04 Mar 2021  

KBH: Overskyet, 2 °C

Socialdemokraturet i usMINKet aktion

Blogs

Birte Vestergaard
Formand for Lejernes Retshjælp i Storkøbenhavn
Formand for Lejernes Retshjælp i Storkøbenhavn. Bor selv alment, og er især optaget af den retsløshed, almene beboere er udsat for. Har ført retssag mod et boligselskab, der mente, at man kunne afsætte en beboervalgt afdelingsbestyrelse, der stillede kritiske spørgsmål til økonomien. Sagen sluttede i maj 2018 i Østre Landsret med en klar dom om, at det var ulovligt.
Blogindlæg af Birte Vestergaard

DEL DETTE BLOGINDLÆG

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
Onsdag, 25. november, 2020, 09:03:30

Socialdemokraturet i usMINKet aktion

Store og almægtige boligselskaber hersker i den almene boligsektor – ofte med fatale følger for de enkelte beboere, der ikke har de nødvendige ressourcer til at gå imod overmagten.

Ministeren måtte gå, og Mette Frederiksen har fået ridser i lakken, fordi regeringen fulgte sine egne mål uden smålige hensyn til grundlov og nødvendig lovhjemmel.

Beboerne bliver de facto overladt til selv – mens boligselskaberne kan skalte og valte efter eget forgodtbefindende, på beboernes bekostning.

Hvad havde regeringen egentlig forventet? At det ville være nemmere at få tilgivelse end tilladelse? Fordi man i regeringen var så overbevist om at gøre det eneste rigtige, troede man langt hen ad vejen åbenbart, at man kunne nøjes med et undskyld for at få den i egne øjne berettigede tilgivelse.

Man husker en småfornærmet Mogens Jensen, der siger: Jamen, jeg har jo sagt undskyld – og kan kun blive bekymret for (Social)demokratiet.

En slumrende elitær tankegang var pludselig vågnet op til dåd – og nedlagde uden lovhjemmel et helt erhverv.

Og hvad har alt dette egentlig at gøre med lejerforeninger som Lejernes Retshjælp?

Ikke andet end at vi om nogen kan genkende denne "vi alene vide"-tankegang, for vi møder den nærmest dagligt i den almene boligsektor, hvor stadigt større og almægtige boligselskaber står for en magtbrynde uden lige – ofte med fatale følger for den enkelte beboer, der ikke selv har de nødvendige ressourcer til at gå imod overmagten.

BL på boligselskabernes side

I det lys er det ikke overraskende, at store boligforeninger som eksempelvis senest boligselskabet Fsb ganske enkelt forbyder deres beboere at organisere sig i lejerforeninger. Men ret grotesk, fordi boligselskaberne selv er stærkt organiserede i Boligselskabernes Landsforening (BL) – og at det naturligvis sker på beboernes bekostning, da kontingentet til BL indregnes i hver enkelt boligafdelings driftsregnskab og dermed betales af beboerne over huslejen.

For BL vil i en tvist mellem et boligselskab og dets beboere altid stå på boligselskabets side, som vi senest har set i sagen om Nøjsomheden i Helsingør.

>> LÆS OGSÅ: BL vælger side

Og det er bestemt ikke nyt: Da BL i 2019 fik en næse i Pressenævnet for ikke at have refereret objektivt om en landsretsdom, der fastslog, at et boligselskab i 2014 handlede klart ulovligt ved at afsætte en aktiv afdelingsbestyrelse, undskyldte BL sig med, at det jo var boligselskabet og ikke beboerne, der var medlem af BL. Altså, at man ser sig som repræsentant for boligselskaberne.

Beboere overlades til sig selv

Så beboerne bliver de facto overladt til selv – mens boligselskaberne kan skalte og valte efter eget forgodtbefindende, på beboernes bekostning forstås.

Kunne årsagen være, at det socialdemokratiske element på alle måder er overrepræsenteret i den almene boligsektors styrende lag?

Det er i hvert fald bemærkelsesværdigt, at den socialdemokratiske boligminister aldrig har givet lyd fra sig, når kritikken hagler ned over et alment boligselskab, eksempelvis i forbindelse med store renoveringer, men til enhver tid deltager i jagten på de fæle kapitalistiske (private) udlejere.