24 Feb 2021  

KBH: Spredte skyer, 10 °C

Epidemilov – nu har jeg fået nok!

Åbent brev

Epidemilov – nu har jeg fået nok!

I et åbent brev til landets læger skriver speciallæge Lars Vibe-Hansen: “Jeg håber, at flere og flere af mine lægekolleger vil få øjnene op for, at den officielle “coronafortælling” er fyldt med løgn og misinformation.”

Kære lægekolleger!

Nu har jeg fået nok!

Med regeringens nye udkast til epidemilov bliver udviklingen hen imod rendyrket fascisme ikke tydeligere.

De tvangsforanstaltninger, der skitseres her, overgår enhver bananrepubliks hedeste drømme.

… et globalt orkestreret projekt, som i sidste ende ikke udspringer af en bekymring for verdens befolknings sundheds-tilstand – men mere af et ønske om centralisering af magt og kontrol af befolkningen.

Internering og tvangsbehandling, inklusiv tvangsvaccination, på basis af en “formodning” om en ikke nærmere defineret “samfundskritisk sygdom” … Så bliver det ikke bedre!

Hele dette totalitarismestinkende projekt er opstået på baggrund af en relativt banal (i epidemiologisk forstand) ny coronainfektion og drevet frem af en global myndigheds- og mediepropaganda, som ikke er set, siden den Joseph Goebbelske maskine var i fulde omdrejninger i det nazistiske Tredje Rige.

Det er den selvsamme propaganda, der nu har banet vejen for, at dette udkast til en ny epidemilov overhovedet ser dagens lys.

Kultiveringen af frygten har i høj grad været med til at hensætte befolkningen i en passiv, ukritisk tilstand af accept af helt unødvendige tiltag med nedlukning af stort set alle samfundsaktiviteter. Og der er ingen tvivl om, at disse “heroiske” tiltag i sidste ende vil medføre mere lidelse og død end virussen selv. Dette stemmer meget dårligt overens med det grundlæggende hippocratiske princip: “Primum non nocere” – altså – “først og fremmest – undgå at gøre skade”.

En fremragende metode til at dyrke frygten er den udbredte brug af den ret tvivlsomme RT-PCR-test, som angiveligt viser antallet af nye smittede – og som selv med en ganske lav procent af falsk-positive, når den bruges på den almene befolkning, vil give et helt misvisende resultat.

Her kan indskydes, at Kari Mullis, som er opfinderen af PCR-testen, (som han modtog Nobelprisen for i 1993), gentagne gange gjorde opmærksom på, at testen var uegnet til diagnosticering!

Maskespillet er en historie for sig selv. Der findes flere kontrollerede forsøg fra før covid-19, der klart viser, at ansigtsmasker ikke hindrer smittespredning. Venter nu spændt på resultatet af Rigshospitalets store maskestudie, som af en eller anden grund er blevet afvist af flere af de store internationale lægetidsskrifter.… Hvorfor mon?…

Masker har en uhørt stærk signalværdi – både som signal på politisk korrekt adfærd – men nok i endnu højere grad som et signal på underkastelse og dehumanisering.

Hele det etablerede informationsudbud er nu præget af et næsten krampagtigt forsøg på at inddæmme enhver form for kritik og modstand af det officielle narrativ. Dette viser sig aktuelt i form af regulær censur på YouTube og diverse sociale medier.

Hele forløbet siden den påståede pandemis start har virket som et globalt orkestreret projekt, som i sidste ende ikke udspringer af en bekymring for verdens befolknings sundhedstilstand – men mere af et ønske om centralisering af magt og kontrol af befolkningen.

Den magtudøvelse, der ligger i det nye lovudkast, vil negligere enhver etisk barriere ved at tildele personer uden lægefaglig kompetence magten til at tilsidesætte den naturgivne og grundlæggende menneskelige frihed, suverænitet og autonomi – hvilket per definition er en totalitær forbrydelse.

Jeg håber, at flere og flere af mine lægekolleger vil få øjnene op for, at den officielle “coronafortælling” er fyldt med løgn og misinformation.

Vi har som læger et særligt ansvar for at forholde os nøgternt, sagligt og kritisk og ikke lade os rive med i den propagandaskabte panik, og ikke mindst må vi undgå at havne i en situation, hvor vi fungerer som magthavernes og myndighedernes villige redskaber.

Hvis ikke vi går forrest i afsløringen af det bedrag, der finder sted i dag, pådrager vi os et enormt ansvar for en mulig realisering af en umenneskelig dystopisk fremtid med overvågning og totalitært indskrænkede frihedsrettigheder! – En dystopi der ganske er i samklang med flere elementer i det nye udkast til epidemilov, som nu ligger til høring.

Med de bedste ønsker for fremtiden!

PS. I disse dage er der opmuntrende tegn på en mobilisering blandt læger internationalt imod dette covid-19(84)-bedrageri!

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


29. okt. 2020 - 11:42   29. okt. 2020 - 12:11

Åbent brev

fra Lars Vibe-Hansen, speciallæge i psykiatri, København
Debat i Arbejderen
  • Vi bringer gerne læserbreve, kommentarer og kronikker, der er skrevet til Arbejderen.
  • Vi bringer også gerne udtalelser fra organisationer og fagforeninger.
  • Et læserbrev skal være mellem 500 og 3000 anslag inklusive mellemrum.
  • En kommentar må maksimalt være på 5000 anslag og en kronik på 8000 anslag inklusive mellemrum.
  • Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte og redigere i de indsendte tekster. Hvis der i indlægget henvises til, hvad andre har sagt eller mener, opfordrer vi til at bringe et link som kildeangivelse.
  • Indhold i læserbreve, kommentarer og kronikker udtrykker alene skribentens egen holdning – ikke Arbejderens. 
  • Indlæg sendes til debat@arbejderen.dk. Husk at angive navn og adresse (by).