04 Mar 2021  

KBH: Overskyet, 2 °C

Regeringen skærper coronatilsyn med vandrende arbejdskraft

Nye regler

Regeringen skærper coronatilsyn med vandrende arbejdskraft

BAT-kartellet hilser det velkommen, at der tages særlige initiativer overfor udenlandske arbejdere, som er en særlig sårbar gruppe i forhold til at blive smittet med coronavirus. Fra i dag skærper Arbejdstilsynet sine tilsyn.

Nogle byggepladser kan sagtens finde ud af at håndtere corona og tager det seriøst. Men der er også en gruppe, som hverken kan eller vil finde ud af det, vurderer Gunde Odgaard.
FOTO: PN
1 af 1

Fra i dag onsdag vil Arbejdstilsynet afsætte 50 tilsynsførende til at gennemføre skærpet coronatilsyn på arbejdspladser med vandrende arbejdskraft.

Udenlandsk arbejdskraft er en særlig sårbar gruppe og i særlig risiko. Vi var bekymret for den her gruppe – også fordi Arbejdstilsynet var sendt hjem i foråret.
Gunde Odgaard, BAT

Det er blot et af flere nye initiativer fra regeringen, som skal forhindre, at udenlandske arbejdere bliver smittet eller tager coronasmitte med til Danmark.

Udenlandsk arbejdere fra højrisikolande skal fremover fremvise en negativ coronatest for at komme over grænsen. Testen skal være lavet højest 72 timer før indrejse i Danmark.

De nyt tiltag kommer på baggrund af, at der er konstateret øget smittespredning blandt udenlandske arbejdere. Styrelsen for Patientsikkerhed har oplyst om flere udbrud på byggepladser og slagterier, hvor der i stor udstrækning anvendes vandrende arbejdskraft. Og ifølge Statens Serum Institut har der været en stigende andel af personer med polsk herkomst blandt de påviste tilfælde de seneste uger.

Det skærpede tilsyn vil fokusere på bygge- og anlægsområdet, landbrug og skovbrug samt slagterier og restauranter og går foreløbig til udgangen af november.

>> LÆS OGSÅ: Arbejdstilsyn med hvad?

Nødvendige initiativer

Gunde Odgaard, sekretariatschef i Bygge- Anlægs- og Trækartellet, BAT, hilser de nye initiativer velkommen, selv om han mener, at regeringen har været alt for længe om at handle.

– Allerede i marts måned rettede BAT henvendelse til fire ministre og tre myndigheder og pegede på, at udenlandsk arbejdskraft er en særlig sårbar gruppe og i særlig risiko. Det vurderede vi ud fra, hvordan de ofte er indkvarteret, og hvordan de bliver transporteret til og fra arbejde, forklarer Gunde Odgaard til Arbejderen.

– Vi ved også, at mange af de arbejdsgivere, som bruger udenlandsk arbejdskraft, ikke er dem, som henvender sig mest til myndighederne. Dertil frygtede vi, at de udenlandske arbejdere ikke fik adgang til den information, der var om corona, da det startede. Vi var bekymret for, at den her gruppe kunne blive overset og glemt – også fordi Arbejdstilsynet var sendt hjem i foråret.

>> LÆS OGSÅ: Lukkede grænser – men ikke for udenlandske arbejdere

I dag har BAT to erfaringer omkring situationen på byggepladserne.

– Nogle virksomheder kan sagtens finde ud af at håndtere corona og tager det seriøst. Men der er også en gruppe, som hverken kan eller vil finde ud af det.

Det bygger han blandt andet på, at Arbejdstilsynet i sidste uge kontrollerede byggepladser med meget udenlandsk arbejdskraft og i over hundrede tilfælde konstaterede, at man vaskede hænder i en balje vand, at man ikke havde ordentlige toiletfaciliteter og alle mulige andre forhold, som ikke var i orden.

– Sådanne virksomheder må af pladsen, lyder det forarget fra Gunde Odgaard.

– Hvis man ikke efter et halvt år har fundet ud af at rette ind, så skal sådanne firmaer udelukkes fra at byde på offentlige opgaver. Det kan ikke hjælpe noget, at vi har et samfund, som er i knæ, og så har vi nogle, som ikke vil være med til at være en del af løsningen.

>> LÆS OGSÅ: Faren for coronasmitte gør arbejdere utrygge

Elendige boligforhold

Regeringens initiativer retter sig ikke kun mod forholdene på arbejdspladsen, men også mod udenlanske arbejderes boligforhold og transport til og fra arbejde.

Hvis der er samkørsel fra boligen og til arbejdspladsen, opfordres de ansatte til at have mundbind på under transporten.

Arbejdsgivere, der stiller bolig til rådighed for deres ansatte, opfordres til at sikre, at der også forebygges mod corona i boligen. Og regeringen vil gå i dialog med kommunerne om tilsynet med boliger for vandrende arbejdskraft.

Også det mener Gunde Odgaard er en god idé, ligesom han mener, at der bør være generelle regler for, hvordan udenlandsk arbejdskraft indkvarteres i Danmark:

– Kommunerne kunne jo starte med at tage deres opgave alvorligt og tage ud og se på, hvordan den udenlandske arbejdskraft bor og lever. Vi oplever forhold, som man slet ikke kan forestille sig i et af verdens rigeste lande. Det er jo fuldstændig uværdigt, den måde udenlandske arbejdere indkvarteres på. Alle kender Padborg-sagen fra transportområdet, men vi har også den slags sager i byggeriet, fortæller Gunde Odgaard.

>> LÆS OGSÅ: Social dumping i coronaens skygge

Arbejdsgiver kan kræve coronatest

Regeringen arbejder også på en model, hvor der ud over fremvisning af negativ test ved grænsen følges op med krav om test efter 2-4 dages ophold i Danmark.

Det kræver en ny lovhjemmel, som regeringen er ved at drøfte med arbejdsmarkedets parter. Det indgår også i drøftelserne at etablere en generel lovhjemmel til, at arbejdsgivere kan pålægge ansatte at blive testet for covid-19 og blive oplyst om testens resultat. 

Det forventes, at drøftelserne kan være afsluttet inden udgangen af oktober, hvorefter regeringen vil forsøge at få det vedtaget i Folketinget som hastelovgivning.

Gunde Odgaard erkender, at det strider mod et retssikkerhedsmæssigt princip og er et indgreb i den personlige frihed. Men på den anden side accepterer han, at vi befinder os i en ekstraordinær situation.

– Obligatorisk test er en god idé. Hvis vi skal have bugt med coronaen, indtil vi finder en vaccine, kan det være nødvendigt. Jeg mener ikke, at det er et voldsomt indgreb at ville forhindre, at folk bliver syge.

Meget indgribende

I slagteribranchen har polske arbejdere på Danish Crowns slagterier i både Horsens og Ringsted været ramt af et større smitteudbrud.

Jim Jensen, næstformand i Fødevareforbundet NNF, mener, at forslaget om tvangsmæssig test er "meget indgribende".

– Havde man for et år siden spurgt, om tvangsmæssig test af fagforeningens medlemmer er en god idé, så havde vi sagt absolut nej. Men i den særlige situation, vi er i nu, kan det være nødvendigt. Det vigtigste må være at holde vores medlemmer sunde og raske, at så mange som muligt komme igennem det uden at blive syge. Og hvis det kan lade sig gøre ved at teste særligt udvalgte målgrupper, så er det okay, siger han til Arbejderen.

– Som udgangspunkt har vi lige siden marts måned anbefalet vores medlemmer at lade sig teste så ofte som muligt. Og vi har sammen med Danish Crown opfordret til, at hvis man har været uden for landets grænser, skal man lade sig teste, siger Jim Jensen.

– Vi må jo erkende, at nogle af vores slagterier har været hårdt ramt af smitte. Det er store arbejdspladser med mange ansatte, og man arbejder forholdsvis tæt sammen, så det er nok forbundet med en særlig risiko. Men vores medlemmer er jo nødt til at passe deres arbejde, de kan ikke arbejde hjemmefra, lyder det fra NNF-næstformanden.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


28. okt. 2020 - 07:00   28. okt. 2020 - 09:22

Corona

bi@arbejderen.dk