04 Mar 2021  

KBH: Overskyet, 2 °C

Deltidsansatte socialpædagoger vil gerne ansættes på fuld tid

Undersøgelse om arbejdstid

Deltidsansatte socialpædagoger vil gerne ansættes på fuld tid

40 procent af de deltidsansatte socialpædagoger i Nordjylland vil gerne have flere timer, men arbejdsgiverne hænger i bremsen, viser en ny undersøgelse fra socialpædagogernes fagforening. Flere fuldtidsstillinger bliver et tema ved OK21.

Vi har brug for flere hænder og kommer i stigende grad til at mangle hænder, og der er jo en kæmpemæssig uudnyttet ressource blandt de deltidsansatte, siger Peter S. Kristensen.
FOTO: Socialpædagogerne Nordjylland
1 af 1

Den officielle arbejdstid på det danske arbejdsmarked lyder på 37 timer om ugen. Men et stigende antal socialpædagoger har de senere år været ansat på deltid, selvom de gerne vil arbejde i flere timer. 

Undersøgelsen bekræfter, at vi står med et reelt problem, og at mange deltidsansatte faktisk gerne vil arbejde mere.
Peter S. Kristensen, Socialpædagogerne Nordjylland

En helt ny undersøgelse blandt medlemmer af Socialpædagogerne Nordjylland viser, at fire ud af ti deltidsansatte ønsker at komme op i tid. 

Maja Hansen er fællestillidsrepræsentant for socialpædagogerne i Frederikshavn Kommune. Hun fortæller, at de socialpædagogiske stillinger i kommunen stort set kun bliver slået op som deltidsstillinger. Selv arbejder hun i Bofællesskabet i Skagen, hvor kun tre ud af 30 ansatte er ansat på fuld tid.

– Når vi slår stillinger op, får vi næsten heller ingen ansøgninger, fordi det er 30-timers-stillinger, og økonomisk set er det jo ikke særligt attraktivt. Mange af mine deltidsansatte kolleger kæmper også om ekstravagter, fordi de så kan få en nogenlunde løn, siger hun til nyhedsbrevet Indsigt, der bliver udgivet af Socialpædagogerne Nordjylland. 

Hun oplever, at der er kommet en øget bevidsthed blandt kollegerne om, at deltidsarbejde ikke kun betyder mindre løn, men også lavere pensionsopsparing.

Deltid = besparelser 

Kim Albrecht, der er fællestillidsrepræsentant i Region Nordjylland, oplever også, at det er svært at komme deltidsansættelserne til livs. De regionale arbejdsgivere henviser ofte til, at deltidsansættelser gør det nemmere at få vagtplaner til at hænge sammen.

– Den begrundelse køber jeg ikke, for det er et spørgsmål om at planlægge arbejdet bedre. Jeg tænker nærmere, at det er økonomi, der er begrundelsen, for ved at ansætte folk på deltid kan arbejdsgiverne spare lønkroner. Og når der så er brug for det, kan de give de deltidsansatte merarbejde, uden at det koster overarbejde, siger Kim Albrecht til Indsigt.

Den nordjyske fagforening oplever ikke alene, at offentlige arbejdsgivere i stigende grad slår nye socialpædagogiske jobs op som deltidsstillinger. Blandt de fuldtidsansatte socialpædagoger, der har deltaget i spørgeundersøgelsen, svarer godt hver tiende, at de på et tidspunkt har været ude for, at deres arbejdsgiver har bedt dem om at skifte deres fuldtidsjob ud med en deltidsstilling. 

Velkendt problem

Problemet med deltidsansættelser i det offentlige er landsdækkende og velkendt både hos faglige organisationer og arbejdsgivere. Helt tilbage i 2008 blev Kommunernes Landsforening (KL) og Danske Regioner enige med de offentlige fagforbund om at arbejde for at skabe flere fuldtidsstillinger.

>>LÆS OGSÅ: Fagforbund og kommuner vil begrænse deltid

Alligevel kunne man i foråret 2020 konstatere, at på det kommunale område arbejdede omkring 40 procent af alle ansatte på deltid. I ældre- og sundhedssektoren var næsten 80 procent af de ansatte på deltid. 

Med udsigten til en befolkning, der bliver stadig ældre og stadig vil have behov for pleje, er det tvingende nødvendigt at sikre øget rekruttering til den offentlige sektor. Ifølge Danmarks Statistisk udgjorde borgere over 80 år i 2018 godt 4,4 procent af befolkningen. Efter 2053 forventes mere end hver tiende borger at være over 80 år.

OK 2021

Spørgsmålet om flere stillinger på fuld tid er da også et tema ved de igangværende forhandlinger om nye overenskomster. 

– Det er ikke nogen hemmelighed, at vi gerne vil have flere til at gå fra deltid til fuldtid og ser det afspejlet i de nye overenskomster, som vi indgår, sagde Mona Striib, da hun den 18. december holdt pressemøde sammen med Michael Ziegler.

Hun er formand for fagforbundet FOA og for de 51 faglige organisationer i Forhandlingsfællesskabet. Han er formand for KL's Løn- og Personaleudvalg og står i spidsen for de kommunale arbejdsgivere ved OK-forhandlingerne.

Michael Ziegler henviste til et "partsprojekt", som blev aftalt med Forhandlingsfællesskabet i foråret 2020.

– Det er et pilotprojekt i 26 kommuner, hvor vi arbejder på at løse det her problem. Kommunerne har forpligtet sig til at arbejde med det her. Vi forsøger at knække koden, men det er ikke så enkelt og handler ikke bare om, at SOSU'er kun vil arbejde på deltid, eller at KL kun opslår deltidsstillinger, sagde Michael Ziegler.

Mona Striib peger på, at en højere og mere retfærdig løn også har betydning for, om de offentlige arbejdspladser bliver mere attraktive, så de kan tiltrække tilstrækkelig med ny kvalificeret arbejdskraft.

Uudnyttet ressource

I Nordjylland forsikrer Peter S. Kristensen, at medlemsundersøgelsen skal bruges til at tage en dialog med arbejdsgiverne om, hvordan der kan komme flere socialpædagoger på fuld tid.

– Undersøgelsen bekræfter, at vi står med et reelt problem, og at mange deltidsansatte faktisk gerne vil arbejde mere. Samtidig har vi brug for flere hænder og kommer i stigende grad til at mangle hænder, og der er jo en kæmpemæssig uudnyttet ressource blandt de deltidsansatte, siger han.

Den nordjyske undersøgelse viser, at 29 procent selv foretrækker deltidsarbejde, men også at 22 procent arbejder på deltid, fordi deres arbejdsgiver foretrækker det.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


12. jan. 2021 - 05:50   26. feb. 2021 - 10:28

OK 2021

noc@arbejderen.dk
Undersøgelse fra deltid til fuldtid

Udvalgte svar fra nordjyske socialpædagoger:

40 procent af socialpædagogerne på deltid ønsker at gå op i tid. Heraf vil 31 procent hellere være ansat på fuldtid, mens 9 procent af de deltidsansatte socialpædagoger gerne vil have flere timer, men dog ikke helt til fuldtid. 

Selvom offentlige arbejdsgivere siden 2008 har haft pligt til at tilbyde ledige timer til ansatte på deltid, er 66 procent af de offentligt deltidsansatte socialpædagoger i Nordjylland aldrig blevet tilbudt at gå op i tid af deres arbejdsgiver. 

I alle aldersgrupper er der mange socialpædagoger på deltid, som gerne vil op i tid. Blandt de 50-59-årige på deltid er det 53 procent, der ønsker at få flere timer. 36 procent ønsker at skifte deres deltidsstilling ud med en fuldtidsstilling.

Kun få nordjyske socialpædagoger på fuldtid ønsker at gå ned i tid. I undersøgelsen svarer 6 procent af de fuldtidsansatte, at de gerne vil skifte til en deltidsstilling, hvor de arbejder mindre end 37 timer om ugen. 94 procent ønsker ikke at gå ned i tid.

Blandt de nordjyske socialpædagoger på fuldtid er det 11 procent, der svarer ja til, at deres arbejdsgiver på et tidspunkt har ønsket, at de skulle gå ned i tid. I Frederikshavn Kommune er det 33 procent af de fuldtidsansatte, der er blevet bedt om at gå ned i tid.

Kilde: Socialpædagogerne Nordjylland