04 Mar 2021  

KBH: Overskyet, 2 °C

Ny arbejdstidsaftale til statsansatte lærere forhandlet på plads

Erstatter lovbestemt arbejdstid

Ny arbejdstidsaftale til statsansatte lærere forhandlet på plads

Ny arbejdstidsaftale for statsansatte lærere på blandt andet SOSU-skoler og AMU er faldet på plads. Aftalen er et farvel til Lov 409, der siden OK 2013 har dikteret arbejdstiden, siger formanden for Lærernes Centralorganisation.

Arkivfoto: Hvis de statsansatte lærere stemmer ja til den nye arbejdstidsaftale, sammen med resultaterne af OK21-forhandlingerne, så kan de vinke farvel til Lov 409, der siden 2013 har dikteret deres arbejdstid.
FOTO: Pamela Juhl
1 af 1

Mandag den 4. januar satte en tilfreds formand for Lærernes Centralorganisation, Gordon Ørskov Madsen, sin underskrift på en arbejdstidsaftale, der omfatter lærere på statens område. 

Jeg er meget, meget tilfreds med, at vi nu har indgået en aftale på det statslige område, som kan afløse Lov 409.
Gordon Ørskov Madsen, formand LC

Aftalen, der gælder på blandt andet SOSU-skoler og AMU, er forhandlet på plads sammen med Centralorganisation af 2010 - CO10 og arbejdsgiverne i Medarbejder- og Kompetencestyrelsen i Skatteministeriet. 

– Jeg er meget, meget tilfreds med, at vi nu har indgået en aftale på det statslige område, som kan afløse Lov 409, siger Gordon Ørskov Madsen.

Lov 409 har dikteret lærernes arbejdstid siden de offentlige overenskomstforhandlinger i 2013. Loven blev vedtaget af et flertal i Folketinget, efter at Kommunernes Landsforening i 25 dage havde lockoutet lærerne. Det er siden dokumenteret, at arbejdstiden kom i spil, fordi den daværende SSFR-regering ønskede at gennemføre en ny skolereform uden at have penge til reformen. Og at overenskomstforløbet var planlagt i et tæt parløb mellem regeringen og de kommunale arbejdsgivere.

Den nu indgåede aftale er med lærerformandens ord en oversættelse af den aftale, der blev indgået i august 2020 for de kommunalt ansatte lærere og dermed hele folkeskoleområdet.

>>LÆS OGSÅ: Ny arbejdstidsaftale får blandet modtagelse

Store udfordringer

Og det har ikke været helt enkelt, indrømmer Gordon Ørskobv Madsen og forklarer, at aftalen på det kommunale niveau indeholder en del elementer, som skal aftales mellem kommunalforvaltningen i hver enkelt kommune og den lokale lærerkreds. Det niveau findes ikke på statens område, og de elementer er derfor i stedet flyttet til den enkelte skole, hvor der skal forhandles mellem ledelse og tillidsrepræsentant. 

– Der har været store udfordringer i, at der er tale om nogle meget forskellige skoler og institutioner – fra bittesmå friskoler ude på landet til store uddannelsesinstitutioner fordelt på flere afdelinger og også skoler med døgnåbent som frie fagskoler og efterskoler og institutioner med flere årlige optag. Men det er lykkedes, og jeg synes, det er lykkedes rigtig godt, siger Gordon Ørskov Madsen.

Han mener endda, at den statslige aftale er stærkere i sine formuleringer omkring tillidsrepræsentantens rolle end den kommunale, skriver Folkeskolen.dk.

Endeligt farvel til Lov 409

Den nye aftale skal først endelig godkendes. Den sættes til afstemning sammen med resultatet af de generelle forhandlinger ved OK21 for ansatte i staten.

Der forhandles også om en arbejdstidsaftale på det regionale område. Når den er på plads, skal den også indgå i OK21-forhandlingerne, og først når overenskomsterne er stemt igennem, bliver det et endeligt farvel til Lov 409 for alle lærere i Danmark.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


06. jan. 2021 - 08:35   07. jan. 2021 - 09:56

Arbejdstidsaftale

noc@arbejderen.dk
Arbejdstidsaftale for statsansatte januar 2021

Centrale punkter i arbejdstidsaftalen:

  • Parterne forpligter sig til sammen at samle op på, hvordan aftalen fungerer på skolerne.

  • Prioriteringerne af lærernes arbejdstid foregår gennem dialog på skoleniveau.

  • Årsnormen lyder på 1924 timer.

  • Ret til nedsat arbejdstid fra 60 år. Minus 175 timer årligt med pension svarende til fuld tid.

  • Opgaveoversigt skal udleveres senest fem uger før ikrafttræden. Detaljeringsgraden skal gøre det muligt for ledelsen og medarbejder at vurdere sammenhængen mellem lærerens tid og opgaver.

  • Undervisning, fælles aktiviteter og øvrige opgaver skal planlægges på en måde, som muliggør, at lærerens forberedelsestid afvikles som sammenhængende og effektiv tid.

  • Eventuelle lokale arbejdstidsaftaler bevares, når den nye arbejdstidsaftale træder i kraft.