilometer store halvø, der efter planen skal ligge mellem Refshaleøen og Nordhavn i København. Øen skal oprettes ved de næste 30 år at køre 80 millioner ton (især forurenet) jord med lastbiler i pendulfart gennem København.

By & Havn er bygherre for det omfattende Lynetteholm-projekt.

Vegetation forsvinder

Opførelsen af den kunstige halvø Lynetteholm har medført heftig diskussion og bekymring for den øgede belastning, de mange lastbiler, der transporterer jord, kommer til at forårsage – både i forhold til støj og i forhold til miljøet, når havbunden bliver fyldt op med jord.

Flere borgere spurgte ind til konsekvenserne for miljøet – især havmiljøet.

– Vi kan ikke undgå, at der vil være bundvegetation og muslingebanker, der forsvinder, indrømmer projektchef i konsulent- og rådgivningsfirmaet COWI Henrik Hostrup Pedersen.

Konsekvenserne for havmiljøet blev uddybet af Hydraulisk Institut.

– Når man fylder et område op, vil der være nogle muslingebanker, som engang bliver ødelagt, når man placerer noget ovenpå det. Men til gengæld skaber man et kystlandskab med sandstrand. Så der kommer noget andet til erstatning. Men der er selvfølgelig noget, der bliver tabt, lød det fra senioringeniør fra Hydraulisk Institut Ole Christensen.

Men hvor meget natur på land kommer der egentligt ud af de cirka 270 hektarer, der bliver oprettet med Lynetteholm? Det kan borgerne ikke få svar på.

– Vi har ikke lagt os endeligt fast på, hvordan balancen skal være. Vi ved, at Københavns Borgerrepræsentation gerne vil have mulighed for, at have indflydelse på det endelige design. Derfor vil vi være meget kede af i dag at skulle låse os fast på et tal, lød det fra administrerende direktør i By & Havn Anne Skovbro.

Der findes alternativer

By & Havn forsøger især at sælge projektet på, at formålet er at klimasikre København, i tilfælde af at havene stiger som følge af klimaforandringer.

Flere borgere spurgte ind til, om det overhovedet er nødvendigt at bygge Lynetteholm – findes der ikke alternative måder at klimasikre København på? Det bekræftede en af eksperterne i panelet.

– Man kan sikre, at der er et beredskab, der i tilfælde af en stormflod sikrer, at København ikke bliver oversvømmet, lød vurderingen fra Hydraulisk Instituts Ole Christensen.

Overtræder støjværdier

Flere borgere krævede også svar på, hvor mange år de skal leve med støj fra oprettelsen af Lynetteholm?

– De næste to-tre år vil der være støj i forbindelse med anlægsarbejdet. Herudover vil der i driftsfasen, hvor vi fylder Lynetteholmen op med jord i løbet af de næste 30-35 år selvfølgelig være noget støj fra den her lastbilstrafik, forklarede Henrik Hostrup Pedersen fra COWI.

Bygherren By & Havn forsøgte at berolige borgerne og tale støjgenerne ned.

– Det er ikke noget, man vil føle sig påvirket af, forsikrede anlægschef hos By & Havn Hans Vasehus.

Men rådgivningsfirmaet Rambøll, der står bag den såkaldte VVM-rapport, der kortlægger konsekvenserne for natur og mennesker – herunder også støjforurening – gjorde det klart, at der er scenarier, hvor støjgrænserne vil blive overskredet.

– Der vil være zoner, hvor grænseværdierne for støj er overskredet – både i anlægsperioden og driftsperioden – både når det gælder vejtransporten af jord og støj fra byggepladsen. Beregningerne i VVM-rapporten viser, at der i visse perioder og i visse områder er overskridelser af støjgrænsen. Når vi når længere frem med projektet, må vi vurdere, om der er behov for særlige tiltag i nogle områder, lød det fra seniorkonsulent hos Rambøll Claus Fisher.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen sendte i sidste måned den såkaldte VVM-rapport i offentlig høring frem til den 25. januar.

 – Vi forventer, at Folketinget nu går i gang med beslutningsprocessen om Lynetteholm. Hvis Folketinget siger ja til projektet, er vi klar til at gå i udbud og begynde at anlægge Lynetteholm i slutningen af året, forklarede administrerende direktør i By & Havn Anne Skovbro.

Anlægsloven ventes førstebehandlet i Folketinget til marts og endelig vedtaget i juni 2021.

Den 13. januar kan du deltage i endnu et offentligt onlinemøde om Lynetteholm. Denne gang arrangeret af Christianshavns Lokaludvalg og Indre Bys Lokaludvalg.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


07. jan. 2021 - 09:31   07. jan. 2021 - 11:05

Lynetteholm

ml@arbejderen.dk
Lynetteholm
 • Den 5. oktober 2018 præsenterede daværende statsminister Lars Løkke Rasmussen sammen med Københavns overborgmester Frank Jensen en principaftale mellem staten og Københavns Kommune om at bygge en kunstig ø, Lynetteholm, ved indsejlingen til Københavns Havn samt anlægge en ny østlig ringvej og en ny metrobane i området. Det sker uden forudgående debat i Københavns Borgerrepræsentation, Folketinget eller i offentligheden.
 • Den 25. oktober 2018 tilsluttede et flertal i Folketinget sig principaftalen. For stemte Socialdemokratiet, Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti, Radikale, SF og Liberal Alliance.
 • 22. november 2018 sagde et flertal i Københavns Borgerrepræsentation ja til principaftalen om etablering af Lynetteholm. Kun Enhedslisten stemte imod.
 • Lynetteholm skal være 2,8 kvadratkilometer stor. Der skal være boliger til 35.000 mennesker på øen og arbejdspladser til lige så mange.
 • Det erklærede formål med øen er at klimasikre København i forhold til stigende vandstand samt sikre tilstrækkeligt med boliger til et stigende antal københavnere.
 • Transport- og Boligministeriet ser Lynetteholm som et bidrag til at dæmpe udviklingen i boligpriserne i København. Ifølge ministeriet vil boligpriserne i 2070 være 15 procent højere uden Lynetteholm end med Lynetteholm.
 • Salget af grundene på Lynetteholm skal være med til at finansiere ny metro og en østlig ringvej, der kan mindske trafiktrængslen i Københavns centrum.
 • I udgangspunktet hedder det, at anlægget af Lynetteholm, ringvejen og metroen skal kunne finansiere sig selv ved salg af grunde på Lynetteholm, brugerbetaling i metro og eventuelt på ringvej, bidrag fra grundejere og diverse driftsindtægter. Tidsskriftet Ingeniøren har regnet ud, at etablering af Lynetteholm samt bygning af ny metro og østlig ringvej og flytning af rensningsanlæg til en kunstig ø ud for Hvidovre samlet set vil koste omkring 80 milliarder kroner.
 • Transport- og Boligministeriet har sammen med Københavns Kommune den 21. august 2020 offentliggjort forundersøgelserne til ny metro og bygning af en østlig ringvej. Der er tre forskellige forslag til en ny metrolinje. Den billigste koster fem til syv milliarder kroner, men undersøgelsen viser samtidig, at den ikke vil være i stand til på sigt at klare det stigende passagertal. De to øvrige forslag koster henholdsvis cirka 19 milliarder og omkring 20 milliarder. Den østlige ringvej skal efter planen etableres som en vejtunnel fra Nordhavnen til Øresundsmotorvejen. Der er ni forskellige forslag, hvor prisen svinger mellem cirka 20 til omkring 31 milliarder kroner.
 • Den nyeste officielle vurdering er, at salget af grunde på Lynetteholm kan indbringe mellem 17 og 23 milliarder kroner. 
 • I november 2020 igangsættes en offentlig VVM-høring om anlæg af Lynetteholm. 
 • I starten af 2021 skal der drøftes en ny principaftale mellem Københavns Kommune og staten.
 • Sidst i februar 2021 forventes fremlagt en anlægslov om etablering af Lynetteholm.
 • Efter planen skal etablering af selve holmen starte i 2022, og det forventes, at hele området med tilhørende infrastruktur vil stå færdigt i 2070.