25 Feb 2021  

KBH: Spredte skyer, 5 °C

Centrum-venstre sætter aftryk

Blogs

Karsten Hønge
Medlem af Folketinget for SF
Født i 1958. Politisk ordfører, beskæftigelsesordfører, retsordfører m.m. Uddannet tømrer. Gennem 11 år formand for Træ-Industri-Byg Odense/Fyn.
Blogindlæg af Karsten Hønge

DEL DETTE BLOGINDLÆG

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
Mandag, 04. januar, 2021, 11:39:59

Centrum-venstre sætter aftryk

I 2020 blev der sikret forbedringer på en række områder godt hjulpet på vej af aktive bevægelser udenfor Christiansborg. Vi nåede et stykke vej sidste år, men nye kampe ligger lige foran os.

2020 var året, hvor centrum-venstre satte sig igennem med progressive aftryk. Det skyldes i høj grad aktive bevægelser udenfor Christiansborg, og netop derfor ser det lyst ud for nye sejre i 2021 og årene fremover.

Fattigdom rammer fortsat stenhårdt. 2021 skal være året, hvor vi afskaffer fattigdomsydelserne, og for alvor løfter de, som har mindst.

Jeg ser også positive effekter af den forbandede virus, for corona viser styrken ved fællesskab og samfundssind. Jeg glæder mig over hele 14 såkaldte trepartsaftaler i 2020. Resultater kommer bare ikke af sig selv. Det kan selvfølgelig kun lade sig gøre, fordi vi har stærke organisationer.

Kontingent til fagforeningen er noget, vi giver til hinanden. Corona er ikke den eneste virus i samfundet, for på nogle arbejdspladser smitter jeg-er-mig-selv-nok holdninger. Vi ser ”free-riders”, som for egen vindings skyld ikke betaler til fællesskabet i fagforeningen. Det står endnu tydeligere efter 2020.

Fagbevægelsen har i årevis utrætteligt peget på, at titusindvis af ufaglærte jobs forsvinder, og titusinder med faglærte eller mellemlange uddannelser har brug for voksen-efter- og videreuddannelse gennem hele livet.

Uddannelse af voksne har brug for en stor spand kul, og med op mod en halv milliard kroner på den nye finanslov giver vi indsatsen nogle skovlfulde. Det bygger oven på den tidligere aftale om opkvalificering. Det gavner både virksomheden, den fastansatte, den ledige og samfundet.

Der er lang vej igen, før indsatsen matcher det reelle behov for opkvalificering, men vi varmer dog godt op.

Rav Aages langvarige kamp

Aage Hansen blev kaldt ”Rav Aage”, og havde mottoet: Man er aldrig en taber, før man giver op!

Aage Hansen var fisker, og i fritiden samlede han rav. Og så var han en af Danmarks første miljøaktivister. Han oplevede på nært hold affaldet fra Cheminova blive dumpet i naturen. Først direkte i havet og siden gravet ned under klitterne ved Høfde 42. Fugle og fisk døde for øjnene af ham.

SF har i årevis presset på for at få ryddet op i disse ”generationsforureninger”. Nu går vi i gang.

Gratis psykologhjælp

Aages motto passer også passer fint på en gruppe medlemmer af SF’s ungdomsorganisation, SFU, som for ti år siden sad i et kælderlokale i Odense. De ville ikke finde sig i, at nogen sidder alene med depression, mørke og angst, fordi pengepungen er tom. Fra næste år får unge ret til gratis psykologhjælp.

Minimumsnormeringer

I stedet for at give op tog en pædagog i Vesthimmerland et stykke papir og en tusch og skrev:

”Klokken er 11.30, og jeg er alene med 17 børn på en stue. ”

Det spredte sig som en steppebrand på Facebook, og kampen blev bakket op af forældre.

SF tog pædagogernes forslag om minimumsnormeringer ind i folketingssalen. Det blev stemt ned. Ironisk nok samme dag, som en tv-dokumentar viste den uholdbare virkelighed i daginstitutioner over hele landet. ”Hvor er der en voksen”, hed dokumentaren, som startede en hel bevægelse af forældre, der ikke havde i sinde at give op.

Nu har vi lovbundne minimumsnormeringer.

Vi investerer i ældreplejen, i uddannelse, i børn. Investerer i kunst og kultur og public service. Vi investerer i vores natur og i den grønne omstilling.

Troen på forandring er tilbage takket være fagbevægelsen, pædagogen fra Vesthimmerland, de unge i Odense og Rav Aage. Tak til alle jer, der aldrig gav op. Tak til alle jer der aldrig giver op.

Nye kampe venter

Den gejst bliver der brug for, når nye hegnspæle skal flyttes. Vi nåede et stykke i 2020, men nye kampe ligger lige foran os.

Hvis udviklingen fortsætter, vil dagpengene i 2025 blot udgøre 44 procent af en industriarbejders løn og for højtlønnede naturligvis langt mindre. Desuden er dagpengeperioden forkortet, genoptjeningen gjort sværere og skatteværdien af fradraget forringet. Regeringen bør stille sig i spidsen for en ”genopretningsplan” for dagpenge og tryghed. Det er vel ikke for meget forlangt af socialdemokrater?

Mange unge leder efter en praktikplads, og nye initiativer er på vej blandt andet gennem trepartsaftalen. Men jeg er sikker på, at et stort arbejde ligger foran os, når denne nød skal knækkes.

Fattigdom rammer fortsat stenhårdt, og titusinder af børn får ”blå mærker” af mødet med den iskolde sociale virkelighed.

Vi har lang vej at gå endnu, før vi kan se os selv og børnene i øjnene. Velfærdssamfundet skal måles på, hvordan vi behandler de svagest stillede, og det er ikke godt nok. Fattigdom er en tatovering, som børn har svært ved at slette senere i livet.

2021 skal være året, hvor vi afskaffer fattigdomsydelserne, og for alvor løfter de, som har mindst.

SF har ambitioner, og vi tager Aages motto til os. Vi slås videre.

Nyeste: Idekamp